A- A+
(THO) - Sáng ngày 28-2, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-T.Ư của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Hầu hết các công sở địa phương, đơn vị đã quan tâm đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, tăng cường dân chủ, kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo cơ quan, đơn vị với cán bộ, viên chức; các ngành liên quan đến sản xuất, kinh doanh nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nông dân, nông nghiệp, nông thôn... Một số cơ sở, đơn vị có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, đơn vị như lồng ghép các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), lựa chọn những yêu cầu cấp bách trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, những vấn đề nổi cộm trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và đề ra biện pháp tập trung chỉ đạo, giải quyết; trong đó, nổi bật là phát huy tinh thần trách nhiệm trong phong trào xây dựng nông thôn mới như: giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường, đóng góp ngày công... Từ những kết quả đạt được, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện đã có bước phát triển. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Trong xây dựng nông thôn mới là huyện đứng thứ 2 toàn tỉnh về số xã đạt trên 10 tiêu chí. Trong các năm 2011-2012 có 12 tập thể, 14 cá nhân, điển hình tiên tiến về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Bác được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen; 54 tập thể, 59 cá nhân được tặng giấy khen.
 
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 được xác định là: Tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, cụ thể, nền nếp trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; tiếp tục chỉ đạo, rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, gắn với quy định những điều đảng viên không được làm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; thực hiện nghiêm túc Quy định 101 của Ban Bí thư Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán