A- A+
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Khánh Trình
(THO) - Cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và rèn luyện kỷ luật. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”...
Trao đổi với chúng tôi về “dấu ấn năm 2017” của LLVT Thanh Hóa, Đại tá Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2017, Đảng ủy Quân sự Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc 9/10 chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó có 5 kết quả nổi bật đó là: Phối hợp nắm, tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống giữ vững ổn định chính trị địa bàn; tổ chức thành công cuộc diễn tập TH-17; hoàn thành  một số công trình xây dựng cơ bản và Sở chỉ huy mới Bộ CHQS tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án củng cố lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016 - 2020; Hội thảo khoa học xác định ngày truyền thống LLVT tỉnh (24-8-1945) và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh được nâng lên, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiềm lực, thế trận quân sự khu vực phòng thủ được củng cố, tăng cường; chất lượng tham mưu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy đi vào chiều sâu; cơ quan, đơn vị ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, có chiều hướng phát triển rõ nét, góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả 2 khâu đột phá: Một là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ cơ sở; hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo đảm an toàn về mọi mặt; chất lượng huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước được nâng cao. Các cơ quan, đơn vị an toàn về mọi mặt, không có vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Những đơn vị làm điểm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đạt được những kết quả tích cực, trong đó vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ trì các cấp được nâng lên, công tác xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến tích cực.


Cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng, LLVT tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng, huấn luyện SSCĐ và rèn luyện kỷ luật. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, số lượng hợp lý, chất lượng cao; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; đội ngũ cán bộ thường trực có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ chiến thuật và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao; tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đạt hiệu quả tốt.


Năm 2017, hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, LLVT tỉnh nhà đã có nhiều hoạt động, đóng góp thiết thực. Theo đó, đã huy động hơn 1,5 tỷ đồng và 1.670 ngày công; tổ chức 100 cán bộ, chiến sĩ giúp dân tham gia giúp các địa phương tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, kiên cố kênh mương, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế... xây dựng các công trình an sinh xã hội, như mua sắm trang thiết bị phục vụ khu vui chơi cộng đồng, giúp nhân dân về quỹ vốn, vật nuôi, mở rộng sản xuất, kinh doanh...; tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng nghìn lượt bộ đội xuất ngũ, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Là lực lượng chủ lực trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên một địa bàn khắc nghiệt về thời tiết, địa hình... tháng 10-2017, LLVT tỉnh phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huy động gần 18.000 cán bộ, chiến sĩ, hơn 200 phương tiện các loại tham gia gia cố, hàn gắn khu vực vỡ đê tại các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Thạch Thành, Hà Trung, Nông Cống... Ngay sau khi nước rút, LLVT tỉnh đã kịp thời điều động lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả, tu sửa nhà cửa, nhanh chóng đi vào sản xuất ổn định đời sống.


Tham gia diễn tập TH-17 được tổ chức đúng thành phần, chất lượng tốt; các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn mới bảo đảm an toàn, chất lượng tốt. Qua diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện của các lực lượng.


Để LLVT Thanh Hóa không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thời gian tới Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung thực hiện khâu đột phá tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật; xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” (3 tốt: Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt; giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt. 3 không: Không yếu kém; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”). Tổ chức triển khai tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện tốt phong trào LLVT Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.


Duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, phối hợp nắm chắc tình hình tuyến biên giới, tuyến biển, địa bàn trọng điểm. Chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử trí tốt các tình huống, không để bị bất ngờ.


Cùng với đó, cơ quan quân sự các cấp tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo sát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của từng lực lượng, hoàn thành kế hoạch huấn luyện, diễn tập; duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, tăng cường luyện tập, diễn tập các phương án chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, xây dựng LLVT Thanh Hóa thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

Khánh Trình (Bộ CHQS tỉnh)

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa