A- A+
(THO) - Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” được ban hành, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung triển khai, quán triệt nghiêm túc bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện và tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí (PCTN, LP) trong toàn tỉnh.
Qua 10 năm thực hiện nghị quyết (2007 – 2016), công tác PCTN, LP trong toàn tỉnh đạt được những kết quả bước đầu, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng được tăng cường, công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực, số vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, xử lý tăng (trong 10 năm toàn tỉnh khởi tố điều tra, truy tố và xét xử 83 vụ, 157 bị can). Các cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh đã nhận thức đầy đủ hơn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình đối với công tác PCTN, LP. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên trong công tác PCTN, LP. Những kết quả trong đấu tranh PCTN, LP theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)  đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những  kết quả tích cực đạt được, tình trạng  tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi, lĩnh vực  nảy  sinh tham nhũng ngày càng mở rộng, xuất hiện ở nhiều ngành, nhiều cấp... làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ. 

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Tỉnh ủy đã rút ra những bài học kinh nghiệm đó là: Phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về công tác PCTN, LP. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên, coi trọng công tác giám sát của các cơ quan dân cử, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân trong PCTN, LP. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng đối với công tác PCTN, LP; chú trọng hiệu quả công tác  kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện dân chủ cơ sở gắn với công tác PCTN, LP.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, LP gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương,  Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, nhân dân  nhất là ở cơ sở về vị trí, vai trò, tác dụng của nhiệm vụ PCTN, LP, thấy rõ PCTN, LP là quyền lợi và trách nhiệm cơ bản của đảng viên, công dân, các tổ chức đảng. Hiểu rõ đấu tranh PCTN, LP là việc khó khăn, phức tạp, phải làm thường xuyên và nghiêm túc, lâu dài, nhằm phát huy dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực sự có quyết tâm chính trị cao trong PCTN, LP bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đấu tranh PCTN, LP.

Lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đây là biện pháp quan trọng đầu tiên để ngăn ngừa tham nhũng. Tăng cường phối hợp công tác giữa các cơ quan: ủy ban kiểm tra, thanh tra, công an, viện kiểm sát, tòa án, trong đấu tranh PCTN, LP; tăng cường giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân trong PCTN, LP. Xử lý nghiêm minh, kịp thời và công khai những mức hình phạt thích đáng đối với các hành vi tham nhũng, lãng phí; tội phạm tham nhũng phải được đưa ra xét xử công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội, kiên quyết khắc phục tình trạng “giơ cao, đánh khẽ”, dứt khoát không  tạo ra “vùng cấm” trong việc xét xử tội phạm tham nhũng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, giám sát của nhân dân và dư luận xã hội, của báo chí, công luận trong công tác đấu tranh PCTN, LP.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa