A- A+
Các thành viên ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã Thiệu Toán (Thiệu Hóa) giám sát nhà thầu thi công công trình đường tỉnh 515 đoạn qua địa bàn xã. Ảnh: Tư liệu
(THO) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tham ô, lãng phí là kẻ thù của nhân dân, là thứ “giặc nội xâm”, nếu không được ngăn chặn sẽ đe dọa sự tồn vong của chế độ mới mà nhân dân ta xây dựng.
Để cuộc đấu tranh chống tham ô, lãng phí đạt kết quả, phải phát huy sức mạnh của mọi lực lượng trong xã hội, trong đó  Người đề cao vai trò của quần chúng nhân dân: “Phong trào chống tham ô lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công”, “Quần chúng tham gia càng đông, thành công càng đầy đủ, mau chóng”; “biến hàng trăm, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp”.

Thể hiện quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có tính cấp bách, chiến lược. Trong đó, việc  phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội để kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý đối với những vi phạm, khắc phục những lỗ hổng  trong cơ chế, chính sách... luôn luôn được đề cao. Nhất là sau khi Luật PCTN được ban hành, Nghị định số 47/2007/NĐ-CP đã cụ thể hóa, hướng dẫn, làm cơ sở để phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong PCTN, lãng phí. Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng. Người dân đã tích cực, chủ động, tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng đối với các công trình, dự  án, phát hiện kịp thời các dấu hiệu tiêu cực, vi phạm pháp luật, để kiến nghị các cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền chấn chỉnh, xử lý. Theo thống kê của MTTQ tỉnh, thông qua hoạt động giám sát của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát việc đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, trật tự đô thị... trong  giai đoạn 2014 – 2016,  MTTQ các cấp đã kiến nghị xử lý 434 vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Đây là con số rất có ý nghĩa, thể hiện vai trò tích cực, chủ động của quần chúng  trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân... Bên cạnh đó, người dân đã tham gia hiệu quả hơn vào quá trình giám sát hoạt động của chính quyền các cấp, của đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên theo quy định. Thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội mà mình là thành viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân đã tham gia đóng góp ý kiến, phản biện trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội  góp phần bảo đảm tính hợp pháp và hợp lý, hạn chế được lợi ích nhóm và những tiêu cực phát sinh.  Người dân đã chủ  động hơn trong việc trực tiếp phản ánh, tố cáo với các cơ quan chức năng, với các cơ quan báo chí về các hành vi, đối tượng có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng tại địa phương, đơn vị. Vượt lên những trở ngại, nguy hiểm, nhiều người dân đã thể hiện trách nhiệm cao của công dân trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Nhiều vụ việc tiêu cực do công dân tố cáo đã được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, xử lý. Những tấm gương công dân dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực đã được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Tiêu biểu như công dân Nguyễn Đình Kiệm ở thôn 8, xã Quảng Lộc (Quảng Xương).

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, việc phát huy vai trò của nhân dân trong  giám sát, phản biện xã hội PCTN, lãng phí còn có những hạn chế nhất định, việc nhận dạng, phát hiện, tố giác tham nhũng chưa được nhiều. Tâm lý phổ biến của quần chúng là muốn đấu tranh nhưng ngại va chạm, sợ bị trù dập trả thù; một số vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, lãng phí chưa được xử lý kịp thời. Những nguyên nhân trên chưa tạo cho người dân động lực trong đấu tranh PCTN, lãng phí đồng thời cũng hạn chế kết quả của công tác đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

Trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực phản động trong và ngoài nước đang ra sức đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, cùng với đó là tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu... chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp thì việc động viên nhân dân phát huy vai trò tích cực trên mặt trận PCTN, lãng phí đã và đang trở thành một yêu cầu mang tính cấp thiết. Để phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, nâng cao hiệu quả đấu tranh PCTN, lãng phí, trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chức năng tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về PCTN, lãng phí nói riêng cho quần chúng nhân dân, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, để nhân dân hiểu đầy đủ về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân thực hiện các quy định pháp luật về PCTN, lãng phí.

Thứ hai là, tiếp tục đề cao quyền làm chủ của nhân dân trong cuộc đấu tranh PCTN, lãng phí. Thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Trong các hoạt động, cần đề cao tính minh bạch, bảo đảm sự tham gia rộng rãi của nhân dân theo quy định. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cần hướng dẫn, động viên, tạo điều kiện để người dân chủ động, tích cực tham gia  góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tham gia góp ý, phản biện xác đáng khi xây dựng các cơ chế, chính sách, pháp luật, cũng như hoàn thiện thể chế về PCTN. Quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ ba là, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, của MTTQ, các đoàn thể nhân dân - những tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội tại địa phương, đơn vị. Chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Cần thực hiện nghiêm những quy định về bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực. 

Trên cơ sở quy chế phối hợp công tác đã ký kết, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn MTTQ tỉnh đã và sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, nắm tình hình và tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, nhất là qua các kênh thông tin, phản ánh của nhân dân, được dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo, tổ chức các cuộc khảo sát thực tế, điều tra dư luận xã hội, hội thảo khoa học trong công tác nội chính và PCTN; chỉ đạo việc nghiên cứu, phân tích để dự báo tình hình; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; xác minh vụ việc tham nhũng, lãng phí;  xem xét, trả lời yêu cầu, kiến nghị của MTTQ theo quy định... Qua đó, nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí hiện nay.

Võ Duy Sang
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa