A- A+
(THO) - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sáng 27-2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt “Học tập và làm theo phong cách quần chúng dân chủ và nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh – chuyên đề năm 2013” cho cán bộ làm công tác tuyên giáo và báo cáo viên trong tỉnh.
 Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giới thiệu và truyền đạt những chuyên đề gồm: Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Sự cấp thiết phải học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh; Những vấn đề cần nắm vững khi học tập làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách quần chúng dân chủ nêu gương; Những giải pháp chủ yếu học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của người cán bộ, đảng viên. Tổ chức học tập về phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ đảng viên; Phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức, lực lượng vào việc giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên theo phong cách Hồ Chí Minh; Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tự học tập rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh. 

Sau hội nghị quán triệt này, các cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên là những nòng cốt triển khai, đưa các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương, đơn vị.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán