A- A+
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
(THO) - Sáng 13 – 1, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Năm qua, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đảng ủy cũng đã lãnh đạo chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, đề xuất với HĐND tỉnh các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án tại các kỳ họp. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh. Xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham mưu phục vụ có hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên các lĩnh vực. Cán bộ, công chức, viên chức, lao động Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành công đoàn đã chủ động động viên người lao động phấn đấu thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đạo đức công vụ để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Tập trung đôn đốc, theo dõi chặt chẽ các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Chương trình công tác UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, kịp thời đề xuất nhắc nhở, phê bình các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đạt thấp. Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, chính quyền điện tử trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công; nâng cao chất lượng và tiến độ trong công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm cho tổ chức, cá nhân. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan trong việc nâng cao chất lượng các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo yêu cầu, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 


Đại biểu tham luận tại hội nghị.
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao, chúc mừng kết quả hoạt động công tác văn phòng trong năm qua. Đồng thời, cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, đó là việc tổ chức kiểm tra thực hiện chỉ đạo, chỉ thị của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành có liên quan, các địa phương chưa kịp thời... Công tác phối hợp giữa chuyên viên, lãnh đạo văn phòng trong việc giải quyết công việc hàng ngày còn hạn chế. Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tập trung theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tốt chương trình công tác của UBND tỉnh. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND nhắc nhở việc thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở kịp thời các sở, ban, ngành, đơn vị không thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các sở, ban, ngành, các địa phương trong việc thực hiện chỉ đạo, chỉ thị của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Các chuyên viên thường xuyên nắm bắt hình thực hiện nhiệm vụ, văn bản do mình tham mưu để đôn đốc và tham mưu cho UBND tỉnh nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Nghiên cứu, tổ chức tốt quy trình tham mưu, thẩm tra, giải quyết các thủ tục hành chính bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm, trao đổi, phối hợp giữa các chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh với chuyên viên của các sở, ban, ngành để nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng. Làm tốt công tác lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế, quy định lưu trữ. Nâng cao chất lượng phục vụ; thực hiện nghiêm quy chế nơi làm việc, văn hóa công sở.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa