A- A+
(THO) - Ngày 18-7, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy - Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (BQLKKTNS) để thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 02 –NQ/TU của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Qua quá trình kiểm tra tại BQLKKTNS về  thực hiện Nghị quyết 02 – NQ/TU, đoàn kiểm tra đã có  kết quả kiểm tra đánh giá sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 02. Theo đó, thời gian qua, Đảng ủy và lãnh đạo BQL KKTNS đã triển khai, quán triệt tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết. Thông qua việc học tập, quán triệt nghị quyết, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. BQL đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư, giải phóng mặt bằng, thực hiện tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng trong KKTNS và các khu công nghiệp khác, công tác quản lý quy hoạch, quản lý doanh nghiệp, lao động đã đạt được những kết quả bước đầu, từng bước xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư vào khu kinh tế. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, như: Công tác cải cách thủ tục hành chính do bộ phận một cửa chưa có phòng làm việc riêng nên ảnh hưởng đến công tác lưu trữ, quản ly, theo dõi hồ sơ, sổ sách có lúc, có việc còn bất cập. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO chưa đồng bộ, quyết liệt. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức trong BQL vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Đảng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của lãnh đạo BQL vào báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn. Để phát huy ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, hạn chế  trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 02, đồng chí  đề nghị BQLKKTNS tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện nội dung Nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ tỉnh; rà soát, bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nội dung về cải cách thủ tục hành chính; tăng cường giám sát chất lượng công trình, làm tốt công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án thực hiện chậm, kiên quyết xử lý các dự án không  bảo đảm cam kết hợp đồng, phối hợp với các ngành, các cấp giải quyết dứt điểm những vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của các phòng, ban chức năng và cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Sau buổi làm việc, đoàn kiểm tra sẽ hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết luận.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán