A- A+
(THO) - Ngày 28-3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa MTTQ với các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và Sở Giao thông - Vận tải (GTVT).
Nội dung chương trình phối hợp công tác giữa MTTQ với các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2014-2016 gồm triển khai hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua; hoạt động giám sát và phản biện xã hội; nắm bắt tình hình, tập hợp ý kiến của nhân dân; phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ, công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại, kiều bào. Qua đó, tạo sự phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của MTTQ và đặc thù, thế mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh để triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của mặt trận và các đoàn thể, tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng, nhất là ở địa bàn dân cư.

Chương trình phối hợp về thực hiện giám sát của cộng đồng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông giữa MTTQ và Sở GT-VT, giai đoạn 2014-2019 nhằm phát hiện, xử lý kịp thời việc làm gây lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình, xâm hại lợi ích cộng đồng; góp phần tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công trình giao thông do Sở GT-VT làm chủ đầu tư.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán