A- A+
(THO) - Với chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp trong huyện Như Thanh luôn tích cực vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các ngành nghề, phát triển kinh tế trang trại... Phối hợp với các tổ chức thành viên, chủ động hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay, từ các chương trình, dự án...

Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho người dân như: Mô hình trồng cây bí xanh, ớt xuất khẩu, mía nguyên liệu, rau màu... Ngoài ra, MTTQ các cấp trong huyện còn tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, vận động các tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ người nghèo.

 Trong những năm qua, MTTQ các cấp của huyện đã vận động được nhiều tổ chức hỗ trợ để nâng cấp xây dựng, sửa chữa được gần 200 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, MTTQ các cấp trong huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để tạo sự chyển biến mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.

Trong vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM), MTTQ các cấp trong huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, trong đó chú trọng vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, các tiêu chí của chương trình XDNTM. MTTQ huyện Như Thanh đã nỗ lực thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Việc gì mang lại lợi ích cho dân thì dù có khó mấy cũng phải làm”, để tập trung vào thực hiện các tiêu chí khó.  Chỉ tính riêng trong năm 2016, huyện Như Thanh đã huy động 240,325 tỷ đồng phục vụ XDNTM, trong đó nguồn lực huy động từ nhân dân chiếm 58,3%. Toàn huyện đạt bình quân 13,5 tiêu chí NTM/xã, có 5 xã đạt chuẩn NTM là Xuân Du, Yên Thọ, Phú Nhuận, Hải Vân, Hải Long và 26 thôn đạt chuẩn thôn NTM.

Thời gian tới, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; thường xuyên quan tâm, phát hiện xây dựng nhân tố mới, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và nhân rộng điển hình; đổi mới nội dung và phương thức các phong trào thi đua; tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng huyện Như Thanh ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa