A- A+
Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị
(THO) - Ngày 23-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để thảo luận, cho ý kiến vào Đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều nội dung quan trọng khác.
Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng;  lãnh đạo các văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh.

Trong những năm qua, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, công việc của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên được triển khai kịp thời, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh có 5.971 thôn bản, tổ dân phố, trong đó có 5.401 thôn thuộc 573 xã và 570 tổ dân phố thuộc 34 phường và 28 thị trấn; trung bình mỗi thôn có 162 hộ, 628 nhân khẩu; thôn nhiều nhất có 1.013 hộ, nhân khẩu 4.412 nhân khẩu, thôn ít nhất có 13 hộ, 71 nhân khẩu.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, công tác tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố cũng còn nhiều tồn tại hạn chế, bất cập như: Số lượng thôn bản, tổ dân phố nhiều làm phát sinh tổ chức, tạo ra nhiều đầu mối, làm tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, gây áp lực lên chi ngân sách địa phương. Mặt khác, quy mô thôn, tổ dân phố nhỏ, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của thôn, của chi bộ, các chi hội đoàn thể và rất khó khăn trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư.

Theo mục tiêu của đề án do UBND tỉnh đề xuất sẽ sáp nhập các thôn bản đến hết năm 2019, toàn tỉnh sẽ giảm từ 1.200 đến 1.300 thôn, tổ dân phố (tương ứng trên 20%) so với hiện nay, trên tinh thần tinh gọn bộ máy; tiết kiệm chi phí từ nguồn ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho ý kiến vào đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Cho ý kiến vào Đề án, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy đều cơ bản thống nhất chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị để việc sáp nhập được thực hiện tốt, UBND tỉnh cần đánh giá kỹ, làm rõ những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thôn và tổ dân phố hiện nay. Cần bám sát  thông tư số 04 ngày 31/8/2012 của Bộ Nội về quy mô số hộ gia đình, khoảng cách giữa các hộ, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp. BTV Tỉnh ủy nên  ban hành Chỉ thị để thành chủ trương thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, khi tiến hành sáp nhập cần triển khai đồng loạt, có lộ trình cụ thể, chậm nhất là đến hết tháng 6 năm 2018 hoàn thành. UBND tỉnh nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ cho những người nghỉ việc, bảo đảm sự đồng thuận từ tỉnh tới cơ sở.
 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Tỉnh ta là địa phương có số lượng thôn, tổ dân phố lớn trong cả nước, chính vì vậy, chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố đã được Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh tiến hành từ lâu, trong quá trình thực hiện đã có rất nhiều địa phương đồng tình, ủng hộ. Việc UBND tỉnh xây dựng đề án là rất cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh ta. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần tiếp thu các ý kiến của các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thiện Đề án trên tinh thần khuyến khích sáp nhập các thôn vào với làng truyền thống ngày xưa, để  giữ gìn nét  văn hóa làng, tạo sự ấm cúng trong cộng đồng dân cư. Khi thực hiện sáp nhập có chế độ hỗ trợ với cán bộ không chuyên trách nghỉ việc. Cơ chế hỗ trợ  phụ thuộc vào thời gian công tác với tinh thần phụ cấp lương tối thiểu là 3 tháng và tối đa là 5 tháng. Khi triển khai sáp nhập sẽ làm đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh và hoàn thành trước 30 -6-2018. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở của đề án BTV Tỉnh ủy sẽ ban hành Chỉ thị để tạo sự đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị đến nhân dân; UBND tỉnh sớm làm tờ trình để đưa ra HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.
 


Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phấn tích làm rõ một số  nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào báo cáo tổng hợp đề xuất điều chuyển, tuyển dụng và thực hiện lao động theo định mức tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh năm 2017. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thống nhất về chủ trương và đề nghị UBND tỉnh cần nghiên cứu đề ra quy trình thi tuyển, xét tuyển trên tinh thần công khai, minh bạch. Khi tổ chức xét tuyển, thi tuyển cần đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng để tất cả người dân được biết, có cơ chế ưu tiên đối tượng đối với những trường hợp hợp đồng trước đây đã nghỉ việc. Cùng với đó, có chính sách thu hút những sinh viên giỏi học ở các trường đại học công lập về địa phương công tác.  
 


Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho ý kiến vào điều chuyển, tuyển dụng và thực hiện lao động theo định mức tại các trường mầm non, tiêu học trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh năm 2017. 

Trong chương trình hội nghị, BTV Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào tờ trình về việc sáp nhập, thành lập một số thôn thuộc các huyện Yên Định, Thiệu Hóa; Quy định mức lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh và sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 28-12 -2016 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, miễn giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Quy chế công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa; Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quy chế chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; Quy định danh mục địa bàn (thôn,bản) và khoảng cách học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ vieecn nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và trưởng phổ thông có tổ chức nấu ăn cho học sinh là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại NGhị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa