A- A+
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến Lễ ký kết thực hiện thắng lợi phong trào thi đua hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013. (.Ảnh: Trọng Nam)

(THO) - Sáng 20-2, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, biểu dương các điển hình tiên tiến và phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ  Hàm Rồng, các chức sắc tôn giáo và các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định đây là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng rộng lớn, là việc làm có ý nghĩa thiết thực, là bó hoa tươi thắm, thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa kính dâng lên Bác Hồ kính yêu đúng vào dịp kỷ niệm 66 năm lần đầu tiên Người về thăm Thanh Hóa. Hội nghị không chỉ nhằm mục đích kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở về việc tổ chức thực hiện tốt chỉ thị mà còn là dịp tốt để các điển hình tiên tiến  cùng nhau trao đổi về những kinh nghiệm, cách làm hay từ thực tiễn cuộc sống để nhân ra diện rộng. Đồng thời qua hội nghị để tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị tổ chức thực hiện thắng lợi chỉ thị của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong toàn đảng bộ, trong toàn xã hội, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Báo cáo sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tại hội nghị nêu rõ những kết quả nổi bật trong quá trình thực hiện chỉ thị trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đã được các cấp, các ngành tiến hành khẩn trương, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Bước đầu đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền thực hiện chỉ thị cũng đã được duy trì liên tục, có chiều sâu, tạo nên sức lan tỏa sâu rộng. Công tác kiểm tra, đôn đốc được tiến hành thường xuyên, liên tục. Sau gần 2 năm thực hiện chỉ thị, cùng với việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng-an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm; công cuộc cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được coi trọng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Kết quả từ việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư đã góp phần tạo sự ổn định về chính trị, khơi dậy niềm tự hào, sự ngưỡng mộ Bác để động viên Đảng bộ, quân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hàng vạn điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành tôn vinh, khen thưởng. Đặc biệt, đã có 89 tập thể và 152 cá nhân điển hình tiên tiến từ các địa phương, đơn vị được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Từ những kết quả đã đạt được, tỉnh ta đang tiếp tục và kiên trì đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Xác định rõ một số nội dung cụ thể, thiết thực thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức đang gây bức xúc trong địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận của đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực, vùng miền trong tỉnh. Đây là những điển hình tiên tiến tiêu biểu, khắc họa chân thực kết quả của việc làm theo tấm gương  đạo đức của Bác trên địa bàn toàn tỉnh.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện 89 tập thể và 152 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2013 là năm có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015, vì vậy cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, toàn thể nhân dân phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, tạo tiền đề đến năm 2015 tỉnh ta đạt mức thu nhập bình quân chung của cả nước, đến năm 2020 trở thành tỉnh tiên tiến (toàn văn nội dung phát động thi đua đăng trong số báo này).

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2013, các đồng chí trưởng các cụm thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2013.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị và các tập thể, cá nhân đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị trên địa bàn tỉnh trong 2 năm qua. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được là những kinh nghiệm quý báu để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Bên cạnh những nhiệm vụ đã được thông qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh đến một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện. Theo đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; gắn chặt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định 101 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời đề nghị các điển hình tiên tiến tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt được những thành tích cao hơn, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

 

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán