A- A+
Các cán bộ xã trao đổi quy trình lưu giữ, khai thác dữ liệu trên hệ thống máy vi tính. Ảnh: Anh Đài

(THO) - Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Thanh Hóa nói chung và chính quyền cơ sở nói riêng đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đã cùng với nhân dân tạo nên những thành tựu đổi mới và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh cơ bản vững chắc, góp phần giữ vững và ổn định chính trị.
Thanh Hóa có 27 huyện, thị xã, thành phố (24 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố); 637 xã, phường, thị trấn, trong đó có 90 xã loại 1, 277 xã loại 2 và 270 xã loại 3, theo quy định tại Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ. Toàn tỉnh có 13.536 cán bộ, công chức cấp xã và 10.809 người hoạt động không chuyên trách. Về cơ bản, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Thanh Hóa chủ yếu có trình độ chuyên môn phù hợp đạt chuẩn trở lên. Đến nay, 6.636  (96,36%) công chức cấp xã và 4.458 (67,1%) cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 62,25% có trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị (8.425 người), 22,8% có trình độ quản lý Nhà nước từ trung cấp trở lên (3.818 người). Đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đạt 54,81% (5.925 người), có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trung cấp đạt 30,42% (388 người), có trình độ quản lý Nhà nước đạt 8% (865 người).

Bên cạnh việc đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức và lập trường đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Thái độ giao tiếp của công chức thực thi nhiệm vụ với các tổ chức, công dân đúng mực, trách nhiệm, tận tình và chu đáo; đóng vai trò then chốt trong việc đưa các chủ trương, chính sách đến gần với dân hơn; trực tiếp chăm lo đến đời sống nhân dân. Nhiều cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có ý thức trách nhiệm, thái độ cầu thị, khắc phục khó khăn, tích cực, tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý điều hành, kỹ năng giao tiếp hành chính, kỹ năng thuyết trình, vv...

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong tỉnh vẫn còn một số hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử... Đáng chú ý, vẫn còn 26,5% cán bộ cấp xã chưa qua đào tạo về trình độ chuyên môn (1.726 người) và 44,32% công chức cấp xã chưa qua đào tạo về trình độ lý luận chính trị (3.052 người); đặc biệt, có tới 49,96% (3.322 người) đối với cán bộ cấp xã và 64,47% (3.052 người) đối với công chức cấp xã chưa qua đào tạo về quản lý Nhà nước, chiếm 47% tổng số cán bộ, công chức cấp xã trong toàn tỉnh. Xét về chất lượng, số lượng và cơ cấu có nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và phong cách làm việc của đội ngũ này còn hạn chế và chậm đổi mới.

Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trên chủ yếu là do lịch sử để lại, đội ngũ cán bộ cấp xã được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, đa số đã công tác lâu năm, tuy nhiều kinh nghiệm nhưng không được đào tạo bài bản. Mặt khác, công tác quy hoạch, tạo nguồn chất lượng để bổ sung cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã còn chưa được quan tâm đúng mức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, chính sách đãi ngộ của Nhà nước đối với cán bộ cơ sở còn nhiều bất hợp lý, chưa bắt kịp với sự phát triển.

Để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã mang tính chiến lược, kế hoạch “dài hơi”, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hiện có, chú trọng tạo nguồn để bổ sung vào bộ máy cấp ủy, chính quyền cơ sở. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng cán bộ theo từng nhóm chức danh, làm cơ sở cho việc sắp xếp bố trí và xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, sử dụng cán bộ theo quy hoạch và nhu cầu. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích cán bộ, công chức tự học, tự đào tạo để nâng cao trình độ, nhất là đối với cán bộ, công chức trẻ, có triển vọng. Trẻ hóa đội ngũ cán bộ ở cơ sở, ưu tiên tuyển dụng công chức xã là người ở địa phương, con em dân tộc trên địa bàn có trình độ chuyên môn cao, tình nguyện về công tác tại địa phương. Xây dựng kế hoạch luân chuyển, tăng cường cán bộ tỉnh, huyện về những cơ sở còn yếu kém hoặc có nhiều cán bộ chưa được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ này đi đào tạo. Cần có chính sách, cơ chế cụ thể, đồng bộ trong việc tạo nguồn cán bộ cơ sở tại chỗ và thu hút cán bộ trẻ có trình độ bậc đại học chính quy, có chuyên ngành phù hợp về công tác ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn các trường, các trung tâm đào tạo bảo đảm về chất lượng. Ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Bảo đảm nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo phân cấp, đồng thời tranh thủ các nguồn ngân sách của Trung ương, các chương trình, dự án ở trong và ngoài nước nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trong thời điểm hiện tại và những năm về sau. Chính quyền cấp xã có vai trò hết sức quan trọng, là cánh tay nối dài của Trung ương và tỉnh tại cơ sở, là nơi gần dân và sát dân nhất. Chính quyền cấp xã là nơi trực tiếp đưa chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với dân, đồng thời cũng là nơi trực tiếp lắng nghe những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân đối với Đảng và Nhà nước. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành và mỗi chúng ta.

 
Nguyễn Xuân Dũng
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán