A- A+
Đồng chí Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị ban thường vụ về công tác chuẩn bị cho đại hội. Ảnh: T.V
(THO) - Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, phóng viên Báo Thanh Hóa đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đinh Tiên Phong, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII – nay là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa về một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ trọng tâm của hội trong thời gian tới.
Phóng viên: Thưa đồng chí, đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022?. Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội được Hội CCB tỉnh tập trung thực hiện như thế nào?.

Đồng chí Đinh Tiên Phong: Từ khi thành lập đến nay, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã trải qua 5 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội là 1 dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển, trưởng thành về mọi mặt của Hội CCB. Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là sự kiện quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể hội viên. Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của hội nhiệm kỳ vừa qua, làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 – 2020” để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 theo hướng phù hợp, thiết thực và có tính khả thi cao.

Về công tác chuẩn bị cho đại hội, theo kế hoạch và lộ trình đề ra, đến cuối tháng 4-2017, 100% các hội cơ sở đã hoàn thành đại hội. Đến đầu tháng 8-2017, 100% hội CCB cấp huyện, thị xã, thành phố, khối trực thuộc đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022. Quá trình tiến hành đại hội được thực hiện đúng điều lệ, đúng chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, đúng tiến độ và đã thành công tốt đẹp. Song song với việc chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Thường trực Hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, thành lập 4 tiểu ban chuẩn bị và tiến hành Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền và tiểu ban bảo đảm. Đến đầu tháng 9-2017, công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội CCB Việt Nam. Thường trực Hội CCB tỉnh cũng đã báo cáo thông qua các nội dung công tác chuẩn bị tiến hành đại hội trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã được phê duyệt. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11-10-2017 tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B TP Thanh Hóa).

Phóng viên: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp hội CCB trong tỉnh đã đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn thách thức và đạt kết quả toàn diện, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vậy, đồng chí có thể cho biết một số kết quả nổi bật của Hội CCB tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua?.

Đồng chí Đinh Tiên Phong: Nhiệm kỳ 2012-2017, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Trung ương Hội CCB Việt Nam, sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, các cấp hội CCB trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân. Đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng cao vào các văn kiện, nghị quyết lãnh đạo của Đảng; chủ động nắm bắt tình hình ở cơ sở, kịp thời phản ánh và tham mưu cho Đảng, chính quyền đưa ra biện pháp xử lý và giải quyết; kiên quyết đấu tranh chống lại các hành vi chia rẽ, kích động, phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Với phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín của mình, nhiều hội viên CCB đã được tín nhiệm bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có trên 12.000 hội viên hội CCB trúng cử vào các cấp ủy đảng từ tỉnh đến chi bộ thôn, bản, khu phố; có trên 5.700 hội viên trúng cử vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm về giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, các cấp hội đã đứng ra tín chấp và nhận ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại cho hội viên vay hơn 1.654 tỷ đồng phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho gần 23.200 lao động là con em CCB. Toàn tỉnh hiện có 491 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 241 HTX, 5.674 trang trại, gia trại do CCB làm chủ; 4.182 hội viên sản xuất giỏi cấp cơ sở, 1.638 hội viên sản xuất giỏi cấp huyện và 266 hội viên sản xuất giỏi cấp tỉnh. Đến nay, Hội CCB Thanh Hóa không còn hội viên là hộ đói, hộ nghèo giảm từ 7,83% xuống còn 4,56%, số hộ khá và giàu từ 39,5% tăng lên 49,8%.

Trong công tác quốc phòng – an ninh, Hội CCB luôn là lực lượng nòng cốt trong việc động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. CCB cũng là lực lượng tích cực phối hợp với chính quyền và ngành chức năng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội. Nhiều mô hình của CCB được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, nhân rộng khắp các địa phương trong tỉnh. Gần đây, Hội CCB Thanh Hóa đang tích cực tham gia các chương trình bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và bắt đầu có kết quả tốt. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cũng rất được quan tâm; công tác đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Hội CCB luôn chú trọng xây dựng hội trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp thêm được trên 11.200 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên gần 220.000 hội viên, đạt 97,3% kế hoạch. Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, có hàng trăm tập thể, cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen. Năm 2013, Hội CCB Thanh Hóa vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Đây là niềm tự hào, là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự nỗ lực của Hội CCB Thanh Hóa suốt nhiệm kỳ qua.

Phóng viên: Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới (2017-2022), xin đồng chí cho biết đại hội lần này sẽ tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gì?

Đồng chí Đinh Tiên Phong: Nhằm tạo ra bước phát triển mới, vững chắc cho Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, chúng tôi xây dựng 10 mục tiêu phải đạt được và đề ra 2 chương trình trọng tâm là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp và chất lượng hoạt động của tổ chức hội cơ sở; giúp nhau giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của hội viên, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Để đạt được 10 mục tiêu đề ra và thực hiện thắng lợi 2 chương trình trọng tâm, đại hội lần này sẽ tập trung thảo luận kỹ và cụ thể một số nhiệm vụ, giải pháp về: Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân. Đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Tham gia công tác quốc phòng - an ninh, các phong trào, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ phát động và các chương trình phối hợp đã ký kết. Phối hợp với đoàn thanh niên tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt câu lạc bộ cựu quân nhân ở cơ sở. Tham gia công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa Hội CCB hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Vui (thực hiện)

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa