A- A+
Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp.
(THO) - Sáng 8-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Nam, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý, là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước. Hiến pháp phản ánh ý chí, nguyện vọng, lợi ích của toàn dân tộc. Thông qua Hiến pháp, tư tưởng quyền lực thuộc về nhân dân được khẳng định, nhân dân trao quyền cho các cơ quan Nhà nước, bảo đảm tính hợp pháp của việc thực hiện quyền lực Nhà nước. Sau 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, Quốc hội khóa XIII đã quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để phù hợp với thời kỳ phát triển mới. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thu hút sự quan tâm sâu sắc và nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong cả hệ thống chính trị.

 Hiến pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014. Để việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị khẩn trương thi hành. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có liên quan trực tiếp và ảnh hưởng sâu rộng đến toàn hệ thống chính trị và tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bởi vậy, quá trình triển khai thi hành Hiến pháp đòi hỏi sự tham gia tích cực, nghiêm túc của nhân dân, tất cả các cấp, các ngành, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phổ biến Chỉ thị số 32-CT/T.Ư của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp và định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, trình bày báo cáo về “Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”; đồng chí Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trình bày Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

Sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Mai Văn Ninh đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh cần tiếp thu ý kiến chỉ đạo, nắm vững các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương để khẩn trương triển khai thực hiện. Trước mắt, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nội dung tuyên truyền phải nêu bật những điểm mới trong việc sửa đổi trong Hiến pháp, có kế hoạch tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp về Hiến pháp. Việc triển khai tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp sẽ được tiến hành trong suốt năm 2014 và những năm tiếp theo. Các sở, ban, ngành cần rà soát, sửa đổi và khi ban hành các văn bản mới cần phải phù hợp với Hiến pháp; chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện một cách hiệu quả, đồng bộ và phải cụ thể hóa từng nội dung công việc để phù hợp với từng địa phương, đơn vị trong tỉnh, góp phần đưa Hiến pháp sớm đi vào cuộc sống.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán