A- A+
Toàn cảnh phiên chất vấn.
(THO) - Sáng 12-7, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND tỉnh đã chất vấn Giám đốc Sở Tài chính về vấn đề nợ đọng tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Trước đó, tại các buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã nhận được phản ánh của cử tri, đề nghị cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra tình trạng nợ đọng tiền sử dụng đất và các giải pháp khắc phục.


Giám đốc Sở Tài chính giải trình tại phiên chất vấn.

Theo giải trình của Giám đốc Sở Tài chính Đinh Cẩm Vân, qua sự phối hợp rà soát của sở với các ngành, địa phương về tình hình thu tiền sử dụng đất, tình hình nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, năm 2017 tổng số tiền sử dụng đất phải thu là 2.245.082 triệu đồng, trong đó năm 2016 chuyển sang là 1.226.432 triệu đồng. Đến ngày 30-6, đã thu được 1.540.490 triệu đồng, số tiền sử dụng đất còn phải thu là 695.063 triệu đồng, trong đó nợ quá hạn là 88.796 triệu đồng.

Về nguyên nhân chậm nộp tiền sử dụng đất, bà Đinh Cẩm Vân cho biết có nhiều lý do. Có nguyên nhân từ việc đấu giá quyền sử dụng đất khi chưa thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB)  dẫn đến khó hoàn thành GPMB và chậm giao đất cho nhà đầu tư. Công tác đầu tư hạ tầng của dự án đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm. Chưa quyết liệt xử lý dứt điểm các vướng mắc. Do nhà  đầu tư còn đề nghị điều chỉnh quy hoạch sau khi được giao đất, phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Bên cạnh đó, một số đơn vị lợi dụng vào những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện để chậm nộp tiền sử dụng đất. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như theo quy định hiện hành nếu người nộp thuế cung ứng dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách  nhà nước nhưng chưa được thanh toán nếu nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp thuế. Các văn bản hướng dẫn thực hiện còn chưa cụ thể, thiếu đồng bộ. Công tác GPMB gặp nhiều khó khăn, nhất là bên mời thầu là các sở nhưng GPMB lại thuộc nhiệm vụ của địa phương...

Giám đốc Sở Tài chính cho biết, trước tình hình nợ đọng tiền sử dụng đất, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiều giải pháp tích cực đôn đốc thu nợ, như: thực hiện phân loại các dự án, làm rõ trách nhiệm của các bên để xử lý; điều chỉnh giảm diện tích đất giao cho nhà đầu tư tương ứng với số tiền sử dụng đất còn nợ; phạt các đơn vị chậm nộp tiền thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế; công khai các đơn vị nợ đọng trên phương tiện thông tin đại chúng; cấm tham gia đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Đối với dự án giao đất, vướng mắc chủ yếu do điều chỉnh quy hoạch, UBND tỉnh đã giao cho các ngành rà soát lại để giải quyết dứt điểm vướng mắc, xác định lại số tiền phải nộp. Đối với dự án đấu thầu dự án có sử dụng đất, chủ yếu vướng mắc về giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, làm rõ trách nhiệm của các bên để tháo gỡ, giao đất cho nhà đầu tư để thu tiền sử dụng đất. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao các đơn vị tiếp tục rà soát làm rõ vướng mắc của từng dự án để xử lý dứt điểm trước 15-7-2017. Với những giải pháp thực hiện quyết liệt đó, số nợ đọng tiền sử dụng đất đến nay đã giảm rõ rệt.

Giám đốc Sở Tài chính cũng kiến nghị, đề xuất:  Để hạn chế tối đa việc phát sinh nợ tiền sử dụng đất trong thời gian tới, đề nghị các địa phương, đơn vị được giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, cần phải tập trung nguồn lực để  hoàn thành GPMB trước khi đấu giá. Rà soát kỹ quy hoạch, kế hoạch  sử dụng đất trước khi thực hiện dự án để bảo đảm tính phù hợp, tránh tình trạng phải điều chỉnh quy hoạch. Lựa chọn các nhà đầu tư đủ năng lực để thực hiện dự án. Có chế tài xử lý nếu chậm nộp tiền sử dụng đất. Các đơn vị được giao trách nhiệm phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc GPMB, đôn đốc thu đúng, thu đủ tiền sử dụng đất.


Phần giải trình rõ ràng của Giám đốc Sở Tài chính đã nhận được sự đồng tình của các đại biểu.


Điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, lâu nay vấn đề nợ đọng tiền sử dụng đất được cử tri và đại biểu HĐND tỉnh rất quan tâm. Nhưng trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh,  kết quả xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất đến nay là tương đối tốt. Hiện nay số tiền sử dụng đất còn nợ phải thu chỉ bằng 30% tổng số phải thu, và nợ quá hạn chỉ có 3,9%.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nguồn thu từ tiền sử dụng đất là một trong những nguồn rất lớn của tỉnh, những năm gần đây chiếm khoảng 1.500 đến 1.800 tỷ đồng trong tổng nguồn thu ngân sách hằng năm của tỉnh. Vì vậy, quan điểm của tỉnh là không cho đấu thầu dự án có sử dụng đất, không cho đấu giá quyền sử dụng đất, không giao đất quá nhiều làm lãng phí tài nguyên đất đai, để đất đai thực sự có giá trị và đóng  góp vào sự phát triển của tỉnh. Quan điểm ấy lâu nay chúng ta thực hiện  khá tốt. Mặt khác, tất cả các tổ chức, cá nhân, và nhất là các nhà đầu tư phải bình đẳng trước pháp luật về trách nhiệm, nghĩa vụ  đối với nhà nước.


Trước đây, có thời kỳ tiền nợ đọng sử dụng đất lên tới 1.200 tỷ. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, nhất là trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, số tiền nợ giảm dần. Đó là cố gắng rất lớn. Tuy nhiên, để bảo đảm nghiêm quy định của pháp luật, bảo đảm công bằng giữa các nhà đầu tư, từ nay  đến  30-11-2017, dứt khoát UBND tỉnh phải tập trung chỉ đạo để thu  bằng được hơn 88 tỷ đồng nợ quá hạn, để báo cáo với HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm. Không được phép để số nợ quá hạn phát sinh.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, trước hết là các đồng chí Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, yêu cầu các ngành, các cấp bàn bạc, thống nhất  làm rõ từng mặt bằng, từng dự án, hiện nay vướng những gì, thuộc thẩm quyền trách nhiệm của ai để giải quyết. Trong số tiền nợ  quá hạn hơn 88 tỷ đồng, nhà đầu tư lấy nhiều lý do để không nộp, trong đó có lý do là GPMB chậm, cam  kết đầu tư hạ tầng nhưng chủ đầu tư không làm đến nơi đến chốn, phát sinh thủ tục hành chính. Vì vậy, nếu  vướng mắc về mặt bằng thì chính quyền phải giải quyết cho gọn, yêu cầu nhà đầu tư nộp tiền. Nếu  vướng mắc về cam kết đầu tư hạ tầng, thì phải tiến hành đầu tư. Không để phát sinh thêm các thủ tục hành chính. Dứt khoát đến ngày 30-11 phải xong. Đối với những doanh nghiệp cố tình chây ì, đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng vào cuộc giải quyết.  Mặt khác, đối với những mặt bằng nợ đọng tiền sử dụng đất, chủ yếu là những mặt bằng đã bán, thu tiền của dân, nhưng nhà đầu tư lại sử dụng tiền vào mục đích khác, chưa giải quyết thủ tục sổ đỏ cho các hộ dân mua, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, số này không nhỏ, HĐND tỉnh cũng từng chất vấn về nội dung này. Đề nghị UBND cần chỉ đạo, xử lý kiên quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Tiếp thu ý kiến của HĐND tỉnh, bà Đinh Cẩm Vân cho biết Sở Tài chính sẽ phối hợp với các ngành quyết liệt thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế đối với các doanh nghiệp cố tình chây ì, nợ đọng thuế theo quy định của Luật thuế. Theo quy định, các đơn vị có vi phạm,  Cục  thuế sẽ ra thông báo phạt nộp chậm. Mức phạt  hiện nay khoảng  18%/năm.  Tiếp đó, sẽ thực hiện các biện pháp mạnh hơn là  thu hồi,  phong tỏa tài khoản, thu hồi mã số thuế,  kê biên tài sản… Trong trường hợp cần thiết sẽ phối hợp với các ngành bảo vệ pháp luật vào cuộc để đảm bảo công bằng nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp.  Phấn đấu quyết tâm thu hồi triệt để nợ đọng tiền sử dụng đất . 

 
Ông  Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường:
 
 Để xử lý nợ quá hạn, Cục Thuế tỉnh phải chỉ đạo  kiên quyết. Cục Thuế cần phối hợp với ngành tài chính và các doanh nghiệp có liên quan phải làm rõ, bây giờ không thể miễn giảm  được thì yêu cầu dứt khoát phải thực hiện. Đối với ngân sách nhà  nước nguyên tắc là phải giải quyết đúng, đủ, kịp thời. Không thể kéo dài triền miên hoặc phát sinh như thế này được. Bàn giao đất đến đâu, phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo diện tích đã bàn giao. Chứ không thể lấy cớ chưa giải quyết xong để không nộp. Chúng ta đã có nhiều văn bản hỏi Bộ Tài chính và Bộ đã trả lời không thể miễn được. Tôi cho đây là vấn đề kỷ luật, kỷ cương, yêu cầu các cơ quan phải vào cuộc làm. 
Lần này, nếu chúng ta làm tích cực, thu được hơn 88 tỷ đồng nợ đọng tiền đất quá hạn  thì có thể xem là một cuộc cách mạng mới. Vừa  qua, các đoàn công tác của Tỉnh ủy đi rà soát, Ban Thường vụ đã kết luận, căn cứ theo luật mới có những đơn vị được gia hạn và có những đơn vị phải bị thu hồi. Đối với những đơn vị thực hiện nghĩa vụ tài chính không đến nơi đến chốn thì đề xuất với các cấp có thẩm quyền  giải  quyết nghiêm túc. Tôi cho  rằng vấn đề này phải chỉ đạo kiên quyết, đặt ra thời hạn, phải giải quyết dứt điểm được nợ quá hạn. Còn đương nhiên cái nợ trong hạn cũng phải tiếp tục giải quyết có  thời hạn.

Ông Trịnh Anh Tuân ( Hậu Lộc):


 
 
Theo dõi phần chất vấn Giám đốc Sở Tài chính, tôi cho rằng đây vẫn là vấn đề nóng, phức tạp cần có sự tăng cường kiểm tra, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành. Báo cáo cho thấy có những doanh nghiệp, đơn vị có khả năng, nguồn tài chính nhưng không chịu nộp ngân sách Nhà nước mà dùng vào mục đích khác, dẫn đến khoản nợ ngày một tăng. Việc chậm nộp, nợ đọng tiền sử dụng đất, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu ngân sách, bảo đảm nguồn thu, cân đối ngân sách, trong điều kiện một số khoản thu có thể giảm sút do những yếu tố khách quan, đồng thời tạo ra sự bất bình đẳng về thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước giữa các doanh nghiệp, đơn vị và lĩnh vực đầu tư, kinh doanh... Với những cố gắng nỗ lực, trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu nợ đọng của Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, 6 tháng đầu năm, số thu tiền sử dụng đất đạt 1540 tỷ đồng. Tuy nhiên, số nợ quá hạn tiền sử dụng đất vẫn còn hơn 88 tỷ đồng. Vậy những giải pháp mà sở đưa ra đã đủ mạnh để thu được số nợ đọng vẫn còn tồn tại hay chưa? Tôi rất đồng tình với chỉ đạo kiên quyết, quyết liệt của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến, đó là các cấp, các ngành phải tăng cường công tác phối hợp, tập trung làm rõ từng mặt bằng, dự án xem còn tồn tại, vướng mắc ở khâu nào để cùng tháo gỡ, yêu cầu nhà đầu tư phải nộp tiền, đồng thời phải cam kết đầu tư hạ tầng, không để các thủ tục hành chính phát sinh. Giải quyết nợ quá hạn phải đặt ra thời hạn, nợ trong hạn phải giải quyết đúng hạn, kịp thời.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa