A- A+
Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị ngày 26-11. Ảnh: Duy Sơn

(THO) - Ngày 26 - 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2013, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 và một số nội dung quan trọng khác.
Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.
 
Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2013 do lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trình bày khẳng định: Năm 2012 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ, nhưng bằng sự nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kinh tế tỉnh ta tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, một số chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ và vượt mục tiêu đầu ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,3%, tuy thấp hơn kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ nhưng gấp gần 2 lần so với bình quân chung của cả nước. Sản xuất nông, lâm thủy sản phát triển tương đối toàn diện. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đã hoàn thành công tác lập, phê duyệt quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp mặc dù gặp khó khăn nhưng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao. Tình hình chính trị ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các hoạt động cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thực hiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm một cách toàn diện, trong đó trọng tâm là việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
 Bên cạnh kết quả đạt được, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với cùng kỳ và kế hoạch; một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; thu nội địa không đạt kế hoạch, có 11/16 khoản thu không hoàn thành dự toán; tình trạng nợ đọng thuế có xu hướng gia tăng; tiến độ thu tiền sử dụng đất, cấp quyền khai thác các mỏ khoáng sản còn chậm. Tiến độ thực hiện nhiều dự án trọng điểm chậm, nhất là các dự án công nghiệp; công tác giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án còn vướng mắc. Một số vấn đề xã hội bức xúc như tranh chấp lao động tập thể, nhà ở, đời sống công nhân các khu công nghiệp còn nhiều khó khăn; việc sắp xếp, bố trí, tuyển dụng, điều động giáo viên ở một số địa phương còn bất cập; sai phạm trong liên kết đào tạo, lạm thu ở các trường học còn xảy ra...
 
Trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn, báo cáo nêu các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2013 là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 11% trở lên, sản lượng lương thực đạt từ 1,6 triệu tấn trở lên, kim ngạch xuất khẩu đạt 820 triệu USD, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn khoảng 46.000 tỷ đồng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6.558 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 4.581 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 60.000 lao động, trong đó có 10.000 lao động xuất khẩu; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên...
 
Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều thống nhất với những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội mà báo cáo đã nêu, đồng thời phân tích làm rõ thêm nguyên nhân kết quả đạt được, cũng như tình hình và nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực, nhất là việc dự báo tình hình khó khăn của các ngành chức năng trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của một số doanh nghiệp lớn chưa sát. Nhiều ý kiến cho rằng những tồn tại, hạn chế trong năm 2012 có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, nhưng trong đó nguyên nhân khách quan là chủ yếu. Về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2013, các đại biểu cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế 11% trở lên là có cơ sở để thực hiện và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, thống nhất cao với các giải pháp mà báo cáo đã nêu, nhất là các nhóm giải pháp về tháo gỡ các khó khăn để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực...
 
Kết luận nội dung này, đồng chí, Bí thư Tỉnh ủy, nêu rõ: Năm 2012 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt khó vươn lên, do vậy nền kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn có bước phát triển. Kết quả tăng trưởng kinh tế 10,3% tuy chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng cao hơn nhiều so với bình quân chung cả nước và nhiều tỉnh có điều kiện tương tự trong khu vực. Trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, TDTT, công xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội đều có những nét chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, trong đó trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh được thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, đặc biệt công tác chỉ đạo trên một số lĩnh vực đã thể hiện tính quyết liệt và năng động, sáng tạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành nghiêm túc nhìn nhận, làm rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn. Cần phải tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, vừa bảo đảm toàn diện, vừa phải có trọng tâm, trọng điểm đối với các nhiệm vụ quan trọng.
 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà báo cáo đã nêu và các ý kiến thảo luận tại hội nghị. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh và các ngành, các cấp tiếp tục đánh giá, dự báo chính xác tình hình, trong đó lường đến những tình huống khó khăn nhất cũng như các cơ hội thuận lợi để đề ra các giải pháp phù hợp. Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và nhanh chóng triển khai, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 đạt kết quả cao nhất.
 
Cũng tại tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với các báo cáo về: Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2013, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013; đề án thành lập 6 phường trên cơ sở 6 xã của TP Thanh Hóa; điều chỉnh số lượng phó ban chỉ huy quân sự cấp xã; chế độ, chính sách đối với thôn đội trưởng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh và kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2013. Về các đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đến năm 2015 và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung, giai đoạn 2013 - 2015, sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với nội dung của các đề án, đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến thảo luận, tiếp tục hoàn thiện các đề án để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp sắp tới.
 
Ngày mai, 27-11, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán