A- A+
Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên huyện Như Xuân thường xuyên được cập nhật thông tin thời sự.
(THO) - Xác định đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.
Trong những năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên. Từ đó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong từng thời điểm, góp phần tạo sự đồng thuận trong triển khai những chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; góp phần định hướng, ổn định tình hình tư tưởng trước những vấn đề phát sinh và nhạy cảm.

 
Trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền miệng có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã đề ra nhiều giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm thiết thực tới công tác tuyên truyền miệng cũng như xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Vì vậy, ngay sau các kỳ đại hội đảng, ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy rà soát, bổ sung, kiện toàn, lựa chọn và công nhận đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đội ngũ báo cáo viên được kiện toàn ở cả 4 cấp và được thống nhất từ tỉnh đến cơ sở theo hướng chú trọng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có ý thức kỷ luật trong nói và viết; đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương nhưng có điều chỉnh số lượng báo cáo viên cấp huyện, cấp xã phù hợp hơn với thực tiễn của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Kết hợp hài hòa giữa đội ngũ báo cáo viên lâu năm, có kinh nghiệm với đội ngũ cán bộ trẻ, kế cận.  Đồng thời, được sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, từ tháng 1-2012 đến nay, Ban Tuyên giáo đều ban hành quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh mỗi năm gồm 60 đồng chí. 100% các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc ban hành quyết định củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của đơn vị mình. Tính đến tháng 5-2017, toàn tỉnh đã có 1.005 báo cáo viên các cấp, trong đó, có 7 báo cáo viên cấp Trung ương, 60 báo cáo viên cấp tỉnh, 938 báo cáo viên cấp huyện và tương đương; 5.783 tuyên truyền viên cấp xã, phường, thị trấn. Cơ cấu đội ngũ báo cáo viên các cấp phong phú, đa dạng. Bên cạnh các báo cáo viên là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị còn có các báo cáo viên của MTTQ và các đoàn thể chính trị.

 
Song song với công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã hướng dẫn, chỉ đạo ban tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nhất là kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, cấp xã ngay sau khi kiện toàn lại đội ngũ. Một số đơn vị đã tổ chức cho báo cáo viên đi nghiên cứu thực tế ở các địa phương trong và ngoài tỉnh để nâng cao kiến thức thực tiễn, đặc biệt, năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi từ tỉnh đến cơ sở. Thông qua hội thi góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là kỹ năng giới thiệu, quán triệt, học tập nghị quyết; kỹ năng triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp cho đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn tỉnh. 

 
Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trên địa bàn tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị để tuyên truyền. Nội dung, phương thức tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ngày càng đổi mới theo hướng hướng về cơ sở, từ yêu cầu và thực tiễn của cơ sở, của đối tượng người nghe để lựa chọn nội dung, phương thức; đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao tính chiến đấu, tính định hướng và giáo dục thuyết phục, củng cố nhận thức, niềm tin, cổ vũ hành động cách mạng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, nội dung tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú, tập trung nhiều hơn vào các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, các vấn đề liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; chú trọng giải thích, làm rõ những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm mà không thể thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 
Thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 12 hội nghị cấp tỉnh để tuyên truyền, quán triệt  các chỉ thị, các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trên 8.400 lượt cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Sau các hội nghị cấp tỉnh, đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đảng đã tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Cùng với việc tuyên truyền, hằng năm, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì tốt việc biên tập, phát hành 12 số bản tin “Thông báo nội bộ” với số lượng 17.000 cuốn/tháng và 800 cuốn/tháng “Tài liệu tham khảo đặc biệt” cấp cho các địa phương, đơn vị. Thông qua 2 loại tài liệu này, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là cán bộ, đảng viên cơ sở có thể khai thác, tiếp cận những thông tin chính thống về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thông tin đa chiều, toàn diện về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh để thực hiện công tác tuyên truyền.

 
Phát huy vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, đội ngũ tuyên truyền viên đang góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. 
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa