A- A+
(THO) - Sáng 24-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (25B), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho cán bộ, lãnh đạo các trung tâm bồi dưỡng chính trị, các đảng ủy trực thuộc, Trường Chính trị tỉnh, các cơ quan báo chí, Hội Văn học - Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, các báo cáo viên cấp tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Các nội dung trọng tâm của nghị quyết được giới thiệu, quán triệt và triển khai tại hội nghị gồm: Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Các nội dung nêu trên được đồng chí Đinh Viết Ba, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị tỉnh trực tiếp truyền đạt trên cơ sở gắn giữa lý luận và thực tiễn của địa phương.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, khẳng định tầm quan trọng của nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các đại biểu dự hội nghị. Theo đó, các đại biểu được triệu tập tại hội nghị lần này là các cán bộ trên mặt trận tư tưởng của Đảng, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng thể hiện tốt vai trò là những tuyên truyền viên tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến các nội dung của nghị quyết một cách sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu  nghiêm túc tập trung quán triệt các nội dung của nghị quyết, nắm bắt sâu rộng những nội dung, quan điểm của Đảng, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, tuyên truyền, giảng dạy nhằm củng cố niềm tin, nâng cao ý chí cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, đưa địa phương phát triển toàn diện.

 

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán