A- A+
Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 trao đổi tại lớp ôn tập cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã. Ảnh: Việt Linh
(THO) - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC) cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẽ góp phần quyết định bộ máy hành chính vận hành hiệu quả.
Tính đến năm 2016, toàn tỉnh có 13.530 CB, CC cấp xã. Cùng với thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC cấp xã, trong tháng 11-2017 lần đầu tiên Thanh Hóa tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã tập trung. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thanh Hóa đã phỏng vấn đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2017.

Phóng viên: Thưa đồng chí, được biết tỉnh Thanh Hóa đã chủ động đề xuất và là tỉnh đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép thi tuyển công chức cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) theo hình thức tập trung. Vậy việc đổi mới hình thức tuyển dụng công chức cấp xã này có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở tỉnh ta hiện nay?

Đồng chí Đầu Thanh Tùng: Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công các kỳ thi tuyển công chức cho các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo cạnh tranh, nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật và được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Qua các kỳ thi, đã tuyển chọn được những người có trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, UBND tỉnh đã chủ động đề xuất và là tỉnh đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép thi tuyển công chức cấp xã theo hình thức tập trung, thay vì tổ chức các kỳ thi riêng ở từng huyện, thị xã, thành phố như luật định, để nâng cao khả năng cạnh tranh, bảo đảm khách quan, minh bạch. Việc tổ chức thi tập trung có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung vào đội ngũ CB,CC cấp xã những người có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong tình hình mới.

Phóng viên: Việc thi tuyển công chức cấp xã theo hình thức tập trung sẽ khắc phục được những bất cập, hạn chế nào trong việc tuyển dụng công chức cấp xã lâu nay vẫn đang tồn tại?

Đồng chí Đầu Thanh Tùng: Trong những năm qua, đội ngũ CB, CC cấp xã đã được các cấp chính quyền quan tâm bổ sung về số lượng, chất lượng và cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Vì vậy, số lượng công chức cấp xã còn thiếu hàng năm ở mỗi huyện, thị xã, thành phố là không nhiều. Việc tỉnh tổ chức thi tập trung sẽ tăng tính cạnh tranh trong tuyển dụng; khắc phục tình trạng lúng túng, thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức thi tuyển công chức cấp xã ở cấp huyện, đặc biệt là ở 11 huyện miền núi; thực hiện thi tuyển tập trung cũng sẽ tiết kiệm tối đa kinh phí tổ chức thi tuyển, tránh lãng phí đối với ngân sách Nhà nước.

Phóng viên: Để kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 diễn ra nghiêm túc, an toàn, công bằng, hiệu quả, công tác chuẩn bị đã được triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Đầu Thanh Tùng: Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ, các ngành liên quan tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn, công bằng, hiệu quả. Cụ thể:

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã; kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn tỉnh; nội quy kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017; thành lập hội đồng thi và các ban giúp việc hội đồng thi. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập ban giám sát thi để thực hiện nhiệm vụ giám sát thi ngay từ những bước chuẩn bị kỳ thi.

Sau khi xác định nhu cầu tuyển dụng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, hội đồng thi đã công bố công khai việc thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 trên các phương tiện thông tin đại chúng, công khai tại trụ sở cơ quan Sở Nội vụ và Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ; tại trụ sở cơ quan UBND các huyện, thị xã, thành phố để toàn thể nhân dân, người đăng ký dự tuyển biết, thực hiện.

Các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi; đã lên danh sách đăng ký dự thi và gửi hội đồng thi tổng hợp.

Việc xây dựng nội dung ôn tập đã được các sở, ngành liên quan biên soạn và được chủ tịch hội đồng thi phê duyệt; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ và các sở, ngành để thí sinh khai thác, sử dụng cho việc ôn tập và hội đồng thi đã tổ chức ôn tập cho thí sinh trước khi tổ chức kỳ thi.

Trường Đại học Hồng Đức đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất; hệ thống máy tính để phục vụ cho việc thi trắc nghiệm trên máy tính. Hệ thống camera giám sát đã được tỉnh đầu tư sử dụng trong các kỳ thi tuyển công chức được lắp đặt tại Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục được sử dụng trong kỳ thi này để giám sát việc coi thi, chấm thi và lên điểm thi.

Phóng viên: Trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 tỉnh ta sẽ tuyển bao nhiêu chỉ tiêu? Đến thời điểm này đã có bao nhiêu hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ, thưa đồng chí?

Đồng chí Đầu Thanh Tùng: Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã từ các xã, phường, thị trấn, năm 2017 có 202 chỉ tiêu tuyển dụng. Qua tiếp nhận, các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo có gần 1.770 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sau khi rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn, hội đồng thi đã phê duyệt danh sách 1.740 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi.

Phóng viên: Cùng với việc đổi mới hình thức tuyển chọn công chức cấp xã, Thanh Hóa đã, đang và sẽ có những giải pháp gì nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay?

Đồng chí Đầu Thanh Tùng:  Nhằm chuẩn hóa đội ngũ CB, CC cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, thời gian qua, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp đó là:

Một là, thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá, xếp loại đội ngũ CB, CC; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; khả năng, triển vọng phát triển. Những trường hợp nhiều năm liền không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ không cao, trình độ năng lực yếu, không có khả năng phát triển thì tùy theo trường hợp cụ thể mà có đề xuất chính sách cho các đối tượng này.

Hai là, trên cơ sở rà soát, đánh giá CB, CC, tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ theo từng chức danh cụ thể. Từ đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ CB, CC.

Ba là, phân công, sắp xếp, điều chỉnh nhiệm vụ đối với CB, CC đảm bảo hợp lý, phù hợp với năng lực sở trường công tác. Phát huy đúng mức trách nhiệm của người đứng đầu.

Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm là, bên cạnh việc đánh giá CB, CC hàng năm, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và làm tốt công tác khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác; xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân vi phạm khuyết điểm.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa