A- A+
Một lớp học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ huyện Đông Sơn. Ảnh: Đức Thắng
(THO) - Trong những năm qua, cấp ủy huyện Đông Sơn luôn quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo.
Bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, công tác tuyên giáo đã tập trung tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền, đề ra các chủ trương, biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi 25/25 chỉ tiêu mà nghị quyết năm 2017 của ban chấp hành đảng bộ huyện đã đề ra. Đây là kết quả quan trọng khẳng định sự đồng thuận của nhân dân, sự ổn định và phát triển của huyện hướng tới xây dựng huyện đạt nông thôn mới năm 2018. Trong những thành tích chung đó có sự đóng góp của công tác tuyên giáo với những kết quả nổi bật đó là: Triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền, triển khai các quan điểm, đường lối, nghị quyết của đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đảng, của đất nước, của tỉnh, của huyện đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Đặc biệt là tham mưu và chỉ đạo tổ chức thành công chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1946 - 20-2-2017) tại Khu di tích Rừng Thông gắn với kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2017), các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu 2017; tổ chức thành công lễ kỷ niệm gắn với sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương công dân kiểu mẫu, gia đình, tập thể kiểu mẫu; biểu dương bí thư chi bộ, thôn trưởng... với nhiều cách làm sáng tạo, hình thức tổ chức sinh động, phong phú tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ và nhân dân có hiệu ứng lan tỏa tích cực. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức triển khai bằng hình thức trực tuyến đến tất cả các xã, thị trấn trong huyện; phân nhóm đối tượng phù hợp để mở lớp; tăng cường theo dõi, chỉ đạo của các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách cụm và cấp ủy viên phụ trách cơ sở; chấm đánh giá kết quả bài thu hoạch...

Để sớm đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ huyện ủy đã  ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết số 09-NQ/HU, ngày 23-1-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Phát huy những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa, xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo - thân thiện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập”; Chỉ thị số 18-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối, tác phong; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức huyện Đông Sơn”; Quyết định số 339-QĐ/HU, ngày 3-8-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành 5 chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức huyện Đông Sơn... qua đó đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, lề lối, tác phong và hiệu quả công tác, từng bước xây dựng hình ảnh con người Đông Sơn “năng động, sáng tạo - thân thiện”.

Bước sang năm 2018, năm có tính chất bản lề của nhiệm kỳ, đồng thời là năm toàn đảng bộ và nhân dân trong huyện dốc sức triển khai thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu để hoàn thành về đích huyện nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi cần có sự quyết tâm rất cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Trong đó có yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo theo hướng bám sát thực tiễn, bám sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và sức thuyết phục... Chính vì vậy, cấp ủy huyện xác định công tác tuyên giáo năm 2018 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Nâng cao bản lĩnh, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tính chiến đấu của toàn đảng bộ và của mỗi đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Tập trung  đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của huyện, những vấn đề xã hội được nhân dân quan tâm như vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, công dân kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu, xây dựng hình ảnh con người “Đông Sơn năng động, sáng tạo - thân thiện” gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết số 09-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tăng cường hơn nữa vai trò tham mưu của ban tuyên giáo cấp huyện, ban tuyên giáo, tuyên huấn cấp cơ sở. Duy trì và nâng cao chất lượng chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa ban tuyên giáo huyện ủy với UBND huyện, với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ huyện đến cơ sở để chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy có những định hướng tư tưởng, chỉ đạo sát đúng tình hình, qua đó, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương.

 

Nguyễn Quang Hải
Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch HĐND huyện Đông Sơn

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa