A- A+
Thực hiện nghiêm công tác bổ nhiệm cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ trong thời kỳ mới Bài 1: Thừa cấp phó - đâu là nguyên nhân?
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tại huyện Triệu Sơn. Ảnh: Thu Hòa
(THO) - “Lạm phát” cấp phó ở Thanh Hóa thời gian qua đã gây bức xúc, bất bình trong dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả điều hành, thực hiện nhiệm vụ ở các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ... Vậy, đâu là nguyên nhân?
Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị đã xác định mục tiêu tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thanh Hóa đã triển khai bài bản, quyết liệt việc rà soát, đánh giá và tiến hành tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, với những kết quả bước đầu khá rõ nét.

Ngày 27-7-2015 Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo số 7369/UBND-VX về việc tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng, ban, đơn vị thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Theo đó yêu cầu giám đốc các sở, chủ tịch UBND các huyện rà soát, thống kê số lượng chức danh phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, trực thuộc UBND cấp huyện. Theo số liệu tổng hợp, báo cáo của các sở, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện đến ngày 31-12-2015, trong 10 nhóm số lượng cấp phó được thống kê ở các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị thuộc và trực thuộc sở, UBND huyện do giám đốc sở, chủ tịch UBND cấp huyện quyết định, nhóm ít thì thừa 4 người (cấp phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh), nhóm nhiều lên đến 164 người (cấp phó các trường tiểu học trực thuộc UBND các huyện). Đáng chú ý, cấp phó thừa nhiều nằm trong nhóm các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của chủ tịch UBND cấp huyện (cấp phó các trường THCS, tiểu học,  mầm non và cấp phó các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc UBND cấp huyện).

Thực tế hiện nay, bên cạnh những cơ quan, đơn vị, địa phương vượt số lượng cấp phó, vẫn còn một số đơn vị trực thuộc các sở, các trung tâm, ban thuộc các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc UBND các huyện, do chưa có quy định cụ thể về số lượng cấp phó nên chưa xác định được số lượng cấp phó thừa là bao nhiêu.

Tình trạng “lạm phát” cấp phó ở Thanh Hóa thời gian qua đã gây bức xúc, bất bình trong dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả điều hành, thực hiện nhiệm vụ ở các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ.

Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hóa có tới 8 phó giám đốc sở. Ông Nguyễn Huy Thành, Trưởng Phòng Tổ chức  cán bộ sở, diễn giải: Trước đây, sở được thành lập trên cơ sở hợp nhất của 4 sở và 2 cơ quan ngang sở (cơ quan trực thuộc UBND tỉnh), số lượng phó giám đốc khi hợp nhất của từng giai đoạn dao động từ 9 đến 11 đồng chí. Cụ thể, năm 1996, Sở NN&PTNT được thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Sở Nông nghiệp, Sở Lâm nghiệp, Sở Thủy lợi, khi đó cán bộ lãnh đạo sở gồm giám đốc và 9 phó giám đốc. Năm 2008, sáp nhập thêm Sở Thủy sản vào Sở NN&PTNT; chuyển Chi cục Kiểm lâm trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở NN&PTNT; tiếp nhận Chi cục Di dân và Phát triển kinh tế mới và tổ chức lại để thành lập Chi cục Phát triển nông thôn; khi đó lãnh đạo sở gồm giám đốc và 11 phó giám đốc. Năm 2016, sở có giám đốc và 8 phó giám đốc, cụ thể: Giám đốc phụ trách chung; một phó giám đốc được Bộ NN&PTNT điều động biệt phái về công tác tại Thanh Hóa thời hạn 2 năm (kể từ 1-6-2015) phụ trách lĩnh vực đê điều, phòng, chống thiên tai; một phó giám đốc sở kiêm chi cục trưởng chi cục kiểm lâm, phụ trách lĩnh vực kiểm lâm, diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; một phó giám đốc phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp; một phó giám đốc, phụ trách lĩnh vực trồng trọt,  bảo vệ thực vật, chất lượng về giống, sản phẩm trồng trọt, phân bón, khuyến nông lĩnh vực trồng trọt, khoa học và công nghệ; một phó giám đốc phụ trách lĩnh vực chăn nuôi, thú y, chất lượng về giống, sản phẩm chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, khuyến nông lĩnh vực chăn nuôi; một phó giám đốc phụ trách lĩnh vực phát triển nông thôn, diêm nghiệp, chế biến và thương mại nông sản, lâm sản, thủy sản và muối, cơ điện nông nghiệp, môi trường trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn, diễn biến đất nông nghiệp, đất diêm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, công nghệ thông tin của sở, công tác văn phòng, tài chính cơ quan sở; ông Nguyễn Trọng Hải được bổ nhiệm phó giám đốc sở từ ngày 10-6-2016 thay ông Trần Quang Trung phó giám đốc sở (nghỉ hưu từ ngày 1-8-2015), phụ trách lĩnh vực thủy lợi, xây dựng cơ bản, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; bà Hoàng Thị Yến được bổ nhiệm phó giám đốc sở từ ngày 16-6-2016 thay ông Lê Đức Giang phó giám đốc sở (được điều động làm Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa từ ngày 1-1-2016) phụ trách lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chất lượng về giống, sản phẩm thủy sản, thức ăn nuôi trồng thủy sản, khuyến ngư, công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn lĩnh vực thủy sản. Việc bổ nhiệm thừa cấp phó như trên là do xuất phát từ nhu cầu thực tế, đặc thù khối lượng công việc nhiều, đa ngành, đa lĩnh vực, nông nghiệp chiếm phần lớn. Vì vậy, sở cần có số lượng cấp phó vượt so với quy định để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại huyện Yên Định từ năm 2014-2015 huyện bổ nhiệm thừa 3 cấp phó ở phòng NN&PTNT, tài chính - kế hoạch và nội vụ. Theo bà Lê Thị Thúy, trưởng phòng nội vụ huyện lý giải, là do thời điểm trên huyện phải tập trung nhân lực, vật lực để sớm về đích nông thôn mới; hơn nữa một cán bộ cấp phó được cử đi học, nên không có người làm trong khi đó khối lượng công việc nhiều, huyện phải bổ sung thêm cấp phó để đảm đương nhiệm vụ của phòng...

Không chỉ tại các đơn vị, địa phương kể trên, mà tại những nơi khác khi chúng tôi đến tìm hiểu đều đưa ra các lý do có tính đặc thù của địa phương, đơn vị mình để biện minh cho việc  bổ nhiệm số lượng cấp phó vượt so với quy định. Song, qua tìm hiểu thực tế và như đánh giá của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh, nguyên nhân chính để xảy ra tình trạng bổ nhiệm cấp phó vượt so với quy định được xác định là do trách nhiệm của người đứng đầu chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, của UBND tỉnh; do lợi ích cục bộ; việc bổ nhiệm cấp phó vượt so với quy định không xuất phát từ vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ. Có nguyên nhân xuất phát từ quan hệ tình cảm, quan hệ xã hội. Nhiều đơn vị không triển khai thực hiện quyết định của UBND tỉnh, quy định của Chính phủ, của liên bộ về cơ cấu tổ chức, số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị và các tổ chức trực thuộc. Ngoài ra, do một số văn bản quy phạm pháp luật, quyết định của UBND tỉnh chưa quy định rõ số lượng cấp phó của các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là số lượng cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc sở, UBND cấp huyện, hoặc các quy định của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện quy định đồng loạt các phòng có trưởng phòng, không quá 2 phó trưởng phòng là chưa sát thực tế và phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và tính chất đặc thù của các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, UBND các huyện miền núi, đồng bằng, UBND thị xã, thành phố có khối lượng công việc khác nhau. Việc bổ nhiệm cấp phó vượt so với quy định còn có nguyên nhân xuất phát từ yêu cầu tăng cường công tác tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực, như: Đất đai, tài chính – kế hoạch... nhưng không báo cáo xin chủ trương và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh. Một số trường học do số học sinh, số lớp học giảm dẫn đến hạng trường giảm và thừa cán bộ quản lý so với quy định, nhưng UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa thực hiện tốt việc điều động cán bộ quản lý (hiệu phó) từ các trường thừa sang các trường thiếu, trong khi đó vẫn tiếp tục bổ nhiệm cán bộ quản lý cho các trường còn thiếu...

Để kịp thời khắc phục tình trạng tồn tại trong thực hiện bổ nhiệm số lượng cấp phó thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành quy định khung số lượng cấp phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các sở, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND các huyện là thật sự cần thiết để có căn cứ và thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

 Bài 2: Xử lý dứt điểm việc bổ nhiệm thừa cấp phó, thực hiện nghiêm công tác bổ nhiệm cán bộ.
In bài viết

Tin cùng sự kiện:

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa