A- A+
(THO) - Chiều ngày 28-12, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị điểm sơ kết 3 năm thực hiện QCDC ở cơ sở (2010-2012) tại phường Đông Sơn.
Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Lô Thị Luân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trịnh Ngọc Giao, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo TP Thanh Hóa.
 
Trong 3 năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể phường Đông Sơn đã nghiêm túc triển khai việc thực hiện QCDC ở cơ sở, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hoạt động của hệ thống chính trị đã tập trung theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Vai trò giám sát và thực hiện chức năng dân chủ, đại diện của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được phát huy, bảo đảm quyền của nhân dân được biết, được tham gia ý kiến và tham gia giám sát. Việc thực hiện QCDC cũng đã tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa phương. Trong năm 2012, kinh tế tăng trưởng bình quân 16%, số hộ giàu và khá chiếm 72%, hộ nghèo giảm xuống còn 2,1%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 30 triệu đồng/năm...
 
Để việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng hiệu quả, thiết thực, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền phường Đông Sơn xác định, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đổi mới phương thức hoạt động, tạo điều kiện để cán bộ, nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự xã hội.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở của đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đông Sơn trong những năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân phường Đông Sơn cần tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, thông tư, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tiếp tục chỉ đạo, xây dựng, rà soát bổ sung quy định, quy chế, hương ước ở các khu phố, cơ quam, doanh nghiệp; thường xuyên gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, qua đó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán