A- A+
Đại diện Thường trực Huyện ủy Bá Thước làm việc với cán bộ chủ chốt xã Lương Ngoại nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng.
(THO) - Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong 3 công đoạn quan trọng để nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Vì vậy, Huyện ủy Bá Thước đã có sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt nghị quyết, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Trương Đức Tài, Bí thư Đảng ủy xã Lương Ngoại (Bá Thước), cho biết: Đảng bộ xã có 190 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ (7 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học). Những năm trước, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên gặp nhiều khó khăn, bởi số lượng các văn bản được ban hành khá nhiều, nhiều văn bản có nội dung dài, trong khi đó thời gian dành cho việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết không nhiều, các báo cáo viên được phân công triển khai nghị quyết phải tự xây dựng đề cương chuyên đề để trình bày nên mới chỉ trình bày nội dung nghị quyết mà ít có liên hệ thực tiễn. Năm 2015, ban thường vụ huyện ủy giao ban tuyên giáo huyện ủy trên cơ sở các nội dung chỉ thị, nghị quyết của Đảng xây dựng đề cương bài giảng đến từng chi bộ. Đảng ủy phân công các đồng chí trong thường trực bám sát nội dung đề cương triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời vận dụng nghị quyết vào thực tiễn để chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kết quả, sau 2 năm thực hiện các nghị quyết đại hội đảng các cấp tình hình kinh tế - xã hội của xã có nhiều chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân tăng; các hoạt động văn hóa được quan tâm và phát triển tốt, an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả; quốc phòng - an ninh ổn định; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố.

Chuyển biến rõ nét trong việc áp dụng các nội dung đề cương quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng không chỉ ở xã Lương Ngoại mà hầu hết các đảng bộ, chi bộ trên địa bàn huyện đều áp dụng, mang lại hiệu quả thiết thực. Ví như: Thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường, xã Lũng Cao đã thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm; nạo vét, khơi thông dòng chảy suối Nủa. Xã Ái Thượng thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy về quản lý khai thác lòng hồ thủy điện Bá Thước 2. Xã Kỳ Tân thực hiện tốt Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chăn nuôi vật nuôi có lợi thế trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo...

Trao đổi về việc đổi mới phương thức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đồng chí Lò Văn Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bá Thước, cho biết:  Để nâng cao chất lượng, khả năng truyền đạt các nghị quyết của Đảng, đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bá Thước phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp truyền giảng lý luận chính trị, chỉ thị, nghị quyết cho đội ngũ báo cáo viên; đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu và các nội dung liên quan cho báo cáo viên.

Trước mỗi đợt quán triệt, tổ chức học tập nghị quyết, trên cơ sở các tài liệu của Trung ương, của tỉnh; căn cứ vào tình hình của địa phương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng đề cương tuyên truyền các nghị quyết. Việc soạn thảo đề cương thực hiện theo nguyên tắc bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ, giải pháp của trung ương, của địa phương, đồng thời vận dụng để xây dựng mục tiêu, giải pháp phù hợp với thực tiễn ở cơ sở, chỉ rõ những việc cấp ủy cần phải làm để đưa nghị quyết vào cuộc sống...

Trên cơ sở các kiến thức được tiếp thu tại hội nghị triển khai, quán triệt  nghị quyết của cấp trên, cũng như đề cương do Ban Tuyên giáo Huyện ủy soạn thảo, các đảng ủy, chi bộ  xây dựng kế hoạch học tập, xác định rõ thành phần, thời gian, nội dung và tài liệu học tập  giúp cán bộ, đảng viên nắm được những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong nghị quyết; đồng thời, phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, sát với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị.

Với cách làm trên, việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết ở các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp. Các đảng ủy cơ sở gắn việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp với các phong trào thi đua của từng đoàn thể, được đông đảo đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng, điển hình như các xã: Lũng Cao, Ái Thượng, Lương Trung... Hình thức triển khai, quán triệt các nghị quyết cũng đa dạng, phong phú, có nơi đã ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tính trực quan sinh động, thu hút sự chú ý của cán bộ, đảng viên, như: Thị trấn Cành Nàng, xã Điền Lư, Trường THPT Bá Thước. Qua đó, việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và chương trình hành động được thực hiện nghiêm túc; khắc phục tư tưởng qua loa, đại khái trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Số cán bộ, đảng viên tham gia học tập ở các hội nghị đạt tỷ lệ từ 91-93%, một số đảng bộ triển khai học tập nghị quyết có số lượng cán bộ, đảng viên tham gia đạt tỷ lệ cao như các xã: Lương Trung đạt 97,7%, Ái Thượng đạt 98%, Lũng Cao đạt 98%; Đảng bộ Trường THPT Bá Thước, Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự đạt 100%.

Có thể khẳng định, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng luôn được huyện Bá Thước hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Sau khi được học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng và chương trình, kế hoạch hành động, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công tác được nâng lên; kinh tế, văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, thu nhập bình quân đầu người đạt khá. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Bá Thước tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. Cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của các địa phương, đơn vị bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tránh chung chung, nhằm nâng cao chất lượng thông tin, tạo sự đồng bộ thống nhất từ trên xuống dưới khắc phục được tình trạng ở trên làm kỹ - ở dưới làm lướt. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động, đưa hoạt động này vào nền nếp. Lấy việc thực hiện kiểm tra chương trình hành động và thể chế hóa nghị quyết làm trọng tâm, từng bước thay thế dần việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết một cách đại trà, theo phong trào.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa