A- A+
Mặt bằng mới ở phường Ba Đình (thị xã Bỉm Sơn) đang được triển khai.

(THO) - Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn được ban chỉ đạo cấp tỉnh đánh giá đạt yêu cầu đề ra.
Trên cơ sở những nội dung cơ bản nghị quyết yêu cầu, ngay sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; hội nghị tiếp thu ý kiến góp ý, giải trình, Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy đã ban hành Hướng dẫn và Kế hoạch số 93/KH-TU, ngày 11-1-2013 về khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. BTV Thị ủy cũng chỉ đạo thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, tiến hành thanh tra, kiểm tra các nội dung về công tác tổ chức cán bộ, về tư tưởng, về giáo dục chính trị, đạo đức lối sống; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện Quy định 76 cũng như những nội dung mà báo cáo tự kiểm điểm của BTV Thị ủy còn nêu có dư luận, còn băn khoăn, chưa rõ ràng...

Với hai nội dung chính được coi là “nổi cộm” cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng, BTV Thị ủy đã đề xuất với ban chấp hành (BCH) đảng bộ xây dựng hệ thống văn bản của Thị ủy và thực hiện các khâu của công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tế. Với tinh thần trên, BTV đã tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình hành động của BCH đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-T.Ư và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-T.Ư về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Bám sát nội dung, yêu cầu các chương trình hành động, BTV chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát  lại công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trên cơ sở nguyên tắc vừa bảo đảm tiêu chuẩn, vừa bảo đảm cơ cấu, số lượng, trong đó tiêu chuẩn được đặt lên hàng đầu. Sau khi rà soát, BTV tiến hành xem xét, đánh giá, từng bước sắp xếp lại cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy năng lực, sở trường, kiên quyết không để tình trạng cán bộ yếu chuyên môn, thiếu năng lực thực tiễn, yếu về phẩm chất đạo đức và trách nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể cũng như các phòng, ban ở cả cấp thị xã và cơ sở. Tập thể BTV cũng nghiêm túc đánh giá, tự đổi mới công tác nhận xét đánh giá cán bộ, đảng viên theo hướng kịp thời, công bằng, dân chủ, khách quan, làm cơ sở cho việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại. Với phương châm “từ việc để chọn người”, đối với những cán bộ đã được bổ nhiệm (kể cả cán bộ chủ chốt của thị xã và cơ sở), nếu không đáp ứng yêu cầu, kiên quyết đánh giá đúng thực chất để bổ nhiệm thay thế; cán bộ có khuyết điểm, hạn chế, yêu cầu đăng ký rõ thời gian, phương pháp, biện pháp khắc phục sửa chữa, định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả việc sửa chữa về BTV Thị ủy.

Cùng với rà soát, đánh giá đúng thực chất công tác cán bộ, BTV Thị ủy tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-T.Ư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, gắn với thực hiện Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh. Trước mắt, căn cứ thẩm quyền, BTV Thị ủy thực hiện luân chuyển một số cán bộ về những xã, phường khó khăn, giúp địa phương ổn định và phát triển. Đặc biệt, để nêu gương, BTV Thị ủy yêu cầu cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền tự giác khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý. BTV Thị ủy đã xây dựng chương trình làm việc hằng tháng, hằng quý và lịch công tác hằng tuần, có sự phân công trách nhiệm cho từng thành viên, người chủ trì và cơ quan tham mưu. Duy trì nghiêm túc chế độ giao ban, hội ý, họp thường kỳ, họp bất thường để nghe và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở, không để phát sinh lớn.

Đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn, đồng chí Tạ Ngọc Phước, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, khẳng định: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo cho Bỉm Sơn nhiều khởi sắc. Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tinh thần đoàn kết của đảng bộ và nhân dân được tăng cường. Tuy còn những khó khăn, nhưng nhìn chung, đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương, xây dựng cuộc sống mới.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán