A- A+

I. TÊN CUỘC THI

Cuộc thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang Thanh Hoá 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI

1. Nội dung

Các bài dự thi trả lời 06 câu hỏi về lịch sử, truyền thống,  quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, những chiến công xuất sắc của Đảng bộ Quân sự tỉnh, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, cụ thể:

          Câu hỏi 1 (10 điểm): Anh (chị) cho biết quá trình thành lập và hoạt động của tổ chức tiền thân  LLVT Thanh Hoá ngày nay?

         Câu hỏi 2 (10 điểm): Anh (chị) cho biết vị trí, ý nghĩa chiến lược của tỉnh Thanh Hóa trong kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

          Câu hỏi 3: (15 điểm) Anh (chị) nêu những chiến công tiêu biểu và đóng góp to lớn của quân và dân tỉnh Thanh Hóa trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ?

          Câu hỏi 4 (15 điểm): Anh (chị) cho biết những đóng góp nổi bật của Bộ CHQS tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc từ năm 1976 đến nay?

          Câu hỏi 5 (20 điểm): Anh (chị) hãy giới thiệu về 01 tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu trong xây dựng, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của LLVT tỉnh (có thể đã được ghi nhận hoặc phát hiện mới)?

          Câu hỏi 6 (30 điểm): Trên cương vị công tác và vị trí xã hội của mình, Anh (chị) sẽ làm gì để góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống của LLVT tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay? (nội dung không quá 1.500 từ).

2. Hình thức: Thi viết

3. Yêu cầu:

- Mỗi người chỉ được tham gia một bài dự thi. Bài dự thi có thể của một tác giả hoặc nhóm tác giả.

- Bài dự thi phải được trình bày bằng tiếng Việt (chữ nổi đối với người khiếm thị), có thể được viết tay hoặc đánh máy (khuyến khích các bài dự thi viết tay). Không chấp nhận bản sao, bản photocopy.

- Bài dự thi trả lời theo thứ tự bộ câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi đề ra; hình thức trình bày sạch, đẹp, khoa học; Ban Tổ chức khuyến khích những bài thi có cách trình bày độc đáo, sưu tầm những hình ảnh và tư liệu quý...

- Hình thức bài thi: Trang đầu tiên của bài dự thi (trang bìa) ghi rõ: “Bài dự thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang Thanh Hoá 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” và các thông tin liên quan đến người dự thi bao gồm: Họ và tên, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tuổi, địa chỉ, địa chỉ Email, số điện thoại (nếu có) của người dự thi.

- Bài dự thi được đánh số trang theo thứ tự và đóng lại thành tập.

- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài thi để bịa đặt, xuyên tạc lịch sử, truyền thống tốt đẹp của quân và dân Thanh Hóa; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

4. Đối tượng dự thi

           Là cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP, DQTV, DBĐV; cựu chiến binh; cựu TNXP; học sinh, sinh viên; cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên; nhân dân trong và ngoài tỉnh.

III. THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP, NƠI NHẬN BÀI THI

1. Thời gian

- Ngày 10/4/2017: Phát động cuộc thi; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị các nội dung liên quan đến cuộc thi.

- Từ ngày 10/7 đến 10/9/2017: Ban Tổ chức tiếp nhận bài dự thi do các cơ quan, đơn vị gửi về.

- Từ ngày 11/9 đến 30/9/2017: Ban Giám khảo chấm bài dự thi cấp Bộ CHQS tỉnh; tổng hợp kết quả cuộc thi, lập danh sách những tập thể, cá nhân đoạt giải báo cáo Ban Tổ chức cuộc thi cấp Tỉnh.

         - Tổng kết và trao giải Cuộc thi: Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh và đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng (Tháng 10/2017).

  2. Phương pháp

- Căn cứ vào kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn, hội triển khai cuộc thi rộng rãi, đạt hiệu quả cao.

- Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức phát động, triển khai cuộc thi sâu, rộng trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương, Hội cựu chiến binh, cựu TNXP; đoàn viên, thanh niên; học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

3. Nơi nhận bài thi

- Người dự thi thuộc ngành, đoàn thể nào thì nộp bài dự thi theo ngành dọc về ngành đoàn thể cấp huyện. Ngành, đoàn thể cấp huyện tổng hợp và nộp bài dự thi về Ban CHQS cùng cấp; đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả về ngành, đoàn thể mình cấp tỉnh. 

- Ban Tổ chức cuộc thi cấp Bộ CHQS tỉnh chỉ tiếp nhận các bài dự thi chất lượng cao của Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố và tương đương; các bài thi còn lại lưu tại cơ quan, đơn vị (Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiến hành phúc tra số lượng bài thi).

-  Cơ quan Thường trực nhận bài thi: Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa: Địa chỉ: (Số 42 Đại lộ Lê Lợi- Phường Điện Biên - Thành phố Thanh Hoá); nếu gửi qua đường Bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Bài tham gia cuộc thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang Thanh Hoá 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” và ghi rõ nơi gửi, nơi nhận.

 

          IV. THANG ĐIỂM VÀ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Thang điểm và cách xếp loại:

Điểm chấm bài dự thi áp dụng theo thang điểm 100, cụ thể:

+ Bài thi đạt điểm giỏi: Từ 80 đến 100 điểm.

+ Bài thi đạt điểm khá: Từ 65 đến dưới 80 điểm.

+ Bài thi đạt yêu cầu: Từ 50  đến dưới 65 điểm

+ Không đạt: Dưới 50 điểm.

2. Giải thưởng

a) Đối với cấp Bộ CHQS tỉnh:

Bộ CHQS tỉnh tổ chức tổng kết và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi (tập thể có nhiều bài dự thi đạt giải; cá nhân có bài thi chất lượng tốt nhất).

- Giải tập thể: Gồm giấy chứng nhận của Bộ CHQS tỉnh kèm theo tiền thưởng.

+ 01 giải nhất, trị giá 3.000.000 đồng.

+ 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

+ 02 giải ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

- Giải cá nhân: Gồm giấy chứng nhận của Bộ CHQS tỉnh kèm theo tiền thưởng.

+ 01 giải nhất, trị giá 3.000.000 đồng.

+ 03 giải nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

+ 05 giải ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

+ 15 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

b) Đối với cấp cơ sở: Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố chấm điểm và tổ chức trao giải cho các bài thi đạt chất lượng cao ở cấp mình.

         * Lưu ý:

- Những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện tại cơ sở, Ban tổ chức cuộc thi cấp Bộ CHQS tỉnh sẽ tổ chức họp, thống nhất, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

         - Ban Tổ chức cuộc thi cấp Bộ CHQS tỉnh không trả lại bài dự thi của các tổ chức và cá nhân tham gia cuộc thi.

- Các trường hợp vi phạm các quy định mà Thể lệ ban hành sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.

         - Mọi khiếu nại về kết quả cuộc thi, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi về Cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cấp Bộ CHQS tỉnh (qua Ban Tuyên huấn -Phòng Chính trị) chậm nhất 10 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng.

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành cho đến khi kết thúc Cuộc thi. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các cá nhân, tập thể tham gia dự thi viết bài tìm hiểu “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” thực hiện đúng Thể lệ này/.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa