A- A+
(THO) - Để đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đạt kết quả tốt, Ban Bí thư vừa có chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam; tạo điều kiện để mặt trận thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.
Lãnh đạo ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chuẩn bị chu đáo và tiến hành tổ chức đại hội đạt kết quả tốt. Lãnh đạo công tác tuyên truyền để đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; đại hội thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với khí thế mới, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chỉ đạo các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của mặt trận phối hợp, bảo đảm mọi điều kiện để MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức đại hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ. Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các ban Đảng ở Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi, chỉ đạo thực hiện chỉ thị. Chỉ thị được phổ biến đến chi bộ.


Thời gian tiến hành đại hội mặt trận ở cấp xã hoàn thành trong quý I-2019; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7-2019. Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sẽ tổ chức vào tháng 9-2019.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa