A- A+
Ảnh minh họa.
(THO) - Qua ba cuộc hội thảo khoa học bàn về Danh xưng Thanh Hóa, tại hội thảo khoa học ngày 23-5-2017 đã thống nhất xác định năm 1029 là năm xuất hiện sớm nhất của Danh xưng Thanh Hóa với tư cách đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.
Ngày 12-7-2017, tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII đã quyết nghị lấy năm 1029 là năm ra đời Danh xưng Thanh Hóa với tư cách  đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Sự kiện lịch sử này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo sự phấn khởi, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.  Tòa soạn Báo Thanh Hóa đã nhận được ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà giáo, văn nghệ sĩ và bạn đọc gần xa bày tỏ cảm xúc về sự kiện này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Nguyễn Đức Thắng - 
Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh: Phát huy Danh xưng Thanh Hóa, tạo sức bật mới

Thanh Hóa là một tỉnh đất rộng, người đông, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, có đóng góp to lớn vào truyền thống dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Thanh Hóa tự hào luôn là vùng đất trọng yếu của đất nước trong mọi thời kỳ lịch sử, cũng là vùng đất khởi nghiệp của nhiều triều đại ghi dấu ấn lịch sử rực rỡ, hào hùng. Ngày nay, Thanh Hóa vẫn đã và đang phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Việc xác định Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương xuất hiện từ bao giờ vẫn là mối quan tâm của nhiều người, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa trong và ngoài tỉnh từ nhiều năm nay. Đã có nhiều nghiên cứu, luận giải của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa.

Theo các nhà nghiên cứu, căn cứ vào nhiều tư liệu lịch sử, văn bia còn để lại đến ngày nay, thì trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, địa dư của Thanh Hóa khá ổn định, hầu như không có sự sáp nhập hay chia tách lớn, và cũng mang nhiều tên gọi khác nhau. Trong sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn thời Tự Đức có ghi: “Thanh Hóa: Đời Hùng Vương xưa Thanh Hóa thuộc bộ Cửu chân; nhà Tần, thuộc Tượng Quận; nhà Hán, là quận Cửu Chân; Ngô, Tấn, và Tống cũng theo tên cũ của Hán; Lương Võ đế đổi Cửu Chân làm Ái Châu; nhà Tùy lại gọi là Cửu Chân quận; nhà Đường chia đặt làm 2 quận: Ái Châu và Cửu Chân.

Nhà Đinh và nhà Lê gọi Thanh Hóa là Ái Châu; nhà Lý đổi làm trại, năm Thiên Thành thứ hai đổi làm Thanh Hóa phủ;...”. Theo lịch sử, năm Thiên Thành thứ hai nhà Lý là năm 1029. Nhiều nhà nghiên cứu đề nghị lấy cứ liệu trên để xét định năm 1029 là năm xuất hiện sớm nhất  Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc trung ương. Cũng có những ý kiến đề nghị lấy căn cứ ghi khắc trên Bia chùa Báo Ân núi An Hoạch là: “Năm Nhâm Tuất (1082), vua Lý Nhân tông đặt riêng một quân ở Thanh Hóa, ban cho Lý Thường Kiệt, để phong ấp.” để chọn mốc danh xưng Thanh Hóa xuất hiện từ năm 1082 hoặc trước đó.

Mừng thay, năm 1029, cuối cùng đã được thống nhất là năm xuất hiện sớm nhất của Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Việc còn lại bây giờ là, chúng ta phải làm sao nhanh chóng tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để mọi người hiểu sâu sắc tính khoa học, thực tiễn của sự kiện này, nhận thức đầy đủ về ý nghĩa truyền thống lịch sử lâu đời, khơi dậy được niềm tự hào đối với quê hương, tạo thêm sức mạnh mới, đồng lòng, chung tay, góp sức xây dựng tỉnh Thanh phát triển nhanh, bền vững, ngày càng thịnh vượng, văn minh. Mong Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có những chủ trương, quyết sách để sớm phát huy sự kiện này, hướng tới tổ chức kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029 – 2019). 

PGS, TS Hoàng Thanh Hải - Trưởng khoa Khoa học – Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức: Cần đẩy mạnh tuyên truyền mốc lịch sử quan trọng này

Cùng với lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa luôn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là địa danh có truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng, có những đóng góp mang dấu ấn lịch sử to lớn trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc. Thanh Hóa là vùng đất khởi nghiệp của nhiều triều đại quân chủ, như: Triều Tiền Lê, triều Hồ, triều Lê sơ, Lê Trung hưng, triều Nguyễn.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử cho thấy, trên địa bàn Thanh Hóa từng diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước được ghi chép trong các bộ sách chính sử từ thời cổ đại, trung đại đến thời cận đại. Nhưng do quy luật thời gian cùng nhiều biến cố của lịch sử đất nước, việc ghi chép và lưu giữ về lịch sử Thanh Hóa chưa được đầy đủ.

Việc xác định Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan khoa học của Trung ương, của tỉnh tổ chức tại các hội thảo khoa học. Các lần hội thảo năm 2010 và 2011, các nhà nghiên cứu đã đề xuất nhiều mốc niên đại xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa: năm 1010, 1029, 1061, 1076, 1082, 1111... Hội thảo khoa học lần thứ 3 về “Danh xưng Thanh Hóa” do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Sử học và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-5-2017 vừa qua, trên cơ sở các cứ liệu lịch sử được ghi chép trong “Khâm định Việt sử thông giám cương mục”, đa số các nhà nghiên cứu về dự hội thảo đều thống nhất đề xuất và đã được Đoàn chủ tịch hội thảo kết luận lấy niên đại 1029 là năm xuất hiện sớm nhất của Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Theo tôi, việc nghiên cứu và xác định được niên đại ra đời của Danh xưng Thanh Hóa có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn, là một mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân lên niềm tự hào truyền thống quê hương, đất nước đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của lịch sử dân tộc, niềm tự hào về vùng đất “địa linh nhân kiệt”, quê hương của “Tam vương, nhị chúa”, của văn hiến và khoa bảng tỉnh Thanh, tiến tới kỷ niệm 990 năm về sự ra đời của Danh xưng Thanh Hóa (1029 - 2019), các cơ quan báo chí, truyền hình cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu rõ căn cứ, ý nghĩa về mốc lịch sử quan trọng này. Sau này, trong các bộ sách lịch sử của tỉnh như: Địa chí Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa... và trong các giáo trình, bài giảng lịch sử trong các nhà trường cần bổ sung niên đại 1029 - năm xuất hiện sớm nhất của Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, sự hiểu biết sâu sắc, niềm trân trọng, tự hào về quá trình lịch sử lâu đời của tỉnh Thanh Hóa, tạo nên động lực tinh thần, khí thế hào hùng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hăng hái học tập, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và thực hiện mục tiêu lâu dài là xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở nên một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

LÊ XUÂN GIANG - Nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ Thanh Hóa: Nhiều cứ liệu lịch sử thuyết phục

Tôi được biết, từ năm 2010 đến nay Thanh Hóa đã có 3 cuộc hội thảo bàn về  thời điểm ra đời của địa danh Thanh Hóa. Cuộc hội thảo thứ nhất vào tháng 10-2010 bàn về sự ra đời của Danh xưng Thanh Hóa. Cuộc hội thảo thứ hai, tháng 11-2011 bàn về: Thanh Hóa - đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, khởi đầu và diễn biến, tiêu đề là vậy nhưng thực chất hội thảo chỉ tập trung vào nội dung: Tên gọi Thanh Hóa xuất hiện vào thời điểm nào?. Và cuộc hội thảo thứ ba, tháng 5-2017 bàn thẳng vào Danh xưng Thanh Hóa với mục đích xác định: Tên Thanh Hóa ra đời lúc nào? Thế mới biết, các thế hệ lãnh đạo Thanh Hóa coi vấn đề Danh xưng Thanh Hóa quan trọng đến mức nào.

Tôi còn được biết, trong cuộc hội thảo lần thứ hai, tháng 11 - 2011, giới sử học trong và ngoài tỉnh hình thành 2 nhóm, một nhóm căn cứ vào nguồn thư tịch cổ và mới, khẳng định tên Thanh Hóa ra đời đầu năm 1029 vào đời vua Lý Thái tông (1028 - 1054) và một nhóm căn cứ chủ yếu vào 5 văn bia thời Lý, cho rằng, tên Thanh Hóa có mặt sớm nhất vào năm 1082, là năm Lý Thường Kiệt được cử vào trấn trị Trấn Thanh Hóa. Có lẽ vì thế mà sau hội thảo xuất hiện tên gọi tắt là nhóm 1029 và nhóm 1082. Nghe đâu hai nhóm này tranh luận khá gay gắt và nhóm nào cũng quyết tâm bảo vệ bằng được luận cứ mình đưa ra. Mới hay giới sử học, để bảo vệ chân lý khoa học của mình đã tỏ rõ bản lĩnh của người làm lịch sử trong thời đại mới.

Nhắc lại để thấy, lãnh đạo tỉnh thì nóng lòng chờ đợi kết quả nghiên cứu của giới sử học, các nhà nghiên cứu lịch sử thì làm việc  hết sức nghiêm túc.

Vì vậy khi được dự cuộc hội thảo lần thứ ba về Danh xưng Thanh Hóa diễn ra ngày 23-5-2017 tại Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, tôi hoàn toàn đồng tình với kết luận của hội thảo rằng: Tại thời điểm này, lấy năm 1029 là năm ra đời của Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, vì trong thư tịch cổ và mới, trong các văn bia chưa tìm thấy nguồn tư liệu nào khẳng định Danh xưng Thanh Hóa xuất hiện trước năm 1029. Còn thời điểm ra đời của Danh xưng Thanh Hóa vào năm 1029 lại có cứ liệu ở các sách: Đại Việt dư địa toàn biên của Nguyễn Văn Siêu, Việt sử địa dư của Phan Đình Phùng, Việt sử thông giám cương mục của Quốc sử quán Triều Nguyễn, Đất nước Việt Nam qua các đời của Đào Duy Anh, Dư địa chí của Nguyễn Trãi vv...

Trong khi chờ đợi có thêm nguồn tư liệu mới, lấy niên đại 1029 cho sự ra đời của Danh xưng Thanh Hóa là hợp lý, hợp tình hơn cả. 

Trương Thị Giang - Giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn: Niềm vui, niềm tự hào

Sau nhiều cuộc hội thảo khoa học với sự tham gia của các nhà nghiên cứu sử học hàng đầu Việt Nam và Thanh Hóa, chúng ta đã có tương đối đầy đủ những cứ liệu lịch sử và căn cứ khoa học để xác định năm ra đời Danh xưng Thanh Hóa -  năm 1029. Việc nghiên cứu và xác định được năm ra đời của Danh xưng Thanh Hóa có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn đối với tỉnh ta. Đây được xem là “một ngày lịch sử của lịch sử”, một dấu mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử của tỉnh Thanh. Là người con xứ Thanh, tôi cảm thấy rất vui và tự hào về truyền thống lâu đời của Danh xưng Thanh Hóa, truyền thống ấy gắn liền với những biến cố, thăng trầm của lịch sử dân tộc nước nhà. Danh xưng Thanh Hóa không đơn giản chỉ là một tên gọi mà còn là bản sắc văn hóa của một vùng đất “địa linh nhân kiệt”, vùng đất của văn hiến và khoa bảng. Niềm vui và tự hào này không chỉ của riêng tôi mà còn là niềm vui, niềm tự hào chung của  cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Để phát huy giá trị, ý nghĩa của Danh xưng Thanh Hóa đối với việc xây dựng quê hương xứ Thanh ngày càng giàu đẹp, văn minh, là giáo viên dạy môn Ngữ Văn, tôi sẽ giúp các em học sinh hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về thời gian ra đời cũng như giá trị lịch sử to lớn của Danh xưng Thanh Hóa qua các bài giảng của mình. Từ đó bồi đắp cho các em tình yêu, niềm tự hào và ý thức trân trọng, gìn giữ truyền thống văn hóa của quê hương và không ngừng phấn đấu, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, học tập để tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, xứng đáng với lịch sử của quê hương Thanh Hóa anh hùng. 

Lê Đức Nghi - Số nhà 8/58, phố Tô Vĩnh Diện, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa: Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt

Nền văn  minh trống đồng Đông Sơn tạo cơ sở cho Thủy tổ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và các Vua Hùng kế tiếp lập nên Nhà nước Văn Lang với 15 bộ. Thanh Hóa chúng ta lúc đó thuộc bộ Cửu Chân.

Gần 200 năm trước Công nguyên, nhà Hán phương Bắc chiếm nước ta, chia nước ta thành hai quận: Quận Giao Chỉ, quận Cửu Chân (tỉnh Thanh Hóa ngày nay thuộc quận Cửu Chân). Sau này Cửu Chân mang tên Ái Châu. Tên gọi Ái Châu kéo dài cho mãi tới thời kỳ nhà Đinh và Tiền Lê. 

Từ đầu triều Lý 1009  đến 1028, lúc đầu Lý Thái tổ đặt tên gọi Trại Ái Châu. Đến năm 1029, dưới triều vua Lý Thái tông, năm Thiên Thành thứ hai đặt tên Phủ Thanh Hóa.  Từ đó các triều đại tiếp theo lúc gọi phủ, lúc gọi lộ, lúc gọi trấn. Phải đến năm 1831 vua Minh Mệnh mới định hình tỉnh Thanh Hoa.

Tên Hoa có lúc lại đổi thành Hóa, rồi lại trở lại Hoa. Đến triều Thiệu Trị (1841), nhà  vua có một chỉ dụ đại ý nói: Thanh Hóa là một tên cổ, do các triều đại trước đã định danh, vì vậy không có lý do gì đổi tên này, mà phải giữ nguyên tên gọi tỉnh Thanh Hóa.

Năm nay đã qua ba lần hội thảo, đi đến thống nhất chọn năm 1029 là năm ra đời tên gọi Thanh Hóa với tư cách đơn vị hành chính trực thuộc trung ương.

Trong suốt chiều dài lịch sử, con người và vùng đất xứ Thanh đã có những đóng góp quan trọng cho công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước. Việc xác định được dấu mốc năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách đơn vị hành chính trực thuộc trung ương càng khẳng định thêm những giá trị truyền thống quý báu, bề dày lịch sử của vùng đất địa linh nhân kiệt. Khơi dậy niềm tự hào, tiếp thêm động lực và sức mạnh cho người Thanh Hóa, quê hương Thanh Hóa trên con đường hướng xây dựng Thanh Hóa trở thành  tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ từng căn dặn. 

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa