A- A+
Cán bộ, công chức Cục Hải quan Thanh Hóa nghiên cứu hồ sơ, chính sách liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa.
(THO) - Thời gian qua, Cục Hải quan Thanh Hóa (CHQTH) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để đấu tranh phòng, chống, tham nhũng (PCTN).
Hàng năm, đơn vị luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan. Chủ động xây dựng văn bản quy định về thực hiện chế độ, định mức chi tiêu tài chính đúng tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, thành lập ban chỉ đạo PCTN, các đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên tại các đơn vị nhằm ngăn chặn kịp thời những hành vi tiêu cực phát sinh. Nêu cao vai trò lãnh đạo và tính tiên phong gương mẫu của lãnh đạo, đảng viên về PCTN. Cục Hải quan cũng đã tăng cường công khai, minh bạch trong các hoạt động. Cụ thể, đã niêm yết tại trụ sở cơ quan cục và các đơn vị trực thuộc, các cửa khẩu, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử của cục các bộ thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ và cơ chế, chính sách liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh. Ngoài ra, CHQTH cũng đã công khai các đường dây nóng để người dân và doanh nghiệp cùng với lực lượng hải quan giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức (CBCC) trong ngành. Minh bạch tài sản và thu nhập của CBCC trong toàn cục thông qua việc trả lương qua tài khoản ATM và kê khai tài sản thu nhập. Bên cạnh đó, CHQTH cũng thường xuyên rà soát và bổ sung các quy chế chi tiêu, quy chế khoán, đồng thời giám sát kỹ việc thực hiện. Trong triển khai quy định của cấp trên về xây dựng quy tắc ứng xử đối với công chức hải quan, CHQTH đã chủ động xây dựng quy chế văn hóa hải quan, trong đó yêu cầu CBCC thực hiện tốt lễ tiết, tác phong, thái độ phục vụ doanh nghiệp, tinh thần và quy trình làm việc. Để quy định này đi vào cuộc sống, tại CHQTH và các đơn vị đều thành lập tổ giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương. Duy trì công tác của phòng tiếp dân và giao dịch một cửa tại cục; tổ giải quyết vướng mắc tại các chi cục trực thuộc; tổ giải đáp vướng mắc trên website của cục nhằm giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vướng mắc phát sinh trong thực hiện thủ tục hải quan của người dân và doanh nghiệp. Về chuyển đổi vị trí công tác, CHQTH đã quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên thông qua việc xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, thống nhất trong đảng ủy và lãnh đạo cục để tạo sự thống nhất và quyết tâm trong thực hiện. Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn cục đã thực hiện chuyển đổi 54 vị trí công tác; trong đó 18 công chức giữ chức vụ lãnh đạo; 35 trường hợp là công chức thừa hành và 1 hợp đồng lao động. Việc chuyển đổi được thực hiện đảm bảo đúng thời hạn, trong đó có những vị trí dễ phát sinh tiêu cực thì dù chưa đến 3 năm cũng có thể phải luân chuyển để hạn chế phát sinh tiêu cực.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Khánh, Cục trưởng CHQTH, cho biết: Công tác PCTN được CHQTH chú trọng thực hiện với những biện pháp thiết thực, hiệu quả, gắn liền với việc thực thi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của mỗi cá nhân CBCC. Vì vậy, CBCC của cục đã nhận thức sâu sắc được chủ trương, đường lối của Đảng,  chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác PCTN. Từ đó, thấy được trách nhiệm của mình trong việc chống tham nhũng tại đơn vị, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực được đẩy lùi. Trong thời gian qua, tại CHQTH không có trường hợp CBCC nào có dấu hiệu vi phạm kỷ luật hay bị kỷ luật phải xử lý liên quan đến tham nhũng.

Thời gian tới, CHQTH tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể CBCC trong ngành; tăng cường trách nhiệm của các tổ chức đảng, quần chúng, làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; chủ động nắm diễn biến tư tưởng nhận thức của CBCC để kịp thời uốn nắn những lệch lạc, ngăn chặn kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong lực lượng; kiên quyết xử lý nghiêm minh những CBCC vi phạm; duy trì việc tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc giải quyết công việc của các đơn vị cơ sở...

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa