A- A+
Cán bộ, chiến sĩ đặc công, Bộ CHQS tỉnh diễn tập thực binh đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin.
(THO) - Cùng với xây dựng tiềm lực chính trị và tiềm lực kinh tế - xã hội (KT-XH), cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện, có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.
Trong những năm qua, thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT), cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quán triệt, nắm vững quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh (QP-AN), phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân góp phần xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN; hằng năm đã ra nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng và công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp, các ngành trong tỉnh đã chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân làm cơ sở xây dựng tiềm lực quân sự, tiềm lực KT-XH, kịp thời ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Cơ quan Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân, từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QP-AN và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố QP-AN, xây dựng KVPT với thế trận an ninh nhân dân ở địa bàn, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH trong quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể và trong từng giai đoạn ở từng cấp, từng ngành, chú trọng công tác quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, các công trình, dự án bảo đảm mục tiêu, yêu cầu gắn phát triển KT-XH với tăng cường củng cố QP-AN trên địa bàn.

Cùng với xây dựng tiềm lực chính trị và tiềm lực KT-XH, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện, có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, vừa tiến hành xây dựng lực lượng DQTV rộng rãi, vừa xây dựng lực lượng DQTV nòng cốt ở cơ sở, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Pháp lệnh về dự bị động viên (DBĐV) cũng như các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương về lực lượng DBĐV, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng này trong tình hình mới, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp cho LLVT tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh xây dựng lực lượng DQTV nòng cốt, các cấp huyện xây dựng các trung đội DQTV; tổ dân quân tại chỗ ở các cơ quan, đơn vị. Chất lượng lực lượng DBĐV ngày càng được nâng lên, nhất là chất lượng chính trị và chuyên nghiệp quân sự, đảm bảo sẵn sàng huy động theo yêu cầu, nhiệm vụ động viên.

Bên cạnh đó, hằng năm, cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, liên hoàn, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cũng như khả năng cơ động tác chiến của các lực lượng. LLVT tỉnh duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức tốt các cuộc diễn tập KVPT tỉnh, huyện, thành phố, các sở, ngành, diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, giải tán gây rối, bạo loạn chính trị, đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin, rà phá bom mìn... Thông qua các cuộc diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng xử lý các tình huống trong tác chiến phòng thủ cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khi có yêu cầu.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, với những kế hoạch và chương trình hành động cụ thể của các ngành, các lực lượng trong nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh trong những năm qua, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa