A- A+
Lãnh đạo xã Tam Chung (Mường Lát) gặp gỡ, trao đổi với đảng viên chi bộ bản Lát. Ảnh: Khắc Công
(THO) - Đến nay, công tác phát triển đảng ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa và các chi bộ đã đi vào nền nếp và hoạt động có hiệu quả; nhiều cấp ủy, chi bộ đã khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phần khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng.
Hành trình xóa thôn, bản “trắng” đảng viên (ĐV) và chi bộ ghép ở Thanh Hóa trong những năm qua đã thu được những thành công lớn, góp phần tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở khu vực miền núi.

Trở lại bản Sài Khao, xã Mường Lý (Mường Lát) vào những ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự “thay da, đổi thịt” rõ nét. Những ngôi nhà sàn kiên cố tươi màu ngói mới nằm ẩn mình bên nương ngô, rẫy lúa nặng trĩu hạt. Có được kết quả ấy, bắt nguồn từ các chương trình, dự án hỗ trợ của Đảng, Nhà nước; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của chi ủy, chi bộ Sài Khao và sự tiền phong, gương mẫu của ĐV trong chi bộ. Rót chén trà mời khách, bí thư chi bộ Vàng A Lễ phấn khởi cho biết: Sài Khao có 85 hộ, với 527 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Từ năm 2010 trở về trước, tỷ lệ hộ nghèo của bản là tuyệt đối và vẫn xảy ra tình trạng di cư tự do. Được cấp ủy cấp trên quan tâm, phân công ĐV về dìu dắt, bồi dưỡng nhân tố để tạo nguồn kết nạp ĐV, đến năm 2012, chi bộ bản Sài Khao đã phát triển được 13 ĐV (100% ĐV là người Mông). Đây là dấu mốc quan trọng, là sự khởi đầu trong việc xóa thôn, bản “trắng” ĐV, chi bộ ghép trên địa bàn huyện Mường Lát. Từ khi có chi bộ đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị cũng được thành lập, tạo nên sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Các ĐV trong chi bộ luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên rõ rệt, từ chỗ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế đồi rừng.

Tính đến năm 2010, khu vực miền núi Thanh Hóa vẫn còn 20 thôn, bản chưa có ĐV; 8 thôn, bản có từ 1-2 ĐV thành lập chi bộ ghép, tập trung chủ yếu ở huyện Mường Lát, với 18/20 thôn, bản chưa có ĐV và 7/8 thôn, bản có chi bộ ghép; còn lại là Đảng bộ huyện Cẩm Thủy: 1 thôn “trắng” ĐV, 1 chi bộ ghép; Đảng bộ huyện Thường Xuân: 1 thôn “trắng” ĐV. Nguyên nhân là do đời sống người dân khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, giao thông đi lại không thuận lợi, lao động đi làm ăn xa, trình độ dân trí thấp; cấp ủy Đảng chưa tập trung lãnh, chỉ đạo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển ĐV, trong khi các tổ chức chính trị chưa thực sự đủ mạnh tạo phong trào để tìm và bồi dưỡng, tạo nguồn. Tình trạng tái thôn, bản “trắng” ĐV và chi bộ ghép còn xảy ra, gây khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và tiềm ẩn các yếu tố gây bất ổn về an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Từ thực tế trên, ngày 20-4-2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 50-KL/TU về “Phát triển ĐV và chi bộ đảng ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa từ nay đến hết năm 2013”, nhằm củng cố tổ chức cơ sở đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực miền núi... Trên cơ sở Kết luận 50, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng Đề án “Phát triển ĐV và chi bộ đảng ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa từ nay đến hết năm 2013” với mục tiêu phấn đấu trong năm 2010, tăng cường từ 55 đến 60 ĐV đang công tác, sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện về thôn, bản chưa có ĐV, chi bộ sinh hoạt ghép để thành lập chi bộ. Huyện Mường Lát tăng cường 50 - 55 ĐV về 18 thôn, bản chưa có ĐV và 7 thôn, bản có từ 1 đến 2 ĐV, thành lập 16 chi bộ. Huyện Thường Xuân tăng cường từ 3 - 4 ĐV thành lập chi bộ thôn Thác Làng (Vạn Xuân). Huyện Cẩm Thủy tăng cường từ 5 - 6 ĐV thành lập chi bộ thôn Tân Tiến (Cẩm Tân) và chi bộ thôn Nghĩa Dũng (Cẩm Phong). Hằng năm, mỗi chi bộ kết nạp từ 1 đến 2 ĐV là người địa phương. Đến năm 2013, 100% thôn, bản đều có chi bộ, mỗi chi bộ ít nhất từ 3 ĐV trở lên là người địa phương.

Sau khi có Kết luận 50, công tác phát triển ĐV ở các thôn, bản vùng cao chưa có ĐV, chưa có chi bộ được cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: Nâng cao nhận thức, tư tưởng đạo đức cho quần chúng ưu tú và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn; huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, tăng cường ĐV về công tác và sinh hoạt để xóa bản “trắng” ĐV và thành lập chi bộ thôn, bản trong năm 2012 đã giúp đảng bộ các huyện Cẩm Thủy, Thường Xuân hoàn thành việc xóa bản “trắng” ĐV, chi bộ ghép; tiếp đến, Đảng bộ huyện Mường Lát hoàn thành năm 2014.  Đến nay, công tác phát triển đảng ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa và các chi bộ đã đi vào nền nếp và hoạt động có hiệu quả; nhiều cấp ủy, chi bộ đã khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phần khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến tháng 8-2017, các huyện miền núi có 490 tổ chức cơ sở đảng (196 đảng bộ xã, thị trấn, 221 chi bộ cơ sở), 3.192 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó có 1.889 chi bộ thôn, bản, 1.303 chi bộ cơ quan, với 52.488 ĐV, trong đó có 376 ĐV là người Mông. Với sự phát triển về số lượng ĐV và chi bộ đảng đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển Đảng, chống tái ghép ĐV, chi bộ. Đây là lực lượng quan trọng, là cầu nối trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Mường Lát, cho biết: Kinh nghiệm mà cấp ủy thực hiện xóa “trắng” ĐV và chi bộ ghép là quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo, quy định, hướng dẫn thực hiện Kết luận 50; tổ chức quán triệt ở huyện, xã, nhất là các xã Trung Lý, Mường Lý, Tam Chung, nơi còn thôn, bản chưa có ĐV, chưa có chi bộ; thành lập ban chỉ đạo, phân công các thành viên theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở từng cơ sở. Hướng dẫn đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển ĐV, khảo sát lập danh sách đoàn viên, thanh niên, hội viên, lực lượng công an viên, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, dân quân tự vệ, các quần chúng ưu tú là nữ, những quần chúng đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở địa phương; tổ chức phát động các phong trào thi đua ở cơ sở, như: Phong trào bảo vệ an ninh trật tự, lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phối hợp với lực lượng biên phòng, phân công ĐV xuống cơ sở giúp đỡ quần chúng... từ đó thu hút quần chúng nhân dân tích cực tham gia để phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú bồi dưỡng kết nạp Đảng. Qua đó đã lựa chọn được nhiều nhân cốt tự nguyện phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng với mong muốn góp tài trí, sức lực của mình cho địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy: Xóa thôn, bản “trắng” ĐV, chi bộ ghép dễ ít, khó nhiều! Đó là một thực tế, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Không ít người dân miền núi vùng cao vẫn còn lối tư duy cũ, ngại va chạm, thiếu ý chí phấn đấu, không kiên trì vượt khó. Bên cạnh đó, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhận thức về Đảng ở một bộ phận thanh niên còn giản đơn, dẫn đến động cơ phấn đấu vào Đảng chưa đúng đắn; một số chi bộ, ĐV chưa thực sự phát huy hết năng lực, vai trò, trách nhiệm... đang là nguy cơ tái “trắng” ĐV, chi bộ ghép.

Là địa bàn chiến lược trong bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa có những thuận lợi, thách thức đan xen đã và đang đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác xây dựng Đảng nói chung và nhiệm vụ chống tái “trắng” ĐV và chi bộ ghép ở khu vực miền núi Thanh Hóa.

Được biết, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đảng bộ miền núi vùng cao có các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, củng cố xây dựng chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở vững mạnh, nỗ lực chống tái “trắng” ĐV và chi bộ ghép ở các thôn, bản: Quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng; tiếp tục lấy kết quả kết nạp ĐV làm chỉ tiêu phấn đấu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ sau chia tách, từng bước nêu cao vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở... nhằm giải quyết triệt để và mang tính bền vững tình trạng tái “trắng” ĐV và chi bộ ghép.

In bài viết

Tin cùng sự kiện:

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa