A- A+
Các đại biểu dự hội nghị học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. ( .Trọng Nam)

(THO) - Sáng ngày 22-3, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
 
Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã và thành phố, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng; các đảng ủy trực thuộc và báo cáo viên cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng khóa XI quán triệt 3 nội dung cơ bản của chuyên đề, gồm: Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; những giải pháp chủ yếu học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên. Với những trải nghiệm trong quá trình nghiên cứu về tư tưởng đạo đức của Bác, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã giới thiệu nội dung, giá trị bền vững về 5 tác phẩm đặc sắc của Hồ Chí Minh được xem là bảo vật quốc gia; phân tích làm rõ về nội dung, giá trị, ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực đời sống và hoạt động của Người, như: phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt, phong cách ngoại giao... Những giá trị đó tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ không thể trộn lẫn được.

Đây là chuyên đề của năm 2013 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về mục đích yêu cầu thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”.

Chiều cùng ngày, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng khóa XI đã truyền đạt nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. 

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán