A- A+
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ PHỐ, THÔN – VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM Ở THÀNH PHỐ THANH HÓA Bài 2: Mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phố, thôn
Bí thư chi bộ cùng cán sự phố Nam Thành, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa đang vận động các hộ dân đóng góp kinh phí nâng cấp rãnh thoát nước trên địa bàn. Ảnh: Trọng Nam

(THO) - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phố, thôn là một trong những biện pháp quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã được Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đưa vào chương trình công tác Đảng từ nay đến năm 2020.
Mục tiêu cụ thể

Theo đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Là đảng bộ lớn, đông đảng viên, Đảng bộ TP Thanh Hóa đang quyết tâm phấn đấu đi đầu trong một số lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công tác Đảng. Riêng những nội dung có liên quan đến Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy xác định, từ nay đến năm 2020, tất cả các chi bộ phố, thôn trực thuộc đảng bộ thành phố có nội dung sinh hoạt trọng tâm, trọng điểm, thảo luận và ban hành nghị quyết khả thi, tích cực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị. 100% cấp ủy phố, thôn xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ từ ngày 3 đến 5 hằng tháng. Bình quân mỗi quý sinh hoạt chuyên đề 1 lần. Mỗi năm ít nhất 1 lần sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 1 lần về chuyên đề “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”; 1 lần về lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, có ít nhất 90% đảng viên trong chi bộ tham gia. 100% đảng viên (trừ số miễn sinh hoạt) đều được phân công nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hạn chế đến mức thấp nhất đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng, bị xóa tên hoặc kỷ luật Đảng. 100 chi ủy viên và bí thư chi bộ được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Đảng. 100% phố, thôn có nhà văn hóa và các điều kiện bảo đảm cho sinh hoạt chi bộ...

Những mục tiêu tuy không quá cao, nhưng thực hiện thành công trong điều kiện hiện nay, cần sự tập trung lãnh đạo của toàn thể ban chấp hành, ban thường vụ và toàn đảng bộ, mà trước hết là của mỗi chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên.

Những giải pháp chủ yếu

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phố, thôn trước hết phải nâng cao chất lượng của bí thư, cấp ủy, gắn với nâng cao trách nhiệm của đảng viên. Theo các ông Hồ Sỹ Huấn, Nguyễn Lịch Sử, Nguyễn Văn Tuyên... là những đảng viên lâu năm ở các phường Ba Đình, Điện Biên, Đông Vệ, trong từng chi bộ phải có thái độ kiên quyết, đấu tranh với những biểu hiện, nhận thức không đúng về sinh hoạt chi bộ; phải xử lý nghiêm đối với những đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng; đồng thời động viên kịp thời những đảng viên chấp hành tốt các quy định về sinh hoạt Đảng, tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cùng với nâng cao năng lực, trình độ đối với bí thư, cấp ủy, phải quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ phố, thôn, làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự hấp dẫn, khác hẳn về chất so với sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, sinh hoạt chuyên môn. Quá trình duy trì sinh hoạt phải gắn kết chặt chẽ việc sinh hoạt định kỳ với sinh hoạt theo chuyên đề, tập trung vào những nội dung, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để giải quyết, làm nổi bật vị trí, vai trò của chi bộ phố, thôn.

Một thực tế hiện nay ở các chi bộ phố, thôn là hầu hết bí thư, cấp ủy các chi bộ đều là những người cao tuổi. Ngay đảng viên ở nhiều chi bộ, tuổi đời bình quân cũng khá cao. Không ít bí thư, cấp ủy, việc cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng chưa kịp thời, khả năng thích nghi với cơ chế thị trường định hướng XHCN chậm hơn so với lớp trẻ; kỹ năng lãnh đạo và xử lý các tình huống cụ thể ở địa bàn phố, thôn; xử lý mối quan hệ công tác giữa chi bộ với đảng ủy, chính quyền phường, xã và các tổ chức trong hệ thống chính trị có những việc thường đắn đo, do dự, thiếu tính quyết đoán. Vì vậy, cùng với việc tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, phải thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, giúp đội ngũ bí thư, cấp ủy có thêm kinh nghiệm trong lãnh đạo chi bộ ở địa bàn phố, thôn.

Được biết, để nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy đi vào cuộc sống, từ nay đến năm 2020, hằng năm TP Thanh Hóa và các phường, xã dành một phần ngân sách để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa phố, thôn và trang bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động của nhà văn hóa nói chung và các hoạt động công tác Đảng nói riêng. Trước mắt, TP Thanh Hóa tiếp tục vận dụng cơ chế đổi đất để xây dựng nhà văn hóa, vận động nhân dân đóng góp tiền của, công sức để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà văn hóa phố, thôn. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phân công các đồng chí trong ban thường vụ, các đồng chí thành ủy viên phụ trách từng địa bàn; chỉ đạo đảng ủy các phường, xã thực hiện việc phân công cấp ủy phụ trách vòng hai; đồng thời thực hiện việc hỗ trợ, cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin nội bộ, báo chí, các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, của tỉnh và thành phố tới các chi bộ phố, thôn, giúp bí thư, cấp ủy nhanh chóng tiếp cận thông tin, phục vụ thiết thực nội dung sinh hoạt chi bộ theo định kỳ cũng như sinh hoạt chuyên đề, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

 
      Nhóm PV Xây dựng
     Đảng – Nội chính

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán