A- A+
Cảnh sát PCCC tỉnh đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
(THO) - Một mùa xuân mới đang về, đem lại niềm tin tưởng, phấn khởi cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh trước những thành tựu to lớn của quê hương, đất nước trên con đường đổi mới và hội nhập.
 Hòa trong niềm vui chung đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tỉnh Thanh Hóa rất vinh dự, tự hào sau một năm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ (CNCH), được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2017, 1 đơn vị trực thuộc được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 24 tập thể, 33 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Để đạt được những kết quả trên, trong năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, sự đồng tình, ủng hộ của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, sự nỗ lực của toàn thể CBCS, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh đã bám sát chủ đề hành động xuyên suốt, có nhiều đổi mới sáng tạo. Trong đó, nổi bật là:

Cảnh sát PCCC tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành ban hành 181 kế hoạch, văn bản tăng cường công tác PCCC, CNCH tại địa phương. Trong đó, trọng tâm là tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1436/QĐ-UBND và Kế hoạch số 71/KH-UBND về “Xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đạt chuẩn về PCCC trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016 - 2020”. Kiện toàn, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo PCCC và CNCH cấp tỉnh, 27/27 ban chỉ đạo PCCC, CNCH cấp huyện; thành lập 635/635 ban chỉ đạo PCCC, CNCH cấp xã.

Thực hiện tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời, có hiệu quả, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thông tin kịp thời các vụ cháy, các hoạt động của Cảnh sát PCCC tỉnh, khuyến cáo các nguy cơ cháy; hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC.

Phối hợp với các cấp, các ngành thành lập 635/635 ban chỉ đạo PCCC, CNCH cấp xã, xây dựng kiện toàn 5.889 đội dân phòng với 55.038 đội viên, 7.369 đội PCCC cơ sở với 49.775 đội viên, lựa chọn công nhận 3 chợ đạt chuẩn về PCCC, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (được Bộ Công an xếp loại xuất sắc). Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; điều tra, rà soát, phân loại cơ sở địa bàn quản lý về PCCC; xây dựng và phê duyệt 162 phương án chữa cháy cơ sở trọng điểm, tổ chức thực tập 354 phương án; tổ chức CNCH 37 vụ tai nạn sự cố, cứu được 27 nạn nhân, tìm kiếm được 16 nạn nhân; tham gia tích cực, có hiệu quả công tác phòng, chống bão lũ và tìm kiếm CNCH. Không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm của CBCS cũng như hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC. Tập trung làm tốt công tác kiểm tra, nắm tình hình cơ sở, địa bàn về an toàn phòng cháy, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, kiến nghị, đề xuất khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn PCCC. Trong năm 2017, Cảnh sát PCCC tỉnh đã kiểm tra an toàn PCCC 10.758 lượt cơ sở, lập 10.758 biên bản kiểm tra, đề nghị khắc phục 29.476 sơ hở, thiếu sót về PCCC; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 1.010 trường hợp, phạt tiền gần 1,74 tỷ đồng.

Nhờ tích cực tham mưu triển khai có hiệu quả các giải pháp công tác PCCC, CNCH nên các chỉ tiêu thi đua đề ra đều đạt và vượt mức so với cùng kỳ năm 2016. Trên địa bàn tỉnh, tình hình cháy, nổ được kìm chế, không để xảy ra các vụ cháy, nổ lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cùng với việc chỉ đạo toàn diện các mặt công tác chuyên môn, Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh đã luôn quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Gắn việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa: Kỷ cương, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của CBCS trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành kỷ luật, Điều lệnh Công an nhân dân; tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác PCCC, CNCH, năm 2018 Cảnh sát PCCC tỉnh tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, chủ động, hiệu quả” và khâu đột phá “Gương mẫu, trách nhiệm, chuyên sâu nghiệp vụ” với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác PCCC, CNCH, góp phần bảo đảm an toàn các mục tiêu, dự án, công trình trọng điểm và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là chú trọng công tác PCCC, CNCH dịp trước trong, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa lễ hội đầu năm 2018.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016 - 2020”; xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đạt chuẩn về PCCC trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh, trọng tâm là công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, công tác quản lý Nhà nước về PCCC, xây dựng và triển khai phương án chữa cháy, CNCH tại các địa bàn, cơ sở.

Thứ ba,  tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, 100% các vụ cháy xảy ra đều được triển khai chữa cháy kịp thời, chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo đảm an toàn PCCC, CNCH phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân an toàn.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ năm, kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu công tác PCCC, CNCH trong tình hình mới, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo chỉ huy các cấp và chất lượng đội ngũ cán bộ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thứ sáu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ phục vụ công tác PCCC, CNCH, triển khai hệ thống thông tin cảnh báo cháy nhanh Safeone đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Đồng thời  bảo đảm hậu cần, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa