A- A+
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI
(THO) - Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Thưa các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu IV !

Thưa các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các tỉnh bạn!

Thưa các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể Đại hội!

Trong không khí vui tươi, phấn khởi về những thành tựu đạt được của quê hương, đất nước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển; hôm nay, tôi cùng các quý vị đại biểu rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, ngày hội lớn của cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh nhà.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu IV, các đồng chí đại biểu khách quý và 265 đại biểu cựu chiến binh ưu tú, đại diện cho gần 22 vạn cựu chiến binh trong toàn tỉnh đã về dự đại hội.

Xin chúc các đại biểu và qua các đại biểu xin gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh nhà những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

Thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể đại hội!

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Nhân dân ta đã kiên cường, bất khuất anh dũng chiến đấu chống giặc ngoại xâm, viết nên những trang sử vàng chói lọi. Phát huy cao độ truyền thống yêu nước, trong suốt 87 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã lãnh đạo Nhân dân ta đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, đang từng bước thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Thanh Hóa quê hương thân yêu của chúng ta là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nối tiếng “địa linh, nhân kiệt”. Trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiền đồ tươi sáng của dân tộc, vì hạnh phúc muôn đời của Nhân dân, hàng vạn người con ưu tú của quê hương đã nêu cao lòng yêu nước, với trái tim rực lửa cách mạng, quyết tâm sắt đá “Gan không núng, chí không sờn”, mang theo hào khí Lam Sơn anh hùng, sẵn sàng nô nức lên đường tòng quân giết giặc. Chính họ đã làm dốc Pha Đin thấp xuống, đèo Lũng Lô ngắn lại, Trường Sơn xẻ dọc, cây xanh mở lối, núi ngả cúi đầu. Máu đào và tấm gương chiến đấu lẫm liệt của các anh, các chị đã trở thành khúc tráng ca yêu nước, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Hòa bình lập lại và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ, nhiều cán bộ, chiến sĩ trở về quê hương sinh sống và tiếp tục công tác, cống hiến, phát huy truyền thống Anh “Bộ đội cụ Hồ”, các cựu chiến binh đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của quê hương, trở thành một bộ phận quan trọng của xã hội và là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Qua theo dõi công tác hội và phong trào cựu chiến binh tỉnh nhà, chúng ta vui mừng nhận thấy: Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; công tác hội và phong trào cựu chiến binh tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp Hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái, phản động, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, hội viên. Tích cực tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ và Nhân dân. Nhiều cựu chiến binh tiêu biểu đã được Đảng và Nhân dân tín nhiệm bầu vào cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp.

Các cấp Hội cựu chiến binh đã tích cực đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia. Nhiều phong trào thi đua, như: “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Cựu chiến binh gương mẫu”... đã khơi dậy được lòng yêu nước, tinh thần sáng tạo, cổ vũ, động viên các cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, gương mẫu, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Nhiều cựu chiến binh đã chủ động nghiên cứu tìm tòi, xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo. Thông qua công tác hội và phong trào cựu chiến binh, nhiều tấm gương hội viên cựu chiến binh năng động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trở thành chủ doanh nghiệp, tích cực đóng góp nhiều của cải cho xã hội; nhiều mô hình cựu chiến binh gương mẫu trong các lĩnh vực đã được xây dựng và phát huy hiệu quả tại nhiều địa phương, rất đáng trân trọng và học tập. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 6.000 hội viên làm chủ doanh nghiệp, trang trại, gia trại; nhiều hội viên làm chủ tổ hợp tác, hợp tác xã. Tỷ lệ hội viên hộ nghèo giảm xuống còn 4,56%.

Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hội viên cựu chiến binh đã tích cực tham gia các tổ an ninh trật tự, an ninh xã hội ở cơ sở; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh, củng cố mối quan hệ tốt đẹp trong địa bàn dân cư, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, các cấp Hội đã tích cực, chủ động cùng Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; đồng thời, luôn là tấm gương mẫu mực, tin cậy của tuổi trẻ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng cường, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa với Hội Cựu chiến binh tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) ngày càng được mở rộng.

Cùng với đó, công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội được quan tâm; chất lượng, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ hội từng bước được nâng lên; nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới theo tinh thần hướng về chi hội và địa bàn dân cư. Thông qua hoạt động, vị trí của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, hội viên cựu chiến binh và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả công tác hội và phong trào cựu chiến binh đã góp phần xây dựng và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và thành tích chung của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà; được Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tại diễn đàn trọng thể của đại hội, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của các cấp Hội Cựu chiến binh và toàn thể cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa các quý vị đại biểu khách quý! Thưa toàn thể đại hội!

Phấn khởi với những kết quả đã đạt được, nhưng với tinh thần cách mạng tiến công, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận công tác hội và phong trào cựu chiến binh tỉnh ta vẫn còn tồn tại một số hạn chế, đó là: Phương pháp, hình thức tuyên truyền giáo dục ở một số tổ chức hội chưa sáng tạo, hiệu quả chưa cao. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, vẫn có một số cựu chiến binh dao động, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước và con đường đã chọn. Phong trào cựu chiến binh phát triển chưa đồng đều. Hoạt động của một số cơ sở Hội chậm đổi mới, còn chung chung, tính cụ thể, thiết thực, hiệu quả chưa rõ nét. Triển khai thực hiện một số phong trào thi đua kết quả đạt được chưa cao; chưa xây dựng được nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, tỷ lệ hộ cựu chiến binh tái nghèo còn cao, nhất là ở các khu vực miền núi, thuần nông, bãi ngang; đời sống của một bộ phận cựu chiến binh còn khó khăn. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội còn hạn chế. Việc ký kết và thực hiện một số chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh với các ngành, đoàn thể còn hình thức.

Trên cơ sở phân tích những hạn chế, tồn tại nêu trên, tôi đề nghị Đại hội cần tiếp tục thảo luận làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện, đưa phong trào cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên.

Thưa các quý vị đại biểu khách quý! Thưa toàn thể đại hội!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt trọn niềm tin yêu đối với lực lượng cựu chiến binh, Người từng căn dặn “Các chú đã kinh qua một lịch sử vẻ vang – với truyền thống oanh liệt của quân đội, thì bất kỳ đi đâu, làm gì đều phải gương mẫu”. Ngày nay, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của cựu chiến binh tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ: “Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách tạo điều kiện, đồng thời động viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, những thành tựu to lớn đạt được trên các lĩnh vực đã tạo cho thế và lực của tỉnh ta lớn mạnh hơn. Thanh Hóa đang đứng trước thời cơ và vận hội mới để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn bao giờ hết. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra mục tiêu “đến năm 2020, Thanh Hoá trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Nhiệm vụ nặng nề nhưng rất đỗi vinh quang đó thuộc về Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có vai trò to lớn của cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh nhà với phương châm hành động: Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới.

Để công tác hội và phong trào cựu chiến binh tiếp tục phát triển, có tác động sâu sắc, mang lại hiệu quả thiết thực, tôi thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện công tác hội và phong trào cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022 do Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 5 chuẩn bị. Tại đại hội, tôi xin nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ để đại hội thảo luận và quyết nghị, đó là:

Một là, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh phải tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; làm cho mỗi cán bộ, hội viên phải thấm nhuần, kiên định mục tiêu lý tưởng, đường lối cách mạng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng phát triển của tỉnh và trở thành những hạt nhân nòng cốt tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách ở cơ sở. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, tập hợp cựu chiến binh, cựu quân nhân, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những thông tin sai trái ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh; đấu tranh chống các âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, mơ hồ, mất cảnh giác trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, bằng những công việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả, xây dựng hình ảnh tốt đẹp mẫu mực về Người cựu chiến binh Thanh Hóa, qua đó tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ và Nhân dân.

Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, động viên hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nhất là các hộ cựu chiến binh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống của cựu chiến binh.

Ba là, cựu chiến binh là những người đã từng chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua quân đội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm thực tiễn về đời sống xã hội, cần được tập hợp, phát huy những phẩm chất tốt đẹp, để trở thành những nhân tố tích cực, chỗ dựa tin cậy, vững chắc của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ sở; đặc biệt là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Về phía tổ chức Hội, phải chú trọng đẩy mạnh các phong trào, nhân rộng các mô hình cựu chiến binh tham gia đảm bảo an ninh trật tự hiện nay đang có hiệu quả; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của hội viên và nhân dân để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và tham gia giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn, các vụ việc phức tạp, nhất là các vấn đề xã hội bức xúc như: ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước, bằng nhiều hình thức sinh động, thiết thực, phù hợp, để thế hệ trẻ thấm nhuần và trân trọng truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của quê hương và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, góp phần xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh, có văn hóa và có lối sống đẹp, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng bộ. Hội Cựu chiến binh các cấp cũng cần tham gia làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, nhất là đối với nhân dân và Hội Cựu chiến binh tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào), góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Năm là, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh trong giai đoạn mới. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức. Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát, gắn bó với công tác Hội và phong trào cựu chiến binh tỉnh nhà.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể nhân dân cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các cấp Hội cựu chiến binh, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội triển khai thực hiện phong trào Cựu chiến binh thu được nhiều kết quả tích cực, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thưa các quý vị đại biểu khách quý!  Thưa toàn thể đại hội!

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành khoá mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 6, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng với cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam gồm những cán bộ, hội viên tiêu biểu trong phong trào cựu chiến binh tỉnh nhà, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Trong ngày vui ý nghĩa này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tôi trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu IV trong thời gian qua đã quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các cấp Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa; kính mong trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện để công tác Hội và phong trào cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thu được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương và truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, thành công của đại hội lần này sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi để cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh nhà, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của quê hương, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020 và sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.

Với tình cảm chân thành, quý trọng và niềm tin tưởng sâu sắc, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh tôi chúc các vị đại biểu, cùng toàn thể cựu chiến binh tỉnh nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Xin trân trọng cảm ơn!

 

(*) Đầu đề là của tòa soạn báo.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa