A- A+
Mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Tây Hồ. Ảnh: Lê Hà
(THO) - Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đều được nghiêm túc quán triệt thực hiện nội dung và triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị. Tùy theo nhiệm vụ được giao, từng cán bộ, đảng viên CCVC đăng ký nội dung công việc hoặc giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến về tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, lề lối làm việc và cam kết thực hiện.
Do thực hiện quy chế dân chủ cơ sở chưa được phát huy, nhân dân không được trực tiếp tham gia bàn bạc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phát triển của địa phương... đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn, đơn thư vượt cấp, làm cho nhiều năm tình hình chính trị của xã Tây Hồ (Thọ Xuân) không ổn định, nhân dân mất niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

Trước thực trạng trên, sau đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với sự quan tâm của Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tây Hồ được kiện toàn và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng ủy viên, trong đó nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Thọ Xuân về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức, viên chức”, tình hình địa phương từng bước được ổn định. Với quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC xã Tây Hồ đã thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc, thái độ phục vụ công dân, doanh nghiệp và được thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, người dân được tham gia ý kiến, được giám sát các chương trình phát triển của địa phương... Đồng chí Nguyễn Khắc Trung, Bí thư Đảng ủy xã Tây Hồ cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 01, vai trò lãnh đạo của người đứng đầu được phát huy, tự bản thân mỗi đồng chí lãnh đạo đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, các chi bộ đều phải chấn chỉnh tinh thần, thái độ, đạo đức và trách nhiệm với công việc trước tổ chức, trước nhân dân”. Với vai trò là bí thư đảng ủy xã được luân chuyển từ địa phương khác về, đồng chí Hoàng Khắc Trung đã dành thời gian sâu sát cơ sở, để vừa tranh thủ ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, CCVC, lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí... vừa vận động các tầng lớp nhân dân cùng nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương để sớm ổn định tình hình, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm của cán bộ, đảng viên để lấy lại niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Năm 2016, xã Tây Hồ đã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống người dân được nâng cao.

Xuất phát từ việc một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp trên; một số công việc nêu trong các chương trình hành động, nghị quyết của Đảng, chưa được chính quyền các cấp triển khai đúng tiến độ; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở chưa được phát huy... ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả giải quyết công việc chưa cao, làm mất niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp, nên ngay đầu nhiệm kỳ 2015-2020, ban thường vụ huyện ủy đã ban hành Chỉ thị 01 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên CCVC”, nhằm nâng cao trình độ, năng lực, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ và phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, chính quyền trong tình hình mới. Với tinh thần đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đều được nghiêm túc quán triệt thực hiện nội dung và triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị. Tùy theo nhiệm vụ được giao, từng cán bộ, đảng viên CCVC đăng ký nội dung công việc hoặc giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến về tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, lề lối làm việc và cam kết thực hiện. Sau hơn 1 năm, tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC huyện Thọ Xuân đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, thể hiện rõ ở kết quả thực hiện công việc, được nhân dân, doanh nghiệp đồng tình cao. Nhiều xã, cơ quan trên địa bàn huyện trước đây cán bộ, đảng viên, CCVC còn chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý điều hành thực hiện công việc; đạo đức nghề nghiệp có lúc, có nơi chưa chuẩn mực; còn tình trạng đi muộn về sớm... thì nay tình trạng trên đã được chấn chỉnh kịp thời: thời gian làm việc luôn đảm bảo theo quy định của Nhà nước, lấy hiệu quả công việc để đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ, không còn tình trạng cán bộ, công chức đi làm muộn, về sớm; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, trách nhiệm, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, đảng viên, CCVC khi thi hành công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên, CCVC thuộc quyền quản lý trực tiếp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từ đó  từng bước tạo được sự tập trung, thống nhất, quyết liệt trong hành động, kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, giải quyết công việc đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đúng quy định pháp luật, không đùn đẩy, né tránh công việc. Những chuyển biến căn bản, tích cực của Chỉ thị 01 đã góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 26/27 chỉ tiêu trong năm 2016. Nổi bật là thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 2 xã so với kế hoạch và là năm có số lượng các xã về đích nông thôn mới cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 18 xã. Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các chương trình dự án đúng tiến độ, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 14 dự án, trong đó có 2 dự án may công nghiệp tại xã Tây Hồ và Xuân Trường. Nhiều chương trình phát triển kinh tế như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi ngành nghề phù hợp, xây dựng thương hiệu sản phẩm... được các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Với kết quả trên, huyện Thọ Xuân đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 01 gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu năm 2017 có 9 xã về đích nông thôn mới.

Câu hỏi

Lựa chọn
Chọn
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa