A- A+
(THO) - Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) đã thường xuyên triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới.
Với phương thức tiến hành công tác dân vận ngày càng đổi mới, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ của các đơn vị quân đội và thực tiễn tình hình các địa phương, 100% các đơn vị LLVT trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8b (khóa VI), Chỉ thị 137/ĐUQST.Ư của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chỉ thị 773/2001, Chỉ thị 133/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng như các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh. Cùng với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện, thị, thành phố đã tổ chức tốt việc giao lưu, kết nghĩa với các chi đoàn thanh niên và các trường THPT trên địa bàn đứng chân. Hằng năm, cơ quan quân sự từ tỉnh đến các huyện, thị, thành phố thành lập hàng trăm tổ vận động quần chúng, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội tại các địa phương, cơ sở, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt, vùng đặc biệt khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ LLVT trong tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn; ký kết nhiều chương trình hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội như, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, MTTQ, các trường học... nhằm làm tốt hơn công tác vận động quần chúng.

Thông qua các hoạt động xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện của LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã làm cho mối quan hệ đoàn kết quân dân thêm bền chặt, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ LLVT phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong nhân dân. Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân, với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương, tạo sức mạnh chính trị vững chắc trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng địa phương giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay tại cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, công tác dân vận của LLVT tỉnh đang tập trung tham mưu kịp thời cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chủ động đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc tăng cường công tác vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa, phong trào phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, cán bộ, chiến sĩ LLVT chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm đúng mức tới các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tạo điều kiện bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân. Động viên mọi tầng lớp nhân dân, người có đạo cũng như không có đạo tham gia, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phấn đấu xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, mọi nhà, mọi người sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, sống hạnh phúc và văn hóa.

Từ hoạt động công tác dân vận đã tạo điều kiện tốt hơn cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ LLVT trong tỉnh đã làm cho nhân dân tin tưởng và gắn bó hơn với Đảng, với chế độ XHCN, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần và tiềm lực to lớn cho sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân không ngừng lớn mạnh.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán