A- A+
Quản lý tốt tài sản công - một trong những giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa tham nhũng.
(THO) - Theo Thanh tra tỉnh cho biết, trong năm 2017, toàn tỉnh có 1 vụ việc (thuộc lĩnh vực ngân hàng) có hành vi tham nhũng được phát hiện qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ.
 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), trong năm qua, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN được chỉ đạo, thực hiện thường xuyên. Toàn tỉnh đã ban hành mới 161 văn bản và sửa đổi 84 văn bản hướng dẫn thực hiện Luật PCTN, tổ chức 831 lớp quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật về PCTN với 89.117 lượt người tham gia.

Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ. Công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành được tăng cường; nhiều vụ khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng pháp luật, qua đó phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, kiến nghị xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có sai phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng. Tính đến hết tháng 9 năm 2017, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 218 cuộc thanh tra hành chính, gồm 191 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 27 cuộc thanh tra đột xuất (trong đó Thanh tra tỉnh triển khai 38 cuộc, thanh tra các sở, ngành triển khai 24 cuộc, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố triển khai 156 cuộc). Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, ngân sách, thu chi tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản... Đã kết thúc thanh tra trực tiếp và ban hành kết luận 167 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế 63,761 tỷ đồng, 112 m2 đất, kiến nghị thu hồi 28,978 tỷ đồng, kiến nghị khác 34,783 tỷ đồng; đã thu hồi được 23,624 tỷ đồng (đạt 81,5%); kiến nghị xử lý về hành chính 43 tổ chức và 16 cá nhân có sai phạm.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính, công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, công khai quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng... Qua đó để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng có điều kiện theo dõi, giám sát. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác  quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, công tác tổ chức cán bộ. Trong năm, các đơn vị đã ban hành mới 336 văn bản, sửa đổi bổ sung 269 văn bản về chế độ định mức, tiêu chuẩn; các cơ quan chức năng đã tiến hành 132 cuộc kiểm tra  về thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn, phát hiện 5 vụ vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường số tiền vi phạm 797,8 triệu đồng, đã thu hồi và bồi thường 320,2 triệu đồng. Các sở, ngành, địa phương đã xây dựng, công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 658 người. Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Do đó năm 2017 đã có 100% các cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước của tỉnh  tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập, với 24.839 người/25.060 người thuộc diện phải kê khai theo quy định thực hiện kê khai. Số bản kê khai đã công khai dưới các hình thức đạt tỷ lệ 100%. Các sở, ngành, địa phương đã chỉ đạo cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; đồng thời các sở, ngành, địa phương đã xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát cán bộ, công chức thực thi công vụ. Qua kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đã phát hiện 2 cán bộ, công chức vi phạm phải xem xét xử lý.

Theo số liệu của các cơ quan tố tụng, năm 2017, cơ quan điều tra các cấp thụ lý 4 vụ, 24 bị can án tham nhũng, đã giải quyết 3 vụ, 22 bị can; viện kiểm sát  thụ lý, giải quyết 1 vụ, 8 bị can; tòa án nhân dân  thụ lý xét xử 1 vụ, 8 bị cáo.  Việc chỉ đạo  xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian qua đã củng cố lòng tin của nhân dân đối với cuộc đấu tranh PCTN của Đảng, Nhà nước ta.

Tuy đạt được những kết quả khả quan, song báo cáo về công tác PCTN năm 2017 của Thanh tra tỉnh cũng chỉ  rõ những hạn chế đó là: Việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, triệt để, còn nể nang, né tránh. Kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức còn biểu hiện hình thức, đối phó, triển khai thực hiện chậm. Việc tự phát hiện hành vi tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Số lượng thông tin tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng của quần chúng nhân dân, các tổ chức chưa nhiều. Ít vụ việc được phát hiện qua hoạt động giám sát định kỳ của cơ quan chức năng. Hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế nhưng việc đấu tranh chứng minh hành vi vi phạm pháp luật còn hạn chế, số vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự còn ít. Các kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nhưng một số đơn vị triển khai chưa nghiêm túc, xử lý kỷ luật chưa nghiêm, chưa tương xứng với khuyết điểm, sai phạm... là nguyên nhân dẫn đến một số vụ khiếu kiện kéo dài.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa