A- A+
Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.
(THO) - “Ủy ban mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm mà BCH Đảng bộ tỉnh xác định trong năm 2018,  quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra,...” là chỉ đạo của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2017, thống nhất chương trình phối hợp hành động năm 2018 do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức sáng 11-1.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sỹ Diến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị. 

Năm 2017, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo; động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ghi nhận.

Kết quả bình xét năm 2017, toàn tỉnh có 4.729 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 801.789 gia đình đạt gia đình văn hóa. Trong năm, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp trong tỉnh huy động được hơn 11,75 tỷ đồng. Công tác cứu trợ được MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai kịp thời. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” đã có 299 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ bằng tiền hoặc làm nhà trực tiếp tại các địa phương với số tiền 74,684 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã làm mới và sửa chữa 1.631 nhà đại đoàn kết. MTTQ các cấp nhận được tiền, hàng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng.


Toàn cảnh hội nghị. 

Về nhiệm vụ chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm  vụ trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của tỉnh.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận và biểu dương những thành tích ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đạt được năm 2017; đồng thời thông báo nhanh tới hội nghị những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của tỉnh, nổi bật 6 sự kiện lớn, quan trọng được tổ chức thành công, góp phần nâng cao thế và lực của Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ:  Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm  2016 – 2020, ủy ban mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng yếu mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định trong năm 2018, xây dựng chương trình hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; tập trung xây dựng định hướng chiến lược và các mục tiêu lớn về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và sau năm 2030. 

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những nội dung tuyên truyền phải thiết thực, cụ thể, hướng mạnh về cơ sở; gắn thực hiện nhiệm vụ với nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội để tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đưa hoạt động này đi vào nền nếp. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt chú trọng đến chất lượng, hiệu quả, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đoàn viên, hội viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục phát huy và mở rộng nhiều hơn hoạt động đối thoại giữa chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn với người dân để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết vướng mắc từ cơ sở. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thể chế hóa việc đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với người dân, để hoạt động này trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, theo định kỳ tại cơ sở gắn với việc kiểm tra, giám sát kết quả  thực hiện sau đối thoại. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiện toàn bộ máy tổ chức mặt trận, đào tạo bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc của mình. Thực hiện tốt Chỉ thị 17 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương để thực hiện nhiệm vụ của hệ thống MTTQ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành chức năng quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp để MTTQ và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn,tặng hoa chúc mừng các ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019 mới được bổ sung.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã hiệp thương cử bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

 
 Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn,tặng Cờ của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2017.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trịnh Ngọc Giao, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Lê Thị Oanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2017 cho 5 tập thể; tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa