A- A+
Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
(THO) - Ngày 12-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục ngày làm việc thứ 3 để chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết.
Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND,  UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; và đông đủ các Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. 


Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. 

Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những vấn đề bức xúc nhất mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra và những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm để chất vấn các ủy viên UBND tỉnh, giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành liên quan. Đề nghị các đồng chí được chất vấn nghiên cứu kỹ câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm của mình và của các cơ quan, đơn vị liên quan; nêu rõ biệp pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Tại phiên chất vấn, HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn(NN&PTNT)  tỉnh về nội dung công tác quản lý chất lượng các loại giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, quản lý chất cấm trong  sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chất vấn đối với Giám đốc Sở Tài chính về tình trạng nợ đọng tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; giám đốc sở Giao thông Vận tải về vấn đề chậm tiến độ các dự án giao thông.


Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn.
 
Phát biểu kết luận nội dung chất vấn giám đốc sở NN&PTNT, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nêu rõ: Số liệu Sở NN&PTNT báo cáo trước kỳ họp chưa thực sự sát với thực tế, số lượng lượt thanh, kiểm tra 6 tháng đầu năm còn thấp; nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp, các ngành chưa cao. Vì vậy đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đề nghị trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu các quy định Quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và toàn xã hội; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp…


Giám đốc Sở Tài chính giải trình tại phiên chất vấn.
 
Sau phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Tài chính, phát biểu kết luận về tình trạng nợ đọng tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị UBND tỉnh tập trung cao chỉ đạo các ngành các cấp làm rõ những khó khăn, vướng mắc để giải quyết, hoàn thành thu 88 tỷ đồng nợ đọng trước ngày 30-11, không được phép để tăng thêm, đối với các doanh nghiệp trây ì, đồng chí đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật can thiệp giải quyết và sẽ báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2017.


Giám đốc Sở GT-VT trả lời tại phiên chất vấn.
 
Kết luận về vấn đề chậm tiến độ các dự án giao thông, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị giải trình về nguyên nhân chậm tiến độ giải phóng mặt bằng ở dự án tuyến đường tránh phía Tây TP Thanh Hóa và tuyến đường Na Tao – Pù Nhi, huyện Mường Lát. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh không hài lòng với công tác triển khai giải phóng mặt bằng của các sở, ngành liên quan trong thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, sâu sát hơn nữa, nhất là việc quản lý  giao vốn cho các dự án, ưu tiên đến công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng và các công trình dân sinh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án để các công trình phát huy tác dụng góp phần nâng cao đời sống nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 


Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá XVII đã tiến hành thông qua miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công giữ chức vụ mới. Bầu bổ sung 3 đồng chí gồm: Trần Văn Hải, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải; Lê Tiến Lam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc  Sở Công thương; Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường vào Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cũng tại kỳ họp,  thay mặt Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu, cử tri trong tỉnh quan tâm; đồng thời giải trình các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tham gia vào các tờ trình. Về nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng  nhấn mạnh: Để thực hiện được các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 mà HĐND tỉnh đã quyết nghị, trong 6 tháng cuối năm rất cần sự quyết liệt vào cuộc của các cấp các ngành mới có khả năng hoàn thành.


Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình tại kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tĩnh cũng đã nêu lên những giải pháp trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong 6 tháng cuối năm, trong đó sẽ tập trung cho đầu tư phát triển, thu hút đầu tư; thúc đẩy các dự án đã khởi công, tổ chức sớm khởi công các dự án sau khi xúc tiến đầu tư; Tập trung cải cách hành chính với phương châm 4 tăng, 2 giảm, 3 không; quan tâm đến bảo vệ mùa màng, phòng tránh thiên tai, dịch bệnh, triển khai các giải pháp ổn định chăn nuôi; đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp, thủy sản đề bù đắp cho chăn nuôi; Trong lĩnh vực Công nghiệp – Dịch vụ, quan tâm đến chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp về tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp...Từ các giải pháp cụ thể của UBND tỉnh đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung các giải pháp để tăng thu; triển khai có hiệu quả công tác vê sinh an toàn thực phẩm và quản lý môi trường; chống quá tải trong các bệnh viện; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo và các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.


Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
 
Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình, tại kỳ họp thứ ba, các đại biểu đã thống nhất cao quyết nghị 26 nghị quyết. Đây là những văn bản hết sức quan trọng nhằm tạo điều kiện để tỉnh Thanh Hóa phát triển trong thời gian tới. 

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của đại biểu, cử tri trong tỉnh gửi đến kỳ họp. Đồng thời nhấn mạnh: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đổi mới, đoàn kết và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức, đồng chí Trịnh Văn Chiến đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để các nghị quyết của HĐND tỉnh đi ngay vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa