A- A+
Cán bộ bộ phận một cửa xã Cẩm Phong (Cẩm Thủy) hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính.
(THO) - Phòng ngừa tham nhũng là một trong những nội dung lớn của Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN). Không thể phủ nhận rằng từ khi Luật PCTN được ban hành, công tác phòng ngừa tham nhũng đã mang lại những hiệu quả tích cực.
Đánh giá kết quả công tác PCTN năm 2016, UBND tỉnh cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tiếp tục được quan tâm, với quyết tâm chính trị cao. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN gắn với triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng được đẩy mạnh.

Trong năm qua, 6 giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ. Các cấp, các  ngành, cơ quan, đơn vị Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, khoán định mức; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, phương tiện Nhà nước và công tác tổ chức cán bộ. Nhiều đơn vị đã chủ động ban hành tiêu chí đánh giá bổ nhiệm cán bộ; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ nhằm tăng cường chất lượng hoạt động, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm  nguồn vốn, tài sản Nhà nước, phòng ngừa tham nhũng. Toàn tỉnh ban hành mới 401 văn bản; sửa đổi, bổ sung  222 văn bản liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 108 cuộc kiểm tra, qua kiểm tra phát hiện 24 vụ vi phạm, 63 người vi phạm phải xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên rà soát thủ tục hành chính (TTHC) nhằm phát hiện những điểm bất cập, chưa phù hợp để bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ giải quyết công việc; công bố kịp thời, công khai, đúng quy định các TTHC mới ban hành; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Trong năm qua, có 554 người được chuyển đổi vị trí công tác theo quy định nhằm phòng ngừa tham nhũng.  Tỷ lệ  cơ quan, đơn vị tổ chức kê khai tài sản thu nhập và công khai bản kê khai thu nhập tài sản theo quy định cao hơn so với năm 2015. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức được coi trọng hơn. Trong năm 2016, có 7 cán bộ, công chức vi phạm đã bị xem xét, xử lý nghiêm túc...

Công tác thanh tra PCTN ngày càng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm trong một số lĩnh vực. Toàn tỉnh đã triển khai 144 cuộc thanh tra hành chính, kết thúc thanh tra trực tiếp 113 cuộc, ban hành 112 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế 37,437 tỷ đồng và 109.387 m2 đất, kiến nghị thu hồi 17,498 tỷ đồng và 5.265 m2 đất, kiến nghị khác 19,760 tỷ đồng và 103,777 m2 đất, đã thu hồi được 13,504 tỷ đồng. Ngoài ra, thanh tra chuyên ngành các sở, ngành đã tiến hành 676 cuộc, đối với 3.244 cá nhân và 1.399 tổ chức; kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Có thể thấy việc triển khai các giải pháp phòng ngừa, từng bước được hoàn thiện qua từng năm đã góp phần từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực PCTN.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, đáng chú ý là những hạn chế, tồn tại trong công tác PCTN kéo dài nhiều năm nhưng chậm được khắc phục. Đó là vẫn còn một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng triển khai  tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc, hiệu quả thấp. Việc tự phát hiện hành vi tham nhũng còn hạn chế. Số lượng thông tin, tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng của quần chúng nhân dân chưa nhiều... Trong năm qua, tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý, xét xử 5 vụ, 8 bị cáo. Trong số tài sản tham nhũng gây thiệt hại do tham nhũng được phát hiện hơn 1,64 tỷ đồng, mới thu hồi được 74 triệu đồng, còn hơn 1,57 tỷ đồng không thể thu hồi khắc phục được.

Thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng ta trong cuộc chiến chống tham nhũng,  tại phiên họp thứ 11  Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN ngày 28-12-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Muốn làm tốt hơn công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực, phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa”. 

Bởi vậy, triển khai nhiệm vụ công tác PCTN năm 2017, mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 21–KH/TU ngày 29-6-2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50–CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Phát huy tính tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  Cần phải triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn các giải pháp PCTN, trong đó khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém của các giải pháp đã thực hiện trong những năm qua. PCTN chỉ thật sự hiệu quả khi tăng cường trách nhiệm cá nhân trong thực hiện công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Phát huy quy chế dân chủ, tạo điều kiện  để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, tích cực tham gia PCTN...

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa