A- A+
Hội nghị giao ban giữa chi ủy với trưởng các đoàn thể thôn Thành Sơn, xã Kiên Thọ.
(THO) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Chúng tôi có dịp dự một buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ ở thôn Thành Sơn, xã Kiên Thọ. Buổi sinh hoạt diễn ra đúng thời gian, quy trình với các nội dung chính là: Thông tin tình hình thời sự nổi bật; tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công; chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến và kết luận. Không khí buổi sinh hoạt chi bộ thật sự sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên có tính phản biện cao. Đồng chí Bùi Văn Lực, bí thư chi bộ thôn Thành Sơn cho biết: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước hết phải nâng cao vai trò của chi ủy trong việc lãnh đạo ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể; đồng thời, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên phụ trách khu dân cư, có như thế, các đảng viên mới gắn được trách nhiệm với công việc. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy chuẩn bị kỹ nội dung, ngắn gọn, rõ ràng; tập trung bàn để lãnh đạo và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, nhất là những vấn đề bức xúc, tồn đọng trong khu dân cư.

Thời gian qua, bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW của ban bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, các chi bộ trên địa bàn huyện Ngọc Lặc luôn chủ động đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt. Đối với mỗi kỳ sinh hoạt, công tác chuẩn bị của cấp ủy phải chu đáo, xây dựng chương trình cụ thể, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc đánh giá công tác hàng tháng được nêu rõ trong buổi sinh hoạt định kỳ, các đảng viên thảo luận, phát biểu ý kiến công khai dân chủ để đưa ra ý kiến thống nhất, bàn bạc những giải pháp thực hiện. Trong sinh hoạt, nhiều chi bộ đã thể hiện được tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, trong đó tập trung làm rõ những mặt yếu kém của chi bộ, những hạn chế của đảng viên, làm rõ kết quả thực hiện nghị quyết... Phát huy tinh thần dân chủ, nhiều đảng viên trẻ đã trực tiếp tham gia thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến; nhiều ý kiến tham gia đóng góp mang tính xây dựng, từ đó tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ đã có sự đổi mới và chuyển biến tích cực, theo hướng thiết thực, hiệu quả; bàn bạc có trọng tâm, trọng điểm vào những nội dung lãnh đạo về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, ban chấp hành đảng bộ huyện ban hành quy chế làm việc, phân công các đảng ủy viên phụ trách cơ sở, tiếp tục thực hiện quy định cấp ủy viên chỉ đạo cơ sở và tham dự sinh hoạt chi bộ; qua đó kịp thời nắm bắt, chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh ngay tại cơ sở. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, ban thường vụ huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện công tác chỉ đạo cơ sở, kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí đảng ủy viên gắn với nhiệm vụ chỉ đạo và tham dự sinh hoạt chi bộ tại đơn vị được phân công phụ trách.   

Đồng chí Ngọc Thị Bách, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ngọc Lặc cho biết: Nhìn chung, các chi bộ cơ bản thực hiện đúng nguyên tắc và tổ chức sinh hoạt Đảng, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên rõ rệt. Nhiều chi bộ giữ vững và phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, một số chi bộ đã ban hành được nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng kênh mương nội đồng; xây dựng làng, cơ quan văn hóa; vệ sinh môi trường...

Việc đổi mới, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chi bộ ở huyện Ngọc Lặc đã góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thông qua đó đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa