A- A+
Giao ban công tác kiểm tra, giám sát tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Thủy.
(THO) - Thận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, những năm qua, Huyện ủy Cẩm Thủy và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác KTGS của Đảng. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Cẩm Thủy đã tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS; đồng thời tập trung chỉ đạo UBKT các cấp, các ban của Đảng và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. UBKT huyện ủy xác định rõ các nội dung, đối tượng và thời gian thực hiện KTGS theo chuyên đề, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị. Năm 2016 và 2 tháng đầu năm 2017, UBKT các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới theo chuyên đề 115 cuộc, trong đó ban thường vụ huyện ủy kiểm tra 18 cuộc, cấp ủy cơ sở kiểm tra 97 cuộc; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp giám sát 244 tổ chức đảng cấp dưới và 827 đảng viên. Nội dung KTGS được tập trung ở một số lĩnh vực trọng tâm, như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đã được giao, thuê đất cho các dự án của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện; việc thực hiện quy chế làm việc, xây dựng nông thôn mới; Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2020 ở một số địa phương, đơn vị... UBKT các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm 11 đảng viên, kết luận 11 đảng viên vi phạm, trong đó thi hành kỷ luật 10 đảng viên (khiển trách 3, cảnh cáo 4, cách chức 1 và khai trừ khỏi Đảng 2). Quá trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm bảo đảm đúng quy trình, xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên vi phạm, đã có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm. Bên cạnh đó, UBKT huyện ủy và cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên và chuyên đề đối với 368 cán bộ, đảng viên. Qua giám sát, có 418 đồng chí thực hiện tốt, 43 đồng chí thực hiện chưa tốt. Công tác giải quyết đơn, thư, tố cáo, khiếu nại được thực hiện kịp thời, bảo đảm quy định của Điều lệ Đảng và quy định hiện hành... Thông qua công tác KTGS, đã chỉ ra những ưu, khuyết điểm giúp cho các tổ chức cơ sở đảng, các đồng chí cán bộ, đảng viên đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân, khắc phục những hạn chế tồn tại, đề ra các giải pháp tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt công tác KTGS trong thời gian tới, đồng chí Hà Văn Vinh, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cẩm Thủy, cho biết: UBKT các cấp sẽ tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác KTGS theo Điều 30 Điều lệ Đảng và thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng quy định. Chủ động phát hiện và tích cực thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chú trọng KTGS cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm.   

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa