A- A+
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo Trung ương và tỉnh Thanh Hóa
(THO) - Ngày 20-2, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Chí Dũng, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.
Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

   
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các đồng chí trong đoàn tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2010 - 2015 và năm 2016; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và giai đoạn 2016 – 2020; một số đề xuất, kiến nghị. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm  giai đoạn 2011 - 2015 đạt 11,4% (theo phương pháp mới (GRDP) ước đạt 8,2%), cao nhất trong gần 30 năm đổi mới. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, có bước đột phá. Công tác vận động, xúc tiến đầu tư được đổi mới; đã thu hút được các dự án lớn như: Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Nhiệt điện Nghi Sơn 1, 2; Cảng gang thép Nghi Sơn; Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn,...

    
Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; có 25/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9,05%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, cao hơn so với cùng kỳ và cao nhất khu vực Bắc Trung bộ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tốt nhất trong nhiều năm gần đây; QP-AN, trật tự xã hội được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện lớn, quan trọng của tỉnh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

      
Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có một số dự án giao thông rất quan trọng, thông thương, liên kết với các vùng, miền của cả nước và liên kết với các vùng của tỉnh Thanh Hóa, đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và được tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; tỉnh đề nghị Chủ tịch nước có ý kiến với Chính phủ xem xét đưa vào các chương trình, dự án Trung ương hỗ trợ có mục tiêu hoặc các nguồn vốn ODA để sớm triển khai thực hiện; đề nghị Chủ tịch nước có ý kiến với Chính phủ quan tâm bố trí số vốn còn thiếu trong giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách Trung ương để sớm thông tuyến đường bộ ven biển, tăng tính kết nối, phát triển các khu vực ven biển; quan tâm cho đô thị động lực Tĩnh Gia, Thanh Hóa được tham gia thực hiện dự án Chuỗi đô thị động lực Ninh Bình - Tĩnh Gia - Kỳ Anh; nâng cửa khẩu phụ Khẹo thành cửa khẩu chính và là cửa khẩu Quốc tế sau năm 2020…Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.

      
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời khẳng định, trong giai đoạn 2010 - 2015 và năm 2016 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đa dạng, khó dự báo, kinh tế - xã hội trong nước còn khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần triển khai thực hiện quyết liệt các chủ trương, chính sách mà Trung ương và tỉnh đã ban hành. 
Khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để đưa Thanh Hóa phát triển kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; chú trọng phát triển theo chiều sâu để nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh; lựa chọn và ưu tiên nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế động lực để tạo sức lan toả phát triển chung của cả tỉnh; tăng cường phối hợp, liên kết với các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước để phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Ưu tiên nguồn lực để tập trung phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn trở thành khu kinh tế trọng điểm của cả nước. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững, gắn với bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới. Phát triển các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)... Về những kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao cho các bộ, ngành có liên quan của Trung ương phối hợp với tỉnh Thanh Hóa để xem xét giải quyết.


Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Chủ tịch nước và đoàn công tác.

    
Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương trong quá trình phát triển của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hứa sẽ đoàn kết một lòng, tập trung, nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đồng chí Chủ tịch nước giao phó.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa