A- A+
(THO) - Với chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã cơ bản triển khai đồng bộ nhiệm vụ được giao, trong đó đã tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham mưu đổi mới một bước công tác lãnh đạo của cấp ủy với các cơ quan nội chính của địa phương.
Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TU của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; làm việc với lãnh đạo các ngành tư pháp của tỉnh để định hướng giải quyết một số vụ việc, vụ án quan trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chủ trì, phối hợp với một số ngành nội chính, tư pháp rà soát,  đưa 4 vụ án,  1 vụ việc hình sự, kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, 7 vụ việc Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.  Tham mưu và chuẩn bị các điều kiện để Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương  về  Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 6-7-2007 của Bộ Chính trị. Theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch... của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

 
Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 4 đơn vị. Đồng thời thực hiện hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện kết luận rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, triển khai  rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, 6 tháng cuối năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, tồn tại, đồng thời  kiến nghị chuyển 4 kết luận sang cơ quan cảnh sát điều tra các cấp để xem xét xử lý. Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đôn đốc Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh tập trung xác minh giải quyết dứt điểm 1 vụ án, 3 vụ việc còn lại theo kiến nghị của Đoàn công tác số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa ra khỏi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo. 

 
Cũng trong năm qua, Ban Nội chính đã phân công 6 tổ theo dõi địa bàn để nắm bắt kịp thời, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm.  Tổ chức làm việc với lãnh đạo các ngành nội chính và lãnh đạo các địa phương để phối hợp xử lý, giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, không để hình thành “điểm nóng”, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vụ khiếu kiện về ô nhiễm môi trường của các hộ nuôi ngao xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc; vụ khiếu kiện của các hộ làm muối xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia.  Tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017 cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh; tổ chức lớp tập huấn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND của 151 xã, phường, thị trấn.

 
Những kết quả đó đã góp phần cùng các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động chống phá gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của các thế lực thù địch; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa