A- A+
Kỷ niệm 147 năm Ngày sinh V.I Lênin (22-4-1870 – 22-4-2017): Những chỉ dẫn của Lênin về công tác xây dựng Đảng vẫn còn nguyên giá trị
V.I.Lênin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Mát-xcơ-va trước các đơn vị tham gia khóa huấn luyện quân sự toàn dân, ngày 25-5-1919.
(THO) - Ngày 22-4, giai cấp vô sản và nhân loại tiến bộ kỷ niệm 147 năm Ngày sinh V.I Lênin (22-4-1870 – 22-4-2017) - vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản và toàn thể nhân loại cần lao trên toàn thế giới. Người đã vận dụng thành công những lý luận của Mác - Ăngghen và xây dựng những lý luận đó trong thực tiễn để trở thành Chủ nghĩa Mác - Lênin.
Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Lênin đã có những cống hiến to lớn cho bước phát triển của xã hội loài người. Những nền tảng của lý luận Mác - Lênin đã được nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới tiếp thu và vận dụng vào điều kiện cách mạng thực tiễn ở mỗi nước. Một trong những tư tưởng của Lênin vẫn còn nguyên giá trị thời đại, đó là công tác xây dựng Đảng. Để làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy lãnh đạo, Lênin đặc biệt chú trọng việc tăng cường kỷ luật Đảng, gắn liền với công tác giáo dục lý tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên, nhất là những đảng viên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đây là vấn đề có ý nghĩa sinh tử đối với vận mệnh của một Đảng Cộng sản không chỉ trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, mà đặc biệt là khi Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền. Người khẳng định, trước hết cán bộ, đảng viên phải giác ngộ về lý tưởng cộng sản, trung thành vô hạn với chủ nghĩa Mác, với sự nghiệp của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì mục tiêu cách mạng của giai cấp công nhân và hạnh phúc của nhân dân lao động. Đảng viên đảm đương trọng trách lãnh đạo, quản lý đất nước, phải biết tự mình làm gương cho quần chúng về mọi mặt, nâng cao trình độ nhận thức lý luận và vận dụng vào thực tiễn, không ngừng trau dồi chuyên môn, tư duy sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lênin nêu một vấn đề có tính nguyên tắc là, đánh giá và sử dụng cán bộ, đảng viên chủ yếu phải dựa trên việc làm chứ không chỉ căn cứ trên lời nói của họ, gắn với nhiệm vụ, cấp bậc và chức quyền họ đảm nhiệm. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tệ quan liêu, tham nhũng, hối lộ, chống sự không minh bạch, thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm... trong công việc cũng như trong cuộc sống, đoạn tuyệt với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội; đồng thời phải tự đặt cho mình nhiệm vụ: “Một là học tập, hai là học tập, ba là học tập mãi và cơ bản là phải làm cho học thức không nằm trên giấy hoặc là một lời nói theo mốt nữa”(1). Người cũng chỉ rõ, chống quan liêu là công việc rất khó khăn, vì “chủ nghĩa quan liêu là ung nhọt nguy hiểm nhất trong Đảng và trong các cơ quan Nhà nước. Muốn đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu, chúng ta phải lôi cuốn quần chúng tham gia cuộc đấu tranh đó”. Do vậy, chống quan liêu là quá trình lâu dài và một biện pháp cần thực hiện là không để cán bộ ở quá lâu một vị trí lãnh đạo, mà phải luôn luân chuyển cán bộ, phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, lựa chọn đúng cán bộ và thử thách nghiêm ngặt, không tùy tiện đưa người vào bộ máy của Đảng và Nhà nước. Để giữ gìn, củng cố và nâng cao sức chiến đấu, sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, Lênin yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình một cách thẳng thắn, trung thực mang tính xây dựng.

Có thể nói, những cống hiến về lý luận và thực tiễn của Lênin trong công tác xây dựng Đảng như đã nêu, là những chỉ dẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng ta về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng đang tích cực nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” vào thực tiễn cuộc sống.  Đây là nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và cũng là nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nhận rõ tính chất khó khăn, phức tạp của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, Trung ương Đảng xác định mỗi cá nhân và tập thể phải quyết tâm rất lớn, phải có nỗ lực rất cao, phấn đấu bền bỉ, kiên trì với những biện pháp thật kiên quyết, tích cực. Đây có thể coi là sự thể hiện nổi bật nhất sự vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn quan trọng của Lênin trong công tác xây dựng Đảng. Đối với Đảng ta, việc tiến hành củng cố, xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực, kiên quyết, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt là vấn đề hệ trọng sống còn của Đảng, của chế độ, là cách làm thiết thực nhất thể hiện sự trung thành, sáng tạo đối với học thuyết Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

 

Ths. Đinh Thị Bình
(Trường Chính trị tỉnh) 

(1) V.I Lênin, Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, tập 41, tr.6.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa