A- A+
Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tham gia tiếp sức mùa thi.

(THO) - Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho học sinh, sinh viên (HSSV), những năm qua, các trường học trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển Đảng trong HSSV, tạo điều kiện cho các em sớm giác ngộ lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong mọi hoạt động.
Ví như Trường Đại học Hồng Đức, bên cạnh công tác đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trường luôn quan tâm tới công tác phát triển Đảng trong HSSV. Hàng năm, chi bộ các khoa đều đưa công tác phát triển Đảng vào kế hoạch ngay từ đầu năm học để có kế hoạch theo dõi, chỉ đạo thực hiện; các lớp đều phát động HSSV đăng ký thi đua, phấn đấu rèn luyện, học tập đạt thành tích cao nhất. Để bảo đảm chất lượng đảng viên ngày càng cao, đảng ủy đã xây dựng và hướng dẫn thực hiện một số tiêu chuẩn cụ thể việc xem xét, kết nạp Đảng đối với cán bộ, giảng viên, giáo viên và SV. Trong đó, tiêu chuẩn cụ thể đối với HSSV phải là những HSSV ưu tú, có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng; tiêu biểu trong các phong trào học tập, tu dưỡng, rèn luyện, có ảnh hưởng tích cực trong phong trào HSSV; gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, trong học tập tính đến thời điểm kết nạp Đảng, điểm trung bình chung phải đạt từ 2.5 trở lên (theo thang điểm 4); tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu theo quy định; điểm rèn luyện các năm phải đạt từ 0,8 trở lên... Theo thống kê hàng năm, Trường Đại học Hồng Đức có từ 300 đến 350 HSSV được theo học các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó có từ 50 đến 70 em được kết nạp Đảng. Các HSSV được kết nạp luôn phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt và các phong trào trong nhà trường.

Cùng với Trường Đại học Hồng Đức, thời gian qua đảng ủy các trường luôn coi trọng việc giáo dục nâng cao trình độ, nhận thức mọi mặt cho HSSV; đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các chi bộ, nhất là đoàn thanh niên trong việc tập hợp, giáo dục, phát động các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao và các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Nhiều phong trào thi đua, chương trình công tác do đảng ủy, ban giám hiệu và đoàn thanh niên triển khai thực hiện và phát động như đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “hai không” với bốn nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường nền nếp học tập, công tác nội trú, ngoại trú trong HSSV; phong trào nghiên cứu khoa học; rèn luyện phấn đấu vì ngày mai lập nghiệp đã được đông đảo HSSV các trường hưởng ứng, nhiệt tình tham gia. Bên cạnh đó, đảng ủy các trường đã có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng ủy viên phụ trách các chi bộ khối nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của SV để uốn nắn kịp thời những biểu hiện chưa chuẩn trong nhận thức và hành động. Đồng thời, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm thu hút HSSV tham gia như, tiếp sức mùa thi, SV tình nguyện hè, hiến máu nhân đạo, tuyên truyền pháp luật, tham gia thực hiện an toàn giao thông... Việc lựa chọn, giới thiệu HSSV xem xét kết nạp Đảng được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai từ chi đoàn, liên chi đoàn. Đối với những HSSV được đưa vào diện xem xét kết nạp ngoài đạt tiêu chuẩn về tư tưởng, đạo đức, kết quả học tập, phải tham gia tích cực  các hoạt động, phong trào do nhà trường và đoàn thanh niên phát động và phải có giấy khen của đoàn trường hoặc hội SV. Bình quân hàng năm trong các trường học có khoảng gần 1.000 HSSV được theo học các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, gần 200 HSSV được kết nạp, trong đó tập trung nhiều ở Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch... Những SV khi trở thành đảng viên đều khẳng định được vai trò tiền phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, tác động tích cực đến quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trong HSSV vẫn gặp một số khó khăn, như: Chất lượng đầu vào của các trường thấp, tỷ lệ học sinh khá không cao, trong khi đó một số em vẫn chưa tích cực, năng nổ trong các phong trào của nhà trường. Mặt khác, nhiều học sinh trung cấp đạt thành tích nổi trội trong học tập và hoạt động phong trào nhưng lại không được đưa vào diện quy hoạch, tạo nguồn do thời gian học tập ngắn (hai năm). Ðối với SV các lớp liên kết, ngoài thời gian học tập trung, SV phải đi làm hoặc về quê,  nên việc tập hợp, vận động tham gia hoạt động phong trào gặp không ít khó khăn. Nhiều SV khi đã trải qua thời gian thử thách, được học tập nhận thức về Ðảng nhưng khi học xong, ra trường, chuyển đi nơi khác làm việc, học tập tiếp cho nên không kết nạp được...

Ðể nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong HSSV, các cấp ủy chi bộ, đảng bộ nhà trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn đối tượng để bồi dưỡng, giới thiệu cho Ðảng xem xét, kết nạp; tạo môi trường phấn đấu lành mạnh để quần chúng có cơ hội cống hiến, trưởng thành; thống kê số lượng HSSV theo học tại trường đã được bồi dưỡng kết nạp đảng viên từ các đơn vị để có kế hoạch tiếp tục phân công cán bộ, đảng viên hướng dẫn, giúp đỡ sớm hoàn thành hồ sơ kết nạp Ðảng. Ðoàn thanh niên cần phối hợp với các hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động phong phú, đa dạng, tạo điều kiện để HSSV cống hiến, rèn luyện, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực giới thiệu cho  chi bộ bồi dưỡng, kết nạp Ðảng.

 

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán