A- A+
Gia đình ông Lê Văn Đấu, thôn Vân Thọ, xã Cát Vân đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi bò.
(THO) - Những năm qua, nhờ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Như Xuân nói chung, vùng đồng bào dân tộc nói riêng có bước phát triển khá, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Hằng năm, cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm quán triệt, triển khai, thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, huyện tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở vùng đồng bào DTTS, như: Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, của huyện, gắn với phát động các cuộc vận động: “Dân vận khéo”; xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, “5 không, 3 sạch”;  diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; “Kiểm lâm lắng nghe ý kiến nhân dân”; chương trình cải tạo vườn tạp, gắn với phát triển cây ăn quả. Bên cạnh đó, các tổ chức hội thường xuyên cử cán bộ bám sát cơ sở, nắm bắt diễn biến tư tưởng đoàn viên, hội viên, chú trọng đến đoàn viên, hội viên là người DTTS để đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học -kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi... Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS, đến nay đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, với gần 100% số dân được dùng điện lưới quốc gia; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% thôn, làng được phủ sóng điện thoại di động; 100% xã có điểm bưu điện văn hóa...

Để công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS đạt được hiệu quả cao hơn nữa, huyện Như Xuân tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào DTTS theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm, làm dân tin”. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, nhất là địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác dân vận; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình nhân dân; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở; tăng cường phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS với những nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả...

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa