A- A+
Mô hình “đường hoa phụ nữ tự quản” tại xã Hà Bình. Ảnh: Phan Nga
(THO) - Trong thời gian tới, Huyện ủy Hà Trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quan tâm theo dõi, biểu dương, nhân rộng các cách làm hiệu quả, những mô hình hay của các địa phương và đoàn thể từ huyện đến cơ sở.
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương huyện Hà Trung đã xây dựng kế hoạch và kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ; đồng thời, tiến hành xây dựng “nội dung hành động bổ sung”, xác định đây là một nội dung, nhiệm vụ quan trọng để bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Cán bộ, đảng viên đi trước

Cụ thể hóa kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 04, 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và vệ sinh môi trường (VSMT), Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung đã chọn công tác bảo đảm VSATTP và VSMT làm chương trình công tác trọng tâm của năm 2017. Ngày 20-3-2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung ban hành Kế hoạch 50 về việc thực hiện cuộc vận động (CVĐ) toàn dân chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và bảo đảm VSATTP kèm theo ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện hiệu quả.

Thực hiện Kế hoạch 50, Đảng ủy xã Hà Bắc đã cụ thể hóa kế hoạch thực hiện CVĐ của địa phương, triển khai đến toàn hệ thống chính trị. Qua đó, nhiều giải pháp được đưa ra bàn bạc, thảo luận, cụ thể hóa thành mục tiêu thực hiện các tiêu chí cơ bản về VSATTP và VSMT. Các tổ chức hội, đoàn thể đã phát động phong trào thi đua thực hiện VSMT gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Khu dân cư tự quản về môi trường” để vận động hội viên, nhân dân tham gia thực hiện. Bí thư Đảng ủy xã Hà Bắc Nguyễn Văn Vị cho hay, trước khi có Kế hoạch 50, công tác VSMT ở địa phương còn nhiều tồn tại, hạn chế. Nhưng với tinh thần “Cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau” xã đã phát động phong trào thi đua và duy trì thực hiện các tiêu chí về VSATTP, VSMT gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Khu dân cư tự quản về môi trường”. Qua một thời gian triển khai thực hiện, nhận thức về VSMT của người dân ngày một nâng lên, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng được quét dọn sạch sẽ, nhà cửa được chỉnh trang gọn đẹp. Bộ mặt thôn, xã khởi sắc, nhân dân phấn khởi ngày càng đoàn kết xây dựng quê hương phát triển vững mạnh.

Sau lễ phát động ra quân thực hiện công tác VSMT, Đảng bộ xã Hà Giang tổ chức xây dựng lò đốt rác thải tại công sở xã và ra quân tổng dọn vệ sinh tại 6 thôn trên địa bàn; Đảng bộ xã Hà Bắc tổ chức tu sửa, làm mới công trình vệ sinh, giếng nước, lò đốt rác thải tại công sở xã; Đảng bộ xã Hà Vân chỉ đạo các thôn xây dựng thôn kiểu mẫu, ký cam kết 100% các hộ có lò đốt và hố chôn rác thải tại gia đình... Đó là những việc làm gấp, làm ngay vì công tác môi trường ở các đơn vị đã và đang là vấn đề bức xúc nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm. Nhưng với tinh thần vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, những hạn chế, vướng mắc về môi trường từng bước được giải quyết. Bí thư Đảng ủy xã Hà Lĩnh Lê Bá Kế bày tỏ: Ý thức của người dân đã chuyển biến tích cực trong giữ gìn VSMT. Đáng mừng hơn là bà con ngày càng tin tưởng cán bộ, đảng viên, vai trò của bí thư chi bộ thôn ngày càng được phát huy.

Có thể nói, sau một thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch 50 của ban thường vụ huyện ủy, bước đầu nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác VSMT và đảm bảo VSATTP đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường của các tầng lớp nhân dân dần được nâng cao, đường làng, ngõ xóm, cống rãnh trong khu dân cư thường xuyên được khơi thông, quét dọn. Nhiều xã đã quy hoạch xây dựng được bãi thu gom rác thải tập trung và tổ chức xử lý bảo đảm VSMT. Nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã thực hiện việc xây lò đốt, đào hố chôn rác để tự xử lý rác của gia đình, góp phần giảm tải lượng rác vận chuyển đến khu tập trung. Toàn huyện huy động được trên 300 buổi tổng dọn vệ sinh; vận động được 688 hộ gia đình xây dựng lò đốt rác thải tại nhà, 681 nhà tiêu hợp vệ sinh.  24/24 xã đã đầu tư xây dựng các bể thu gom chai lọ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Nhiều xã đã xây dựng cơ chế hỗ trợ các hộ xây dựng lò đốt, điển hình là Hà Bắc, Hà Lâm, Hà Thái, Hà Giang... Các tổ chức hội đảm nhận phần việc trong bảo vệ môi trường, tiêu biểu là hội LHPN huyện xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ tự quản” với chiều dài trên 10km  tại 9 xã; chỉ đạo 25/25 cơ sở hội xây dựng 1.383 ngõ tự quản; vận động 19.712 hội viên tham gia 52 buổi dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh; chuyển giao khoa học – kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho hàng ngàn lượt hội viên. Hội nông dân hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh đồng ruộng, xây  hố thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật. Đoàn thanh niên ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên, Tháng Hành động vì môi trường; chiến dịch hè tình nguyện vì môi trường xanh - sạch - đẹp. Hội người cao tuổi với phong trào thi đua “Hội Người cao tuổi huyện Hà Trung tham gia bảo vệ môi trường trong việc phân loại, xử lý rác thải tại gia đình” vì cuộc sống của mọi người và các thế hệ mai sau giai đoạn 2017-2021.

Gắn thực hiện Kế hoạch 50 với xây dựng nông thôn mới

Bí thư Huyện ủy Hà Trung Đào Xuân Yên, cho biết: Ngay sau khi triển khai Kế hoạch 50, hầu hết cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng; phổ biến, quán triệt tinh thần của kế hoạch đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân với những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong quá trình thực hiện, qua nhiều kênh thông tin, huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học quan tâm quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần của kế hoạch. Ban thường vụ huyện ủy cũng đã thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch 50 ở các đơn vị, địa phương.

Bí thư huyện ủy cho rằng nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân của huyện bước đầu đã có chuyển biến tích cực, ý thức bảo vệ môi trường trong từng cộng đồng dân cư, từng hộ gia đình được nâng cao. Qua kiểm tra ở các xã điểm: Hà Vân, Hà Bắc, Hà Lĩnh cho thấy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đều đã xây dựng kế hoạch thực hiện của tổ chức mình và triển khai theo hệ thống ngành dọc. Đảng ủy các đơn vị đã phân công cho từng đoàn thể phụ trách các phần việc, phân công cấp ủy phụ trách các thôn và các cơ quan, trường học. 25/25 xã, thị trấn đã tổ chức lễ ra quân; 201/201 thôn, tiểu khu tổ chức hội nghị ở khu dân cư và ký cam kết giữa trưởng ban công tác mặt trận thôn, tiểu khu với đại diện các hộ gia đình, có 32.200/33.717 hộ dân đã ký cam kết, đạt tỷ lệ 95,5%; 31.750 hộ niêm yết bản cam kết tại hộ, đạt tỷ lệ 94,2%. Các công sở xã, thị trấn; nhà văn hóa thôn, tiểu khu; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều niêm yết bản cam kết. Xã Hà Bắc đã có 520/973 hộ xây dựng được lò đốt rác thải; 675/973 hộ có hố chôn rác; xã có cơ chế hỗ trợ mỗi hộ đăng ký xây dựng lò đốt theo mẫu và đúng tiến độ 200.000 đồng. Xã Hà Vân có 687/1.013 hộ xây dựng được lò đốt rác thải; 520/1.013 hộ có hố chôn rác; xã xây dựng cơ chế hỗ trợ mỗi hộ xây dựng lò đốt 1 bao xi măng...

Tiếp tục gắn Kế hoạch 50 với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, trong thời gian tới, Huyện ủy Hà Trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quan tâm theo dõi, biểu dương, nhân rộng các cách làm hiệu quả, những mô hình hay của các địa phương và đoàn thể từ huyện đến cơ sở; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường, nhất là trong dịch vụ gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác thải. Gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác VSMT với đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Hà Trung phấn đấu hết năm 2017, 100% hộ gia đình các xã trên địa bàn huyện chủ động phân loại rác; 100% hộ gia đình ở các thôn có các hình thức xử lý rác; 100% đường làng, ngõ xóm, cống thoát nước các xã trên địa bàn huyện sáng, xanh, sạch, đẹp. 

Bài cuối: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực – giải pháp cho phát triển bền vững.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa