A- A+
(THO) - Sáng ngày 5-4, Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT).
Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, TP Thanh Hóa đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, kết hợp chặt chẽ việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng với bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác xây dựng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tổ chức hội có nhiều chuyển biến tích cực. Nền kinh tế có mức tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, bảo vệ vững chắc an ninh tư tưởng văn hóa. Thường xuyên làm tốt việc xây dựng, kiện toàn lực lượng vũ trang đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.

Thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ – CP của Chính phủ, 5 năm qua, TP Thanh Hóa đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành phố thành KVPT vững chắc. Tiềm lực của KVPT ngày càng được tăng cường. KVPT của thành phố đã phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng- an ninh và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đảng bộ, hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang để phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, KVPT vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán