A- A+
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 – CT/TƯ của Bộ Chính trị : Bài 2: Quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm
Cán bộ xã Xuân Hòa (huyện Thọ Xuân) hướng dẫn trồng ớt vụ Đông 2017 cho bà con. Ảnh: N.H
(THO) - Tinh thần “hành động, hành động thiết thực, rõ hiệu quả” như lời kêu gọi của Tổng Bí thư đã và đang lan tỏa, tạo nên sự chuyển động tích cực trong cả hệ thống chính trị. Những chương trình hành động đã được cụ thể hóa bằng những việc làm mang lại lợi ích cho nhân dân; là sự chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong làm việc khoa học, trách nhiệm, gần gũi với nhân dân; là quyết tâm khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém được nhận diện rõ sau kiểm điểm phê bình, tự phê bình…


Hà Trung có giao thông thuận lợi và nhiều thế mạnh phát triển du lịch với nhiều di tích lịch sử, nhưng chưa được quan tâm đầu tư khai thác; nhiều năm qua tốc độ  phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn ở mức trung bình, chưa tạo được sự bứt phá.  Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (NQTƯ 4 khóa XII, Huyện ủy Hà Trung đã nhận thức được những tồn tại, hạn chế trên là do tư duy chưa đổi mới, chưa nghiên cứu kỹ lợi thế, tiềm năng của địa phương để có chiến lược lâu dài cho sự phát triển, tạo sức bật mới trở thành huyện khá của tỉnh. Những biểu hiện của hạn chế đó kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục. Biểu hiện đó có thể nhận diện rất cụ thể, rõ ràng, như: lợi dụng chức vụ, quyền hạn; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; vi phạm pháp luật... Nhưng đôi khi cũng khó nhận diện, hoặc chưa thực sự để ý. Việc nhận diện những biểu hiện trên là căn cứ để cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Hà Trung “xốc” lại bộ máy công tác cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống...  trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, gắn với nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.Lãnh đạo huyện Yên Định trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, Hà Trung đã rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu và duy trì thường xuyên chế độ giao ban định kỳ các cấp để phát huy tính dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của từng thành viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ chủ chố toàn huyện đúng với thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ mà quy chế đã đề ra. Do vậy, Hà Trung bước đầu đã khắc phục được tính chần chừ, do dự, qua loa của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Việc tăng cường cán bộ về cơ sở dự họp với chi bộ, thôn để nắm bắt tình hình giải quyết vướng mắc cũng được tăng cường gắn với kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đồng chí Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: Rõ nhất trong khắc phục hạn chế, yếu kém kéo dài là Đảng bộ huyện Hà Trung đã chọn việc khó là phải thay đổi tư duy, nhận thức thụ động ăn sâu trong suy nghĩ của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân; phát huy vai trò đi đầu của cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực. Mọi việc thay đổi trước hết phải là do con người và quan trọng là phải xóa bỏ được sự trì trệ, lạc hậu trong suy nghĩ, sự cả nể, dè chừng trong thực thi công việc để đổi mới, phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi đầu, gương mẫu trong mọi việc, sát sao cơ sở, chịu vất vả về mình để được lợi chung. Huyện đã bố trí sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ đúng người, đúng việc 26 đồng chí có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Tiêu biểu là vùng kinh tế trang trại Đông-Phong-Ngọc được hình thành từ vùng đất trũng, sình lầy có vai trò quan trọng, tiên phong của cán bộ, đảng viên và cơ chế, chính sách đặc thù của huyện. Năm 2016, huyện đã chuyển dịch 123 ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây, con có giá trị cao, các loại cây có múi, măng tây xanh... Năm 2017 huyện tiếp tục chuyển gần 340 ha lúa kém hiệu quả sang mô hình cây con theo hướng trang trại, cánh đồng mẫu lớn. Huyện đã tập trung giải quyết một số vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dân về các sai phạm của HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hà Ninh; lạm thu xã Hà Vinh; hoạt động lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thị trấn Hà Trung… UBKT các cấp tăng cường kiểm tra các dấu hiệu vi phạm và kỷ luật. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 16 đảng viên; UBKT Huyện ủy  thi hành kỷ luật 6 đảng viên, góp phần chấn chỉnh kịp thời sai phạm, tạo được dư luận tốt trong nhân dân.


Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân cho biết: Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo sao chụp lại 27 biểu hiện suy thoái treo nơi dễ nhìn, dễ  thấy ở các công sở, đơn vị, trường học, nhà văn hóa thôn, nơi sinh hoạt cộng đồng để cán bộ, đảng viên, nhân dân dễ đọc, dễ nhớ. Từ đó luôn luôn tự soi chiếu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện và để nhân dân cùng giám sát. Hướng tới mục tiêu huyện nông thôn mới, qua rà soát năm 2017 huyện xác định cần phải tập trung vào 5 khâu đột phá là tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác  vệ sinh môi trường theo tinh thần Nghị quyết số 04, Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh, tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường công tác quản lý tài nguyên cát, siết chặt kỷ cương, giữ nghiêm kỷ luật đảng. Trên cơ sở này, hướng dẫn cho các xã xây dựng kế hoạch khắc phục, ngoài ra tùy vào thực tế từng địa phương bổ sung kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém đang nổi cộm tại cơ sở. Thực hiện khắc phục hạn chế, yếu kém theo tinh thần NQTƯ 4 và Chỉ thị 05, nhiều đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, rõ nhất là về kỷ cương, nền nếp, chế độ báo cáo; ý thức, thái độ, tác phong, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Mối quan hệ công tác giữa huyện – xã – thôn có sự chặt chẽ, rõ ràng hơn.


Làm việc với đồng chí Hoàng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Hòa, chúng tôi được biết: Trên cơ sở kiểm điểm khắc phục những hạn chế, yếu kém theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân, soi chiếu vào thực tiễn tại địa phương, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch khắc phục, cụ thể hóa thành 7 nhóm nhiệm vụ. Một trong những hạn chế đã được khắc phục là  bệnh lười học nghị quyết. Đảng ủy đã có cách làm sâu sát hơn. Cán bộ, đảng viên sau khi quán triệt, học tập nghị quyết phải viết bản thu hoạch.  Cứ đến kỳ họp đảng bộ lần sau tiếp thu nghị quyết mới, Đảng ủy có nhận xét, kiểm tra, đảng viên nào thực hiện chưa tốt là bị nhắc nhở, kiểm điểm. Thực hiện các quy định về siết chặt kỷ cương, kỷ luật, cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tốt hơn về tác phong, giờ giấc làm việc. Một hạn chế, yếu kém khác đã được khắc phục trong thời gian qua là nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao tiêu chí NTM.  Xã đã chỉ đạo HTX nông nghiệp và các thôn đấu mối, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, nhất là trên diện tích đất màu. Trước kia diện tích đất màu thường chỉ trồng ngô, giá trị canh tác khoảng 4,8 triệu đồng/ sào/ năm. Đến nay, thực hiện luân canh trồng cây khoai tây, gừng, rau màu ngắn ngày, xen ngô, giá trị canh tác ước đạt 13 triệu đồng/sào/năm, bà con rất phấn khởi. Cái được khi sản xuất cây hàng hóa là vừa nâng cao  giá trị thu nhập cho bà con, đồng thời bà con được nâng cao tính chuyên nghiệp trong sản xuất  cây hàng hóa. Còn đối với cán bộ cơ sở, phải bám đồng ruộng, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con, vì vậy nhận thức, tác phong phục vụ nhân dân cũng nâng lên đáng kể.


Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng ủy xã Xuân Minh (Thọ Xuân) đã tập trung khắc phục 4 nội dung hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Trong đó, nổi bật là triệt xóa dứt điểm điểm ma túy ở thôn Thiên Lộc vốn gây bức xúc thời gian dài cho nhân dân. Chỉ đạo quyết liệt công tác tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với quy hoạch các vùng sản xuất  trồng trọt, chăn nuôi tập trung. Tuyên truyền vận động  nhân dân tham gia chương trình xuất khẩu lao động, tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí Đỗ Huy Chân, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nhất là trong công tác vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đã có chuyển biến tích cực. Chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo, phân công từng đồng chí gắn với địa bàn, rà soát hộ, phân loại đối tượng, giao trách nhiệm cho các đoàn thể, thôn, với tinh thần vào cuộc thật sự. Vận động những người đã mua BHYT tuyên truyền về tác dụng, lợi ích của việc tham gia BHYT khi chẳng may mình ốm đau phải đi viện dài ngày. Đến nay tỷ lệ người có thẻ BHYT đạt hơn 86%. Trong việc cưới, việc tang, bà con đã có ý thức tiết kiệm, không tổ chức ăn uống nhiều ngày, linh đình, không sử dụng thuốc lá tiếp khách, tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng đạt khoảng 40%.


Việc cấp đất trái thẩm quyền tại xã Thạch Định (Thạch Thành) kéo dài từ tháng 7-2004 đến hết năm 2016 liên quan tới 15 hộ dân trên địa bàn xã đã gây bức xúc trong nhân dân. Đây là một trong những vụ việc phức tạp vì liên quan đến nhiều hộ dân, nhiều thế hệ cán bộ, lãnh đạo xã qua các nhiệm kỳ công tác nhưng không được giải quyết dứt điểm. Với quyết tâm và trách nhiệm cao, Thường trực Huyện ủy Thạch Thành đã giao cho cán bộ chuyên môn các phòng, ban rà soát, kiểm tra tham mưu cho huyện giải pháp tháo gỡ. Nhiều cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện, xã Thạch Định với 15 hộ dân diễn ra sôi nổi, dân chủ, công khai. Lãnh đạo huyện đã kết luận công tâm, khách quan, thấu tình, đạt lý và thu hồi 6,3 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước, xử lý kỷ luật 4 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên thuộc diện BTV huyện ủy quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 15 hộ. Cũng từ sau sự việc này, công tác cải cách hành chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện được rút kinh nghiệm và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hơn từ khâu rà soát, thực hiện các bước xét, cấp theo quy trình, quy định, gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ. Theo đó ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện cũng từng bước được “ xốc” lại để phục vụ nhân dân có hiệu quả, trách nhiệm hơn. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, một số tồn tại cũng được khắc phục, như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được thực hiện thường xuyên gắn với từng chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 và NQTƯ 4 (khóa XII) trên địa bàn huyện còn là giải quyết được tình trạng sản xuất nông nghiệp lạc hậu kéo dài, phá vỡ tập quán canh tác độc canh, độc cư, thay vào đó là sản xuất tập trung quy mô lớn với các loại cây công nghiệp ngắn ngày như: Mía, dứa; các loại cây ăn quả có múi… Từ đó cũng xuất hiện nhiều gương cán bộ, đảng viên năng nổ nhiệt tình đi đầu đã khấy động các phong trào thi đua của địa phương làm thay đổi nhận thức của người dân, nhất là dân tộc thiểu số ở huyện miền núi.


Có thể thấy rõ thực hiện NQTƯ 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đang tạo nên những chuyển động tích cực từ Trung ương đến cơ sở. Qua việc tự soi, tự sửa ,  kết hợp chặt chẽ giữa “xây “ và “chống” giúp cho mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên ý thức phát huy hiệu quả hơn vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ý thức, trách nhiệm hơn về chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vướng mắc, khó khăn tồn đọng từng bước được tháo gỡ; những hạn chế, khuyết điểm trong lề lối, tác phong làm việc được chỉnh đốn, khắc phục; kỷ luật, kỷ cương được chấn chỉnh, tăng cường.

In bài viết

Tin cùng sự kiện:

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa